Nasze działania ESG

W naszej strategii ESG zdefiniowaliśmy kierunki strategiczne na najbliższe lata w trzech wymiarach: środowiskowym, społecznym i zarządczym. Zobacz, ile osiągnęliśmy do końca 2023 roku.

Wartość zielonego finansowania udzielonego przez mBank na 31 grudnia 2023 roku wyniosła 5 315 mln zł;
zmobilizowany kapitał wyniósł
4 382 mln zł. pierwotnym.

 

Udział kredytów hipotecznych finansujących dom, mieszkanie w bloku lub budynku jednorodzinnym z niskim zużyciem energii w całkowitej sprzedaży wyniósł 10%, co jest zgodne z celem śródokresowym wyznaczonym na 2023 rok

 

Udział rozwiązań inwestycyjnych zarządzanych w Grupie mBanku promujących cechy środowiskowe lub społeczne („jasnozielony” w rozumieniu art. 8 SFDR) wyniósł 10%

W 2023 roku mBank wyemitował zielone obligacje o wartości nominalnej
750 mln EUR

 

Zużycie energii elektrycznej mBanku na koniec 2023 roku w 99% opierało się na zielonej energii

 

We własnych i wszystkich innych lokalizacjach, w których mBank jest właścicielem liczników, zakupiona i wykorzystywana jest wyłącznie zielona energia

52% osób zrekrutowanych lub awansowanych na stanowiska menedżerskie to kobiety

 

Udział kobiet w organach kierowniczych głównych spółek zależnych mBanku
wyniósł 23%

 

Średnia liczba unikalnych użytkowników Menadżera finansów (PFM) w IV kwartale 2023 roku wyniosła 1,46 mln

Ryzyko ESG zostało uwzględnione w dokumentacji wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej (ICAAP). Dokonaliśmy pierwszej oceny istotności ryzyka ESG. Przy udzielaniu kredytów hipotecznych w segmencie detalicznym zbieramy świadectwa efektywności energetycznej

 

Na koniec 2023 roku wszyscy menadżerowie TOP 100 mBanku mieli wyznaczone cele dotyczące ESG
z wagą 10%

 

Od 600 naszych partnerów zebraliśmy oświadczenia potwierdzające przestrzeganie 10 Zasad ONZ Global Compact. Liczba ta stanowiła prawie 70% umów podpisanych w ramach centralnego procesu zakupowego

Więcej o realizacji strategii ESG przeczytasz w naszych raportach rocznych.