mCentrum Operacji

 

 

 

Spółka od lat obsługuje procesy back-office podmiotów należących do Grupy mBanku. Zajmujemy się obsługą dyspozycji i wniosków klientów detalicznych i korporacyjnych. Zapewniamy również profesjonalną archiwizację danych w formie elektronicznej i papierowej.  Zatrudniamy ekspertów z dziedziny bankowości, informatyki i archiwistyki, posiadających specjalistyczną wiedzę branżową i wieloletnie doświadczenie.

Usługi spółki umożliwiają:

  • planowanie, kontrolę i redukcję kosztów,
  • wzrost efektywności procesów obsługi klientów,
  • bezpieczeństwo i poufność danych,
  • terminowość i wysoką jakość usług,
  • szybki i precyzyjny dostęp do informacji.

Władze

Prezes zarządu

 

Wiceprezes zarządu

 

Członek zarządu

 

Rada nadzorcza

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Członek Rady Nadzorczej

 

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

Adres do korespondencji
mCentrum Operacji Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 143
91-203 Łódź
(42) 270 49 00
dla połączeń międzynarodowych i komórkowych, opłata zgodnie z taryfą operatora

fax (42) 270 49 03

email: info@mbank-co.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi, ul. Pomorska 37, 90-203 Łódź,

KRS 0000156764, NIP: 732-19-68-074.

Kapitał zakładowy: 26.539.000 złotych.