Należymy do segmentu firm świadczących usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej.

Pośredniczymy w procesie integrowania podmiotów posiadających kapitał z firmami, które poszukują inwestorów. Zapewniamy także indywidualne usługi doradcze. Z pozoru skomplikowane procesy i inwestycje o wysokim poziomie ryzyka zamieniamy na dojrzałą i dopracowaną w najdrobniejszym szczególe strategię biznesową.

Doradzamy firmom na różnych etapach rozwoju, działających w wielu branżach i sektorach gospodarki. W pracy stosujemy najnowsze narzędzia finansowe. Działalność mCorporate Finance obejmuje cztery zasadnicze segmenty:

Fuzje i przejęcia

W wyniku fuzji i przejęć zmienia się struktura kapitałowa firm uczestniczących, wzmacnia się ich pozycja na rynku oraz poprawia sytuacja finansowa. Zakres działań mCorporate Finance obejmuje:

 •  

  sprzedaż firm inwestorom strategicznym lub finansowym (sell-side)

 •  

  transakcje zakupu firm w Polsce / zagranicą (buy side)

 •  

  fuzje podmiotów gospodarczych

 •  

  obsługa procesów prywatyzacyjnych

Transakcje na rynku publicznym

 •  

  pierwsze oferty publiczne (IPO

 •  

  obsługa wtórnych ofert publicznych (SEO)

 •  

  doradztwo w emisji obligacji zamiennych na akcje

 •  

  programy motywacyjne oparte na akcjach spółek notowanych (SOP)

Doradztwo strategiczne

 •  

  analizy finansowe i programy restrukturyzacji finansowej

 •  

  wyceny i analizy wzrostu wartości firm „fairness opinions” 

 •  

  analizy strategiczne, strategie rozwoju, biznes plany

 •  

  prospekty emisyjne, memoranda informacyjne

 •  

  plany restrukturyzacji organizacyjnej grup kapitałowych

 •  

  procesy finansowego due diligence podmiotów gospodarczych

 •  

  analizy/badania rynku, strategie wejścia na rynek

Pozyskiwanie i strukturyzowanie finansowania

 •  

  pozyskiwanie finansowania w ramach transakcji M&A, IPO oraz SEO

 •  

  project finance - pozyskanie finansowania projektów inwestycyjnych

 •  

  transakcje wykupów lewarowanych LMBO, LBO oraz MBO

 •  

  pozyskiwanie finansowania dłużnego oraz typu mezzanine

mBank posiada 100 proc. udziałów w kapitale akcyjnym mCorporate Finance S.A.

 

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza Spółki

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Członek
Rady Nadzorczej

Członek
Rady Nadzorczej

 

Kontakt

mCorporate Finance
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa
www.mcf.pl

+ 48 (22) 332 20 00
fax + 48 (22) 332 20 01
dla połączeń międzynarodowych
i komórkowych, opłata zgodnie
z taryfą operatora