Godziny graniczne zleceń zagranicznych

 

Płatności zagraniczne dla rachunków obsługiwanych w obszarze MSP i korporacje

 

Typ zlecenia - płatności zagraniczne wychodzące Godzina graniczna Data realizacji zlecenia
(obciążenia rachunku klienta w banku)
Zlecenia zagraniczne wychodzące i zlecenia krajowe wychodzące w walucie obcej (inne niż zlecenia wewnętrzne) Dzień D do godz. 14:00 Dzień D
Dzień D po godz. 14:00 Dzień D+1
Polecenie Przelewu SEPA i Polecenie Przelewu EuroEkspres (dotyczy zleceń składanych tylko poprzez systemy bankowości elektronicznej) Dzień D do godz. 15:00 Dzień D
Dzień D po godz. 15:00 Dzień D+1

 

 

Typ zlecenia – płatności zagraniczne przychodzące Godzina graniczna Data realizacji zlecenia
(uznania rachunku klienta w banku)
Zlecenia zagraniczne przychodzące, w tym Polecenie Przelewu SEPA Przychodzące rozliczane automatycznie Dzień D
- do końca dnia roboczego dla banku
Dzień D*
Zlecenia zagraniczne przychodzące rozliczane manulanie Dzień D do godz. 15:30 Dzień D*
Dzień D po godz. 15:30 Dzień D+1*

 

 

 

* Bank księguje zlecenia na rachunku klienta w dniu D z datą waluty wskazaną w otrzymanym komunikacie przychodzącym. Bank nie wykonuje księgowań z datą wcześniejszą niż dzień realizacji zlecenia.