Zastępcza forma podpisu

 

 

 

 

Osoba, która nie może złożyć podpisu

może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej lub złożyć na dokumencie odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis.

Dopuszczalna jest też sytuacja, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby nie mogącej pisać, lecz mogącej czytać.

Dopuszczalny jest jeden z następujących trybów postępowania w placówce banku lub Punkcie Obsługi Aspiro S.A.:

  •  

    w obecności pracownika mBanku, klient złoży odcisk palca na pisemnej dyspozycji, umowie lub wniosku w miejscu przeznaczonym na podpis a pracownik mBanku – z dopiskiem na życzenie Klienta – obok odcisku palca dokona wpisu imienia i nazwiska Klienta wraz ze swoim podpisem i pieczątką  zawierająca imię i nazwisko pracownika banku.

oraz w przypadku wysyłki dokumentów pocztą:

  •  

    na pisemnej dyspozycji, umowie lub wniosku w miejscu przeznaczonym na podpis Klienta będzie znajdował się odcisk palca Klienta, a obok tego odcisku zostanie wypisane przez osobę trzecią: na życzenie Klienta - imię i nazwisko Klienta oraz jej podpis, którego własnoręczność zostanie następnie poświadczona przez notariusza

  •  

    na pisemnej dyspozycji, umowie, wniosku, w miejscu przeznaczonym na podpis Klienta, podpis składa inna osoba, a jej podpis poświadczony jest przez notariusza z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać Klienta. Własnoręczność złożonego podpisu winna być potwierdzona notarialnie

Składanie tuszowego odcisku palca w placówce

Klient może samodzielnie na przygotowanym formularzu pozostawić swój odcisk linii papilarnych lub skorzystać z pomocy pracownika mBanku, który wytłumaczy jak wykonać poprawnie odcisk.

Warto mieć na uwadze, że prawidłowe i czytelne pobranie linii papilarnych polega nie na przyłożeniu palca do papieru i jego odciśnięciu (jak pieczątki), ale odciśnięciu palca od lewej do prawej strony  bądź od prawej do lewej strony.