ESG w sprawozdaniach zarządu

  • Informacje o naszych postępach w ramach ESG publikujemy też w dorocznych sprawozdaniach zarządu z działalności grupy mBanku. Można je pobrać tutaj.

Raporty dotyczące Zasad odpowiedzialnej bankowości

Nasze najważniejsze osiągnięcia w 2022 roku

Nasze osiągnięcia dotyczące celów środowiskowych: 

Nasze osiągnięcia dotyczące celów społeczeństwa: