Przelewy jednorazowe w aplikacjach i lekkiej wersji serwisu transakcyjnego mBanku

Działanie przelewów w aplikacjach jak i lekkim serwisie transakcyjnym przebiega na tych samych zasadach co w standardowym serwisie transakcyjnym mBanku.

Rodzaje przelewów

Przelewy wymagające autoryzacji są dostępne wyłącznie dla klientów, którzy korzystają z autoryzacji w formie haseł SMSowych. Klienci korzystający z listy haseł jednorazowych (TAN), nie mają możliwości autoryzacji operacji.

typ przelewu mobilna wersja
serwisu transakcyjnego

więcej
poprzednia
aplikacja mobilna
na telefony Android / iOS
nowa
aplikacja mobilna

na telefony Android / iOS / Windows Phone
więcej
przelew na numer telefonu
przelew jednorazowy (ELIXIR) do nowych
i zapisanych odbiorców
przelew ekspresowy
przelew do ZUS
przelew do US

Limity przelewów autoryzowanych

Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzone zostały dwie grupy limitów dla przelewów autoryzowanych, wykonywanych w bankowości mobilnej:

  • Dzienny limit kwotowy operacji to maksymalna kwota, na jaką można wykonać pojedynczy przelew autoryzowany hasłem SMS. Przelewy powyżej kwoty limitu nie są realizowane i nie trafiają do „Koszyka płatności”. W przypadku przelewów wykonywanych w walucie obcej, kwota jest przeliczana na PLN wg aktualnego kursu mBanku. Przelewy własne z wyłączoną opcją autoryzacji nie są objęte tym limitem.
    Dzienny limit kwotowy na przelewy autoryzowane PINem wynosi 10 000 zł.
  • Dzienny limit ilościowy operacji to maksymalna ilość przelewów autoryzowanych, które można zlecić danego dnia (limit ilościowy jak i kwotowy można sprawdzić standardowo w tradycyjnej wersji serwisu transakcyjnego mBanku). Limit dotyczy momentu zlecania przelewów danego dnia, a nie momentu faktycznego obciążenia rachunku (liczba przelewów wychodzących danego dnia może być większa niż limit, jeżeli cześć z tych przelewów była zlecona w dniach wcześniejszych).
    Limity dotyczą klienta, a nie rachunku lub aplikacji, z której wykonywany jest przelew, np.: klient ma ustawiony dzienny limit operacji na 5, danego dnia wykonał on w aplikacji na iPhone’a 2 przelewy z eKonta, logując się do lekkiego serwisu transakcyjnego kolejne 2 z rachunku firmowego w mBanku, zatem do końca dnia może wykonać tylko 1 przelew z dowolnie wybranego rachunku.

Zmiana limitów przelewów autoryzowanych

 

Dzienny limit kwotowy oraz dzienny limit ilości przelewów jednorazowych można zmodyfikować korzystając z tradycyjnej wersji serwisu transakcyjnego lub kontaktując się z mLinią.