•  

  Frank Bock

  Wiceprezes zarządu ds. rynków finansowych

  Przed powołaniem do zarządu mBanku S.A. Frank Bock pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w pionie skarbu w Commerzbank AG od początku 2009 roku. Jego obowiązki obejmują zarządzanie aktywami i pasywami, Fundusz-Transfer-Pricing, zarządzanie ryzykiem rynkowym, a także zarządzanie płynnością dla europy środkowo-wschodniej we Frankfurcie, Pradze, Budapeszcie i Moskwie, a także wspieranie funkcji skarbu państwa dla strategicznych spółek zależnych: Comdirect, Commerz Real i mBanku wspomaganie funkcjonalne.

  Wcześniej był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym ksiąg bankowych i zarządzanie portfelem płynności jako dyrektor ds. zarządzania aktywami i pasywami w grupie zarządzania kapitałem i skarbem w Dresdner Bank AG we Frankfurcie nad Menem.

  Przeszedł do Dresdner Bank AG z WestLB AG w Düsseldorfie, gdzie zajmował stanowisko szefa Credit Treasury w pionie skarbu grupy i członkiem zarządu ds. ryzyka.

  Podczas swojej kariery Frank Bock zajmował różne stanowiska w pionie skarbu i zarządzania ryzykiem w różnych instytucjach w Niemczech, Nowym Jorku i Londynie. Frank Bock ukończył Diplom-Wirtschaftsingenieur z Technische Universität Karlsruhe / Niemcy, specjalizacja w inżynierii finansowej i informatyce.

  Wiceprezes zarządu mBanku S.A. ds. rynków finansowych od 1 maja 2017 r.