Dom Maklerski mBanku

 

 

 

Jesteśmy liderem pod względem liczby prowadzonych rachunków maklerskich – blisko 300 tysięcy.
Oferta spółki skierowana jest do wszystkich grup inwestorów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych,
Obejmujemy pełen zakres usług maklerskich dostępnych na polskim rynku kapitałowym. Liczne nagrody i wyróżnienia są potwierdzeniem naszych kompetencji i najwyższego poziomu świadczonych przez nas usług.

 

Oferta dla inwestorów indywidualnych

 • oferta giełdowa - pełny zakres usług maklerskich
 • oferta Forex w modelu ECN – CFD na towary, akcje, waluty, indeksy
 • internetowy rachunek maklerski
 • kompleksowy serwis informacyjny
 • pełny dostęp do rachunku maklerskiego z urządzeń mobilnych
 • ponad 250 opracowań analitycznych miesięcznie
 • kredyty maklerskie
 • fundusze inwestycyjne
 • indywidualne konta emerytalne
 • oferta Premium – usługa Prywatny Makler

 

Oferta dla instytucji, emitentów i firm

 • inwestycje na rynkach finansowych, inwestycje na GPW i BondSpot, inwestycje na giełdach zagranicznych i rynku pierwotnym
 • usługi dla spółek notowanych na GPW i NewConnect: skupy akcji własnych, transakcje sprzedaży akcji w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), animacja emitenta,
 • usługi dla spółek nie notowanych na GPW i New Connect: transakcje na rynku niepublicznym, otwarcie i prowadzenie rachunku dla spółek zagranicznych (Cypr, Luxemburg, Słowacja etc.)
 • usługi dla emitentów i posiadaczy znacznych pakietów akcji: pozyskanie kapitału dla spółek, emisje obligacji zamiennych na akcje, sprzedaż istniejących pakietów akcji w spółkach realizowana na rzecz akcjonariuszy, pozyskanie kapitału dla spółek przed wejściem na GPW (pre-IPO), procesy przeniesienia notowań z NewConnect na rynek regulowany GPW, przejęcia pakietów akcji spółek notowanych na GPW - wezwania do sprzedaży akcji oraz przymusowe wykupy akcji, programy motywacyjne oparte na akcjach, usługi związane z przechowywaniem papierów wartościowych oraz ich obsługą w trakcie notowań na GPW

Władze Spółki

Prezes zarządu

 

Wiceprezes zarządu

Członek zarządu
ds. rynków kapitałowych

Członek zarządu ds. analiz
i sprzedaży instytucjonalnej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Adres do korespondencji
Dom Maklerski mBanku S.A.
ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 697 49 49