Odpowiedzialność społeczna

na temat CSR w mBanku w 2017 roku

CSR w mBanku w 2017 roku

Nasze inicjatywy z obszaru odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju przedstawiamy w pierwszym Zintegrowanym Raporcie Grupy mBanku online za 2017 rok. Publikacja opisuje nasz proces tworzenia wartości, otoczenie i perspektywy, obecne i przyszłe trendy. Raport powstał w oparciu („in accordance”) o wytyczne GRI G4, w podstawowej opcji („Core”), z wykorzystaniem The International Integrated Reporting Framework. Raport uwzględnia również wskaźniki branżowe, które obejmuje suplement sektorowy.

Zobacz poprzednie raporty:
2014-2015
2016

 

 

W mBanku mamy świadomość, że konkretne działania i decyzje biznesowe przez nas podejmowane mają wpływ na klientów, akcjonariuszy, pracowników i ich rodziny, a także społeczności lokalne i środowisko naturalne. I właśnie dlatego każdą decyzję chcemy podejmować patrząc przez pryzmat naszej odpowiedzialności wobec otoczenia, w którym funkcjonujemy. 

Wyrazem naszych dążeń stała się Strategia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku na lata 2016-2020. Dzięki niej kompleksowe podejście do procesu podejmowania decyzji staje się jeszcze bliższym celem, do którego realizacji bank chce dążyć w nadchodzących latach.

 

Strategia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku na lata 2016-2020:

  • opiera się na 5 kluczowych obszarach odpowiedzialności banku,
  • porządkuje oraz wyznacza kierunek naszych działań na rzecz klientów, pracowników, kontrahentów i środowiska naturalnego,
  • została przygotowana w oparciu o normę odpowiedzialności społecznej PN-ISO 26000 oraz międzynarodowy standard raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji G4.


Stawiamy sobie konkretne cele w zakresie realizacji strategii. Praca nad ich osiągnięciem umocni pozycję mBanku jako organizacji nowoczesnej, odpowiedzialnej i otwartej na dialog z interesariuszami.

Kontakt

Monika Czajkowska
Specjalista ds. CSR 

ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa

csr@mbank.pl

+ 48 22 438 23 18