Kontakt z mBankiem dla klientów MSP i korporacji

Skontaktuj się z doradcą

Wypełnij wniosek online i porozmawiaj
z doradcą o indywidualnych rozwiązaniach
dla przedsiębiorstw i korporacji

Skontaktuj się z doradcą

 


Contact Center

wsparcie użytkowników bankowości elektronicznej i internetowej - więcej

801 273 273 dla telefonów stacjonarnych1

+ 48 22 6 273 273  dla połączeń międzynarodowych i komórkowych2

Reklamacje

Jak zgłosić reklamację - zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji dla klientów MSP i korporacji

Sprawdź szczegóły 

Kod SWIFT - Jak wypełnić dane do przelewu zagranicznego?

adres

Wyślij papierową zgodę

Papierowe zgody związane z produktem Polecenie zapłaty i Polecenie zapłaty Plus prosimy przesyłać na adres pocztowy:

mBank S.A.
skr. poczt. 226
91-101 Łódź

z dopiskiem „Polecenie zapłaty Plus”

 

 

 

Zastrzeganie kart płatniczych

+48 22 829 01 12 karty klientów MSP i korporacji

+48 42 678 05 05 karty prepaid i instrumenty pieniądza elektronicznego

1 Opłata za jeden impuls za całą rozmowę niezależnie od czasu trwania.

2 Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.

 

 Bankomaty i placówki

Placówki