Aktywacja i odblokowanie kanałów dostępu

 

Masz pytania? Porozmawiaj z ekspertem

 

Hasła oraz kody dostępu są niezbędne w celu bezpiecznego, poprawnego i pełnego zarządzania kontem internetowym mBanku. Poniżej znajdziesz wszelkie wskazówki i odpowiedzi dotyczące blokad, braków dostępu do kont i ich zdejmowania.

Jeżeli Twój numer telefonu zarejestrowany w mBanku i adres zameldowania/korespondencyjny są nieaktualne, prosimy o wydrukowanie stosownego oświadczenia i potwierdzenie zmian danych teleadresowych u notariusza. Przyjęty przez mBank tryb postępowania w takiej sytuacji jest podyktowany względami bezpieczeństwa.

 

Logowanie do serwisu transakcyjnego

Identyfikator

8 cyfrowy numer Klienta - kombinacja cyfrowa ustalona przez bank.
Każdy klient po założeniu rachunku w mBanku otrzymuje swój unikalny identyfikator poprzez pakiet aktywacyjny.

Nazwa użytkownika - samodzielnie ustalona, unikalna nazwa zawierająca minimum 8 znaków.
Nazwa użytkownika, ze względów bezpieczeństwa nie powinna być oczywista (np. imię i nazwisko).  Możesz w każdym momencie wyłączyć ten sposób logowania. Wyłączona nazwa zostaje zablokowana, ale może być użyta ponownie. Nawet jeśli nie będziesz korzystał ze swojej nazwy to nikt inny nie będzie mógł jej użyć.

Numer karty płatniczej - 16 cyfr umieszczonych na wybranej przez Ciebie, aktywnej karcie płatniczej wydanej przez mBank na Twoje imię i nazwisko.

8 cyfrowy numer Klienta zawsze będzie służył do logowania w serwisie transakcyjnym oraz do identyfikacji na mLinii.
Pozostałe dwie formy identyfikatora są alternatywne. Możesz je samodzielnie włączyć w panelu ustawień po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego. Po aktywacji logowania np. za pomocą nazwy użytkownika możesz logować się do serwisu zamiennie: za pomocą identyfikatora lub za pomocą nazwy użytkownika.

 

Hasło

Hasło ustalane jest samodzielnie przez klienta. Jest kombinacją od 8 do 20 znaków, wśród których powinny znaleźć się duże i małe litery, cyfry.
Jeśli nie pamiętasz hasła dostępu do internetu możesz je zmienić w dowolnej placówce banku lub dzwoniąc na mLinię.

Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Czy loguję się do mBanku tak jak dotychczas - za pomocą identyfikatora klienta i hasła?

  • W nowym serwisie transakcyjnym możemy logować się za pomocą identyfikatora klienta i hasła. Mamy do wyboru też 2 dodatkowe sposoby logowania:

   • korzystając z numeru aktywnej karty
   • za pomocą nazwy użytkownika, którą sobie sami wybieramy.

   Mając ustaloną dodatkową metodę logowania, zawsze możemy logować się używając identyfikatora.

 •  

  Nie mogę zalogować się do mBanku za pomocą dotychczasowego identyfikatora i hasła, dlaczego?

  • Jeżeli miałeś w haśle znaki specjalne (znak euro, litery innych alfabetów niż polski, litery ze znakami diakrytycznymi: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż), to będzie konieczność zmiany hasła. Możesz to zrobić dzwoniąc na mLinię lub w dowolnej placówce banku.
   W haśle nowego serwisu transakcyjnego można używać wyłącznie następujących znaków specjalnych:

   1. wykrzyknik !
   2. małpka @
   3. hash #
   4. dolar $
   5. ^
   6. *
   7. nawiasy zwykłe ()
   8. podkreślenie _
   9. plus +
   10. minus -
   11. znak równości =
   12. apostrof lewy `
   13. nawiasy kwadratowe []
   14. nawiasy klamrowe {}
   15. pałka |
   16. średnik ;
   17. dwukropek :
   18. przecinek ,
   19. kropka .
   20. ukośnik prawy /
   21. znak zapytania ?
   22. spacja

 •  

  Co się stanie z moja nazwą użytkownika jeśli wyłączę ten sposób logowania?

  • Nazwa użytkownika działa do momentu wyłączenia. Wyłączona nazwa zostaje zablokowana i nie może być użyty ponownie. Oznacza to, że nawet jak nie korzystamy już z tego sposobu logowania, to nikt inny nie będzie mógł z niego skorzystać.

 •  

  Jakie przeglądarki wspierane są przez nowy serwis transakcyjny mBanku?

  • Najwyższy komfort podczas użytkowania serwisu transakcyjnego można osiągnąć korzystając z następujących przeglądarek internetowych:

   • Google Chrome, wersja 24 i nowsza
   • Mozilla Firefox, wersja 14.01 i nowsza
   • Microsoft Windows Internet Explorer 9 i nowsza

   Zalogowanie do serwisu nie będzie możliwe za pomocą przeglądarki Internet Explorer 8 lub starszej jej wersji.
   Korzystanie z serwisu z innych przeglądarek może powodować problemy w prawidłowym wyświetlaniu treści.

Nie pamiętam hasła do mLinii

Jeśli nie pamiętasz hasła dostępu do mLinii, czyli telekodu, możesz ustalić nowe poprzez internet lub skontaktować się z Operatorem mLinii.

Jeśli chcesz ustanowić nowe hasło poprzez internet, po zalogowaniu na swoje strony transakcyjne, z lewego menu wybierz opcję "Ustawienia i konfiguracja", następnie „Dostęp do banku”. Kiedy już wyświetli się odpowiednia plansza, wybierz odpowiednio polecenie "Aktywuj kanał" lub „Zmień hasło” przy nazwie "Teleserwis". Pamiętaj, że do zatwierdzenia nowego hasła do Teleserwisu system zażąda od Ciebie hasła smsowego lub jednorazowego z listy haseł.

Jeśli nie masz aktywnego trybu autoryzacji hasłami smsowymi lub aktywnej listy haseł jednorazowych skontaktuj się z mLinią. Jeśli zdecydujesz się ustanawiać hasło poprzez mLinię 0 801 300 800, połącz się z Operatorem i zamów oddzwonienie. Pamiętaj, że Operator zadzwoni tylko na ten numer, który figuruje w systemie mBanku.

 

Nie pamiętam hasła do kanału SMS

Jeśli nie pamiętasz swojego hasła do kanału SMS, możesz ustalić nowe poprzez internet lub mLinię.

Jeśli chcesz ustanowić nowe hasło poprzez internet, po zalogowaniu na swoje strony transakcyjne, z lewego menu wybierz opcję "Ustawienia i konfiguracja", następnie „Dostęp do banku”. Kiedy wyświetli się odpowiednia plansza, wybierz polecenie "Aktywuj kanał" lub „Zmień hasło” przy nazwie „SMS”. Pamiętaj, że do zatwierdzenia nowego hasła system zażąda od Ciebie hasła smsowego lub jednorazowego z listy haseł.

Jeśli nie masz aktywnego trybu autoryzacji hasłami smsowymi lub aktywnej listy haseł jednorazowych skontaktuj się z mLinią.

Jeśli zdecydujesz się ustanowić hasło w mLinii, po wybraniu opcji 1 w celu samodzielnej identyfikacji w automatycznym serwisie telefonicznym z klawiatury telefonu wybierz "1" - czyli "Hasła dostępu i potwierdzanie operacji", a potem "3" - czyli "Aktywowanie/odblokowanie/Zmiana hasła dostępu do usługi SMS" i  działaj zgodnie z poleceniami lektora.

 

Nie pamiętam swojego Identyfikatora Klienta

Jeśli nie pamiętasz swojego Identyfikatora Klienta i nie masz dostępu do swoich rachunków w mBanku, skontaktuj się z mLinią, połącz się z Operatorem mLinii wybierając opcję 0, przedstaw swoją sytuację i zamów pakiet aktywacyjny. Pakiet zostanie wysłany pocztą na dane zarejestrowane w systemie mBanku.

 

Mam blokadę dostępu do rachunków przez internet

Jeśli dostęp do Twoich rachunków przez internet został zablokowany, połącz się z mLinią (801 300 800). Po samodzielnej identyfikacji w automatycznym serwisie telefonicznym z klawiatury telefonu wybierz "1" - czyli "Hasła dostępu i potwierdzanie operacji". Następnie wybierz "1" - czyli opcję "Aktywowanie/odblokowanie/zmiana hasła dostępu do INTERNETU" i działaj zgodnie z poleceniami lektora.

 

Mam blokadę dostępu do rachunków przez mLinię

Jeśli zablokowany został dostępu do mLinii, nowe hasło do tego kanału możesz ustalić poprzez internet lub skontaktować się z Operatorem mLinii.

Jeśli chcesz ustanowić nowe hasło poprzez internet, po zalogowaniu na swoje strony transakcyjne, z lewego menu wybierz opcję "Ustawienia i konfiguracja", następnie „Dostęp do banku”. Kiedy wyświetli się odpowiednia plansza, wybierz polecenie "Aktywuj kanał" przy nazwie "Teleserwis". Pamiętaj, że do zatwierdzenia nowego hasła do Teleserwisu system zażąda od Ciebie hasła smsowego lub jednorazowego z listy haseł.

Jeśli nie masz aktywnego trybu autoryzacji hasłami smsowymi lub aktywnej listy haseł jednorazowych skontaktuj się z mLinią.

Jeśli zdecydujesz się ustanawiać hasło poprzez mLinię 801 300 800, połącz się z Operatorem i zamów oddzwonienie. Pamiętaj, że Operator zadzwoni tylko na ten numer, który figuruje w systemie mBanku.

 

Mam blokadę dostępu do kanału SMS

Jeśli kanał SMS został zablokowany/nie pamiętasz swojego hasła do tego kanału, możesz ustalić nowe poprzez internet lub mLinię.

Jeśli chcesz ustanowić nowe hasło poprzez internet, po zalogowaniu na swoje strony transakcyjne, z lewego menu wybierz opcję "Ustawienia i konfiguracja", następnie „Dostęp do banku”. Kiedy wyświetli się odpowiednia plansza, wybierz polecenie "Aktywuj kanał" przy nazwie SMS. Pamiętaj, że do zatwierdzenia nowego hasła system zażąda od Ciebie hasła smsowego lub jednorazowego z listy haseł.

Jeśli nie masz aktywnego trybu autoryzacji hasłami smsowymi lub aktywnej listy haseł jednorazowych skontaktuj się z mLinią.

Jeśli zdecydujesz się ustanowić hasło w mLinii, po samodzielnej identyfikacji w automatycznym serwisie telefonicznym wybierz z klawiatury telefonu "1" - czyli "Hasła dostępu i potwierdzanie operacji". Następnie wybierz  "3" - czyli opcję "Aktywacja/Odblokowanie/Zmiana hasła dostępu do usługi SMS" i działaj zgodnie z poleceniami lektora.


Aktywacja aplikacji mobilnych

Wraz z nową wersją aplikacji na system iOS oraz Android, udostępniliśmy dodatkową możliwość połączenia telefonu z kontem, bez konieczności korzystania z pełnej wersji serwisu transakcyjnego. Usługa ta jest dostępna niezależnie od tego czy klient ma aktywny dostęp do pełnej wersji serwisu transakcyjnego, czy jeszcze nie.
Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji w telefonie, należy wybrać opcję „Aktywuj aplikację”, a następnie „przez telefon”. Na kolejnym ekranie należy podać swój PESEL oraz nazwisko panieńskie matki.
Po wybraniu na kolejnym ekranie przycisku „Generuj kod”, system mBanku zadzwoni do klienta (na numer telefonu, na który klient otrzymuje SMSy autoryzacyjne). Po odsłuchaniu wiadomości i wybraniu opcji „1”, lektor odczyta 4-cyfrowy kod. Jeśli chcemy odsłuchać wiadomość jeszcze raz, należy ponownie wybrać opcję „1”.
Uwaga -kod jest ważny tylko przez 5 minut.
Następnie należy wpisać kod do aplikacji i przejść do ekranu, na którym użytkownik definiuje PIN do aplikacji (od 5 do 8 cyfr).


Możliwość aktywacji kanału „Internet” za pomocą aplikacji mobilnej

To kolejna użyteczność, która pojawiła się w nowej wersji aplikacji. W przypadku zablokowania dostępu do pełnej wersji serwisu transakcyjnego, można aktywować go za pomocą aplikacji mobilnej.
Po zalogowaniu się do aplikacji, z poziomu menu należy wywołać opcję „Ustawienia”, a następnie „Dostęp do banku” i dla kanału „Internet” nacisnąć „Aktywuj”. System mBanku zadzwoni na numer telefonu, na który klient otrzymuje SMSy autoryzacyjne. Po odsłuchaniu wiadomości i wybraniu opcji „1”, lektor odczyta 10-cyfrowe, tymczasowe hasło. Jeśli chcemy odsłuchać kod jeszcze raz, należy ponownie wybrać opcję „1”.
Jednocześnie na ten sam numer telefonu, zostanie wysłana wiadomość SMS z 7-cyfrowym, tymczasowym ID klienta. Za pomocą otrzymanych tymczasowych danych, należy zalogować się do serwisu transakcyjnego mBanku. Następnie, system przeprowadzi procedurę weryfikacyjną, gdzie po pozytywnej weryfikacji danych, klient będzie mógł zdefiniować docelowe hasło do serwisu transakcyjnego