Ustanowienie pełnomocnika
do rachunku dla osoby niepełnosprawnej może być dużym ułatwieniem w kontaktach z bankiem
i wykonaniu podstawowych czynności

 

Instytucja pełnomocnictwa zakłada działanie na rzecz i w interesie posiadacza rachunku przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do rachunku

 • 1.  

  Kto może zostać pełnomocnikiem?

  • Zgodnie z regulaminem mBanku pełnomocnik to osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych będąca rezydentem lub osobą fizyczną, która ukończyła 13 rok życia, posiadająca adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, upoważniona przez posiadacza rachunku do korzystania z jego rachunku.

 • 2.  

  Jakie są rodzaje pełnomocnictwa?

  • Pełnomocnik rodzajowy do dysponowania rachunkiem - w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem oraz wszystkimi kontami prowadzonymi w powiązaniu z tym rachunkiem na tych samych zasadach, co posiadacz rachunku, z zastrzeżeniem czynności wymienionych w regulaminie.

   Pełnomocnik szczególny – w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku, za pomocą karty
   do rachunku.

 • 3.  

  Jak ustanowić pełnomocnika?

  • Klient moze ustanowić pełnomocnika za pomocą mLinii, w placówce banku lub

   Poprzez serwis transakcyjny

   Należy podążać następującą ścieżką wybierając na głównym panelu:


   Pasaż - Market - Usługi - Złóż wniosek

Pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego

 • 1.  

  Czym jest akt notarialny?

  • Akt notarialny zawiera wcześniej złożone ustnie oświadczenia woli Mocodawcy, który podczas jednej wizyty u notariusza możne ustanowić pełnomocnika do wielu czynności bankowych. Pełnomocnik posiadający wypis aktu notarialnego bądź pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem może udać się do banku i dokonywać czynności w naszym imieniu.

 • 2.  

  Jakie czynności może wykonywać pełnomocnik działający na podstawie aktu notarialnego?

  • Czynności jakich dokonać może pełnomocnik w naszym imieniu zależy od treści aktu notarialnego. Bank umożliwia dokonanie przez pełnomocnika
   w imieniu Mocodawcy, czynności jakie zostały wyszczególnione w treści pełnomocnictwa. O granicach umocowania i upoważnienia swojego pełnomocnika zawsze decyduje klient. Pełnomocnictwo do wykonywania czynności bankowych powinno zawierać jak najwięcej zwrotów
   o charakterze:

   • rodzajowym tj., powinno określać rodzaj (typ, grupę) oraz przedmiot na ogół powtarzalnych czynności prawnych, do których dokonywania został umocowany pełnomocnik np. do dokonywania wpłat i wypłat z rachunku, do zamawiania dokumentów w związku z posiadanymi produktami i ich odbioru,
   • szczególnym, gdy checmy nadać uprawnienia dla konkretnej, „poszczególnej” czynności , np. dla zamknięcia rachunku bankowego nr ………… prowadzonego na rzecz posiadacza w Banku ….
 • 3.  

  Kto podpisuje się na dokumentach?

  • Na dokumentach podpisuje się pełnomocnik, który za każdym razem okazuje oryginał odpisu aktu notarialnego.

 • 4.  

  Co zrobić, aby pełnomocnik nie musiał za każdym razem okazywać aktu notarialnego i swobodnie zarządzał naszymi finansami poprzez mLinię, serwis transakcyjny?

  • Pełnomocnik będzie swobodnie dysponować rachunkiem w różnych kanałach, kiedy zostanie na stałe dopisany do konta w roli pełnomocnika rodzajowego w rozumieniu § 36 Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych.
   Aby na podstawie Aktu Notarialnego można było ustanowić pełnomocnika rodzajowego do rachunku treść umocowania powinna zawierać następujące sformułowania:

   • upoważniam do składania wszelkich dyspozycji na rachunku,
   • upoważniam do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach oraz lokatach prowadzonych w powiązaniu z rachunkami, w tym do realizacji wpłat i wypłat,
   • upoważniam dysponowania rachunkiem za pomocą karty płatniczej,
   • upoważniam do obsługi rachunku za pomocą serwisu internetowego, w tym zlecania przelewów.
 • 5.  

  Czy posiadając akt notarialny można udać się do Aspiro w celu jego realizacji?

  • Tak, ale pamiętać należy, że w Aspiro bez wzgledu jak szerokie są upoważnienia pełnomocnika możliwe jest tylko

   a)      założenie rachunku,

   b)      zmiana danych,

   c)      złożenie reklamcji.