mCentrum Operacji

 

 

 

Spółka od lat obsługuje procesy back-office podmiotów należących do Grupy mBanku. Zajmujemy się obsługą dyspozycji i wniosków klientów detalicznych i korporacyjnych. Zapewniamy również profesjonalną archiwizację danych w formie elektronicznej i papierowej.  Zatrudniamy ekspertów z dziedziny bankowości, informatyki i archiwistyki, posiadających specjalistyczną wiedzę branżową i wieloletnie doświadczenie.

Usługi spółki umożliwiają:

  • planowanie, kontrolę i redukcję kosztów,
  • wzrost efektywności procesów obsługi klientów,
  • bezpieczeństwo i poufność danych,
  • terminowość i wysoką jakość usług,
  • szybki i precyzyjny dostęp do informacji.

Władze

Prezes zarządu

 

Wiceprezes zarządu

 

Członek zarządu

 

Rada nadzorcza

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

Adres do korespondencji
mCentrum Operacji Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 143
91-203 Łódź
(42) 270 49 00
dla połączeń międzynarodowych i komórkowych, opłata zgodnie z taryfą operatora

fax (42) 270 49 03

email: info@mbank-co.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi, ul. Pomorska 37, 90-203 Łódź,

KRS 0000156764, NIP: 732-19-68-074.

Kapitał zakładowy: 26.539.000 złotych.