Na przestrzeni lat spółka mFinance France SA odgrywała istotną rolę w procesie pozyskiwania finansowania przez Grupę mBanku na rynkach zagranicznych. W tym celu realizowaliśmy emisje w ramach programu emisji euroobligacji EMTN skierowanych do szerokiego grona inwestorów z różnych krajów. Więcej informacji o emisjach zrealizowanych w ramach programu EMTN znajduje się w Prezentacji dla inwestorów w dłużne papiery wartościowe na stronie relacji inwestorskich mBanku.

 

mBank posiada 100% akcji w mFinance France.

Zarząd spółki

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

 
Rada Nadzorcza Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Kontakt

mFinance France SA

23 rue de la Paix, 3, Place de l'Opera

75002 Paris, France