Program stypendialny
"Mistrzowie matematyki"

„Mistrzowie matematyki” to stypendia przyznawane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz studentom wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie nauk ścisłych, jaką jest matematyka.
Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej działalności statutowej realizują programy stypendialne oraz posiadają stosowną wiedzę. Nabór do drugiej edycji  programu trwa od 23 marca do 22 kwietnia 2015 r.

 

Zasady dofinansowania programów stypendialnych
„Mistrzowie matematyki”

Sprawozdanie z realizacji programu stypendialnego "Mistrzowie matematyki"

 

Wniosek o dofinansowanie programu stypendialnego „Mistrzowie matematyki”