Fundacja mBanku

 
 

Aktualności

29.07.2015 5 dotacji przyznanych w lipcu
W okresie od 29 czerwca 2015 roku do 27 lipca 2015 roku do mFundacji wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie projektów matematycznych.

więcej

 

16.07.2015 Internauci przyznali Nagrody Publiczności w programie mPotęga
Od 1 do 14 lipca 2015 roku internauci decydowali o tym, które z 30 najciekawszych projektów II edycji programu grantowego „mPotęga” otrzyma Nagrodę Publiczności w wysokości 5000 zł. Najwięcej głosów zdobyły szkoły z Człuchowa i Rusi.

więcej

 

02.07.2015 Czerwcowe dotacje przyznane
Od 26 maja do 29 czerwca 2015 roku do mFundacji wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie projektów matematycznych.

więcej

 

01.07.2015 Finał II edycji mPotęgi: trwa głosowanie internautów na najciekawsze pomysły jak nauczać matematyki
W ramach drugiej edycji programu grantowego „mPotęga”, Fundacja mBanku przyznała 61 grantów na łączną kwotę 355 tys. zł. To jednak nie koniec możliwości! O ostatecznej wysokości dofinansowania dla najciekawszych pomysłów zadecydują internauci przyznając Nagrodę Publiczności w internetowym głosowaniu trwającym do 14 lipca br.

więcej

 

23.06.2015 „Pan kartofel” i „przewrócona ósemka” ambasadorami matematyki na II Festiwalu Matematyki
Ponad pięciuset gości, kilkanaście stoisk i konkurs z nagrodami dla uczniów najlepiej obrazujących nieskończoność. To wszystko w ramach II Festiwalu Matematyki, który odbył się w sobotę 20 czerwca w siedzibie Gazety Wyborczej. Partnerem akcji „Matematyka się liczy”, w ramach której został zorganizowany festiwal jest Fundacja mBanku, mnożąca matematyczne talenty.

więcej

 

Fundacja mBanku

mFundacja jest wyrazem społecznego zaangażowania mBanku. Powstała
w 1994 roku jako Fundacja BRE Banku i jedna z pierwszych fundacji korporacyjnych w środowisku bankowym.

Misją mFundacji jest wspieranie programów służących podnoszeniu
poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania spójne
z wizerunkiem i polityką mBanku.

Statut Fundacji mBanku


m jak matematyka

13 listopada 2013 roku Rada Fundacji wyznaczyła nowy kierunek działań Fundacji mBanku na lata 2014 – 2016. W centralnym punkcie strategii znajdują się działania na rzecz edukacji  matematycznej.

Wierzymy, że matematyka jest fundamentem logicznego myślenia. Chcemy rozwijać i stymulować myślenie matematyczne, pokazać jak ciekawa i potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia. Zaproponowany kierunek naszych działań pozwoli nie tylko kontynuować współpracę z organizacjami, które nasza fundacja wspierała do tej pory, ale również otworzyć się na nowe środowiska.

Proponujemy programy grantowe i programy stypendialne, konkursy dla szkół, organizacji pozarządowych i nauczycieli, a także wolontariat kompetencyjny naszych pracowników. Chcemy dotrzeć do dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. Do studentów i młodych pracowników akademickich.

Dzięki programom stypendialnym szansę na dalsze kształcenie dostaną  dzieci z różnych środowisk, zainteresowane matematyką i osiągające ponadprzeciętne wyniki w nauce. Z kolei programy dla nauczycieli pozwolą im rozszerzyć kompetencje i zdobyć wiedzę, jak umiejętnie pracować z uzdolnionymi dziećmi. Jesteśmy przekonani, że dzięki nowej strategii naszej fundacji, przyczynimy się do rozwijania umiejętności matematycznych młodych Polaków.

Działalność Fundacji w latach ubiegłych

Działalność Fundacji mBanku

Naszym celem jest wspieranie projektów edukacyjnych, a dzięki temu zwiększanie szans rozwojowych młodych ludzi.

Zróbmy razem coś dobrego


Wolontariat w mBanku

Zróbmy razem coś dobrego

Poprzez program wolontariatu pracowniczego "Zróbmy razem coś dobrego"
zachęcamy naszych pracowników do działań społecznych, zapewniając
wolontariuszom wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe.
Wspieramy: domy dziecka, domy spokojnej starości, placówki opiekuńcze,
świetlice środowiskowe, szkoły szpitale, przedszkola, schroniska dla zwierząt,
fundacje i stowarzyszenia. Akcja wolontariatu odbywa się w cyklu kwartalnym.
W każdej z edycji kapituła, wybiera od 5 do 10 wniosków. 

 

 

Biegnijmy razem dla innych


Wolontariat w mBanku

Biegnijmy razem dla innych

Inicjatywa powstała w 2013 roku na prośbę naszych pracowników,
Chcieli oni połączyć pasję do biegania z pomocą potrzebującym.
Każdy przebiegnięty kilometr owocuje przekazaniem przez bank
kolejnych pieniędzy na wsparcie zamierzonego celu.

Biegam bo…. daje mi to poczucie wolności, biegam dla towarzystwa i podróży ;-),  biegam - kiedy tylko mogę…
Dlaczego biegam dla innych ?

 

 

Wolontariat kompetencyjny


Wolontariat w mBanku

Wolontariat kompetencyjny

Pracownicy mBanku to wysokiej klasy specjaliści, którzy dzielą się
swoją wiedzą organizując lekcje matematyki i informatyki oraz godziny
wychowawcze w szkołach. Jeśli jesteś nauczycielem matematyki i chciałbyś
zorganizować taką lekcję w swojej szkole, skontaktuj się z nami mailowo.

 

Wyślij wiadomość

 

 

Inne inicjatywy


Wolontariat w mBanku

Inne inicjatywy

Niezależnie od wolontariatu pracowniczego czy kompetencyjnego,
nasi pracownicy organizują wiele przedsięwzięć pomagając dzieciom
z domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów
dla samotnych matek oraz organizując pomoc dla swoich koleżanek
i kolegów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Kontakt

Fundacja mBanku

Monika Czajkowska

ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa

tel. + 48 22 438 23 18
fundacja@mbank.pl

 

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,
XIX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 21.12.2005 r.
Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego

KRS   0000087634, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie
REGON   010691166
NIP   525-15-76-935
Rachunek bankowy   84 1140 1010 0000 2938 0700 1001, mBank/OK Warszawa

 

Zarząd Fundacji mBanku

Iwona Ryniewicz - Prezes Zarządu
Marzena Nowogródzka - Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza Fundacji mBanku

Wiesław Thor - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paulina Rutkowska - Członek Rady Nadzorczej           
Beata Mossakowska - Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Wolak - Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Podgórski - Członek Rady Nadzorczej
Hubert Pałgan - Członek Rady Nadzorczej
Bolesław Rok - Członek Rady Nadzorczej

 

Organ nadzoru

Minister Edukacji Narodowej