Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój

  • W mBanku mamy świadomość, że konkretne działania i decyzje biznesowe przez nas podejmowane mają wpływ na klientów, akcjonariuszy, pracowników i ich rodziny, a także społeczności lokalne i środowisko naturalne. I właśnie dlatego każdą decyzję chcemy podejmować patrząc przez pryzmat naszej odpowiedzialności wobec otoczenia, w którym funkcjonujemy.

  • mBank jest sygnatariuszem Dziesięciu Zasad Global Compact ONZ.
    Tym samym, zobowiązaliśmy się do wspierania i wdrażania wartości w dziedzinie praw człowieka, standardów pracy i praktyk środowiskowych, tam gdzie mamy na to wpływ.

 
Strategia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku na lata 2020-2023

  • Naszą ambicją jest być w pierwszej trójce liderów społecznej odpowiedzialności w sektorze bankowym. Chcemy prowadzić naszą działalność z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz wykraczać poza to, do czego obliguje nas prawo w zakresie działań na rzecz klientów, środowiska naturalnego, pracowników oraz społeczeństwa. Dlatego po raz pierwszy w historii mBanku, cele ESG/CSR stają się integralnym elementem naszej strategii biznesowej p.t. Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023. Rośniemy z klientamii dzięki nim”. Str.21-24.

  • Naszym kierunkowskazem są Sustainable Development Goals (SDGs), czyli globalne cele zrównoważonego rozwoju wytyczone przez ONZ do osiągnięcia do 2030 roku. Spośród 17 celów SDGs wybraliśmy te, które są dla banku kluczowe i podzieliliśmy je na 3 obszary:

 
Nasze raporty

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2014-2015

 
Nasze ratingi ESG

 
Nasze wartości i standardy

 

Standardy mBanku w zakresie zrównoważonego rozwoju

 

Zasady udziału w procesie zakupowym

 

Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem

w sektorze usług finansowych (SFDR):

 
mBank w czołówce firm zarządzanych zgodnie ze standardami ESG

Kontakt

 

ul. Prosta 18
00-850 Warszawa

 

ul. Prosta 18 
00-850 Warszawa