Dom Maklerski mBanku S.A.

 
 

Dom Maklerski mBanku S.A.

Lider pod względem liczby prowadzonych rachunków maklerskich – prowadzi ich blisko 300 tysięcy.
Oferta spółki skierowana jest do wszystkich grup inwestorów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych,
obejmując pełen zakres dostępnych na polskim rynku kapitałowym usług maklerskich. Kompetencje i doświadczenie niezbędne do zapewnienia najwyższego poziomu profesjonalizmu świadczonych usług potwierdzają liczne
nagrody i wyróżnienia.

 

Oferta dla inwestorów indywidualnych

 • oferta giełdowa - pełny zakres usług maklerskich
 • oferta Forex w modelu ECN – CFD na towary, akcje, waluty, indeksy
 • internetowy rachunek maklerski
 • kompleksowy serwis informacyjny
 • pełny dostęp do rachunku maklerskiego z urządzeń mobilnych
 • ponad 250 opracowań analitycznych miesięcznie
 • kredyty maklerskie
 • fundusze inwestycyjne
 • indywidualne konta emerytalne
 • oferta Premium – usługa Prywatny Makler


Oferta dla instytucji, emitentów i firm

 • inwestycje na rynkach finansowych, inwestycje na GPW i BondSpot, inwestycje na giełdach zagranicznych i rynku pierwotnym
 • usługi dla spółek notowanych na GPW i NewConnect: skupy akcji własnych, transakcje sprzedaży akcji w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), animacja emitenta,
 • usługi dla spółek nie notowanych na GPW i New Connect: transakcje na rynku niepublicznym, otwarcie i prowadzenie rachunku dla spółek zagranicznych (Cypr, Luxemburg, Słowacja etc.)
 • usługi dla emitentów i posiadaczy znacznych pakietów akcji: pozyskanie kapitału dla Spółek, emisje obligacji zamiennych na akcje, sprzedaż istniejących pakietów akcji w Spółkach realizowana na rzecz akcjonariuszy, pozyskanie kapitału dla Spółek przed wejściem na GPW (pre-IPO), procesy przeniesienia notowań z NewConnect na rynek regulowany GPW, przejęcia pakietów akcji spółek notowanych na GPW - wezwania do sprzedaży akcji oraz przymusowe wykupy akcji, programy motywacyjne oparte na akcjach, usługi związane z przechowywaniem papierów wartościowych oraz ich obsługą w trakcie notowań na GPW

Władze Spółki

     

Jarosław Kowalczuk

Prezes Zarządu

 

Adam Jaroszewicz

Wiceprezes Zarządu

 

Karol Bach

Członek Zarządu
ds. Rynków Kapitałowych

 

Michał Marczak

Członek Zarządu ds. Analiz
i Sprzedaży Instytucjonalnej

 


 

Cezary Stypułkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Hans Dieter Kemler

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

 

 

Wojciech Chmielewski

Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Waluś

Członek Rady Nadzorczej

 

 

Marcin Romanowski

Członek Rady Nadzorczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres do korespondencji

Dom Maklerski mBanku S.A.
ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Kontakt telefoniczny

+48 22 697 49 49