Godziny graniczne zleceń krajowych
 
obowiązujące od dnia 23 czerwca 2017 r.

 

Płatności krajowe dla rachunków obsługiwanych w obszarze MSP i korporacje

Rozliczenie przelewów pomiędzy bankami odbywa się w KIR S.A. na trzech sesjach przychodzących w godzinach:   

 

Numer sesji Godziny
I sesja 10:30 – 11:00
II sesja 14:30 – 15:00
III sesja 17:00 – 17:30


Uwaga ! Podane godziny są godzinami, w których KIR S.A. podstawia pliki do rozliczenia. Od momentu podstawienia plików następuje przetwarzanie systemowe i wczytywanie do systemu banku, którego czas uzależniony jest od wielkości otrzymanego pliku na daną sesję.

 

 

Tryb realizacji zleceń płatniczych składanych przez internetowy system bankowości elektronicznej mBank CompanyNet, BRESOK, MultiCash oraz SWIFTNET Korpo

Dni wolne od pracy to soboty, niedziele i święta.

 

Typ zlecenia Tryb realizacji Sesje wychodzące w mBanku
Zlecenia płatnicze krajowe
wychodzące ELIXIR1
 • Przyjęte do realizacji przez bank w dniu roboczym do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D+1.
 • Przyjęte do realizacji przez bank w dniu roboczym po godz. 20:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1.
 • Przyjęte do realizacji przez bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla banku.
Sesje wychodzące w mBanku
 • 1 sesja - 08:00
 • 2 sesja - 12:00
Zlecenia płatnicze ZUS
 • Przyjęte do realizacji przez bank w dniu roboczym do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D+1.
 • Przyjęte do realizacji przez bank w dniu roboczym po godz. 20:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1.
 • Przyjęte do realizacji przez bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla banku.
Sesje wychodzące dla ZUS w mBanku:
 • 1 sesja - 08:00
 • 2 sesja – 12:00
Zlecenia płatnicze
podatkowe do US
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D+1
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 20:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+2
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku
Sesje wychodzące dla US w mBanku:
 • 1 sesja - 08:00
Zlecenia płatnicze
wychodzące SORBNET22
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku
 
Zlecenia płatnicze
wewnętrzne mBank S.A.
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 20:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku
 
Zlecenia płatnicze Przelew Masowy
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 20:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D+1
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 20:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku
 
Polecenie Przelewu
Natychmiastowego (ExpressELIXIR)
Do realizacji zlecenia wymagana jest równoczesna dostępność mBanku S.A. (banku zleceniodawcy) oraz banku beneficjenta w systemie Express ELIXIR. Godziny dostępności mBanku S.A. w systemie Ekspress ELIXIR to 8:00 – 20:00.
Polecenie przelewu natychmiastowego jest realizowane zgodnie z zasadami realizacji zleceń „Przelewu natychmiastowego”.
Polecenie Przelewu
Natychmiastowego Blue Cash
Do realizacji zlecenia wymagana jest równoczesna dostępność mBanku S.A. (banku zleceniodawcy) oraz banku beneficjenta w Systemie Płatności Blue Cash.
Godziny dostępności mBanku S.A. w Systemie Płatności Blue Cash to 8:00 – 20:00. Polecenie Przelewu Natychmiastowego Blue Cash jest realizowane zgodnie z zasadami realizacji przelewów natychmiastowych.
Polecenie zapłaty Polecenie zapłaty jest realizowane zgodnie z Regulaminem stosowania polecenia zapłaty. Godziną graniczną na składanie dyspozycji polecenia zapłaty w każdy dzień roboczy dla Banku jest godzina 20:00.
Przekaz pocztowy - zlecenia składane przez internetowy system bankowości elektronicznej
mBank CompanyNet lub system BRESOK
Zlecenia przekazu pocztowego są przyjmowane w każdy dzień roboczy dla Banku (D) do godz. 20.00 i przekazywane Operatorowi Pocztowemu do realizacji w następnym dniu roboczym (D+1).
Zlecenia złożone po godz. 20:00 w danym dniu roboczym (D) są przetwarzane w następnym dniu roboczym (D+1) wg zasad obowiązujących dla pozostałych zleceń, a wysłane do realizacji Operatorowi Pocztowemu w kolejnym dniu roboczym (D+2).
Zlecenia przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy, są realizowane w najbliższym dniu roboczym dla Banku (D), a wysłane do realizacji Operatorowi Pocztowemu w kolejnym dniu roboczym (D+1).

Tryb realizacji zleceń płatniczych składanych w formie papierowej

 

Typ zlecenia Tryb realizacji Sesje wychodzące w mBanku
Zlecenia płatnicze krajowe wychodzące ELIXIR1
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D+1
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku
Sesje wychodzące w mBanku:
 • 1 sesja - 08:00
 • 2 sesja - 12:00
Zlecenia płatnicze ZUS
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane najpóźniej w dniu D+1
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku
Sesje wychodzące w mBanku:
 • 1 sesja - 08:00
 • 2 sesja - 12:00
Zlecenia płatnicze podatkowe do US
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane w dniu D+1
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+2
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku
Sesje wychodzące w mBanku:
 • 1 sesja - 08:00
Zlecenia płatnicze wychodzące SORBNET22
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane w dniu D
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku
 
Zlecenia płatnicze wewnętrzne mBank S.A.
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godz. 15:00 realizowane są w dniu D i wysyłane w dniu D
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godz. 15:00 realizowane są w dniu D+1 i wysyłane w dniu D+1
 • Przyjęte do realizacji przez Bank w dniu wolnym od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku
 

 

 

1 ELIXIR - funkcjonujący w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej międzybankowy system pośredniczący w elektronicznej wymianie komunikatów o zleceniach płatniczych oraz wierzytelnościach. Jest to system rozrachunku netto w złotych polskich, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów. System pośredniczy w wymianie: poleceń przelewu, dowodów wpłaty, poleceń zapłaty.

2 SORBNET2 – system rozliczeniowy w złotych polskich obsługujący zlecenia płatnicze realizowane na rachunkach bieżących banków prowadzonych przez Departament Systemu Płatniczego Centrali NBP. SORBNET2 umożliwia wykonywanie wysokokwotowych przelewów w czasie rzeczywistym. Zlecenia płatnicze w złotych polskich na kwotę jednego miliona oraz powyżej (z wyłączeniem przelewów na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz płatności podatkowych), realizowane są przez Bank obligatoryjnie przez system rozliczeniowy SORBNET2.