Aktywacja dostępu do konta - pakiet aktywacyjny

Pakiet aktywacyjny w formie SMS-a

Po złożeniu wniosku i otwarciu rachunku w systemie mBanku otrzymasz SMS-a z hasłami niezbędnymi do uruchomienia kanałów dostępu w Twojego konta o następującej treści:

"mBank: Twój pakiet aktywacyjny. ID: (tutaj podamy 7miocyfrowy numer). Internet: (tutaj podamy 10-cio cyfrowy numer). IVR (tutaj podamy 6-ciocyfrowy numer)."

Dla Twojego bezpieczeństwa, wysłany przez nas kod będzie ważny tylko 48 godzin. Po tym czasie, będziesz musiał  zadzwonić na mLinię i zamówić kolejny pakiet aktywacyjny - papierowy..

Wejdź na stronę www.mBank.pl i wybierz opcję ZALOGUJ w prawej części strony.

 • w polu Identyfikator wpisz ID (7 cyfr), które dostałeś SMS-em, natomiast w polu Hasło wpisz 10-cyfrowy kod internetowy. Kliknij Zatwierdź a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, które pojawią się na ekranie
 • zostaniesz poproszony o udzielenie odpowiedzi na kilka losowych pytań, które potwierdzą Twoją tożsamość. Udzielając odpowiedzi na pytania możesz pomylić się dwukrotnie

 • następnie wpisz nowe hasło dostępu do swojego konta przez internet
 • po ustanowieniu hasła dostępu do konta przez kanał internet otrzymasz swój identyfikator klienta (ID).

  Zapamiętaj je. Będziesz z niego korzystał przy kolejnych logowaniach do serwisu transakcyjnego.

  Zostaniesz również poproszony o ustanowienie telekodu. Telekod znacznie ułatwia i przyspiesza kontakt z mBankiem przez kanał telefoniczny, dlatego radzimy ustanowić go w tym momencie.

 • wpisz nowe hasło dostępu do kanału Teleserwis i zatwierdź
 • po zatwierdzeniu wyloguj się z serwisu transakcyjnego

  Teraz masz już dostęp do swoich rachunków 24 godziny na dobę przez kanał internet oraz przez kanał telefoniczny.  Logując się skorzystaj z Twojego nowego Identyfikatora oraz z haseł, które ustanowiłeś w opisanej powyżej procedurze.

 

Pakiet aktywacyjny w formie papierowej

Jeśli wnioskując o konto wskazałeś by umowa została dostarczona do wybranego punktu naziemnego lub Kurierem, otrzymasz pakiet aktywacyjny w formie papierowwej.

 • wejdź na stronę www.mBank.pl i wybierz opcję ZALOGUJ w prawej części strony

  W polu "Identyfikator" wpisz podany na Twoim pakiecie aktywacyjnym tymczasowy identyfikator (7 cyfr) a w polu "Hasło" wpisz podane w Twoim pakiecie aktywacyjnym tymczasowe hasło do internetu (10 cyfr). Następnie wybierz przycisk "Zatwierdź"

 • po zalogowaniu pojawi się ekran aktywacji kanałów dostępu
 • jeżeli we wniosku podałeś do wiadomości mBanku swój aktualny numer telefonu komórkowego, otrzymasz wiadomość SMS z hasłem, które należy uważnie wpisać na strony podczas pierwszego logowania. Jeżeli nie posiadamy numeru Twojej komórki, system mBanku zada kilka pytań celem potwierdzenia Twojej tożsamości
 • po wpisaniu poprawnego hasła przejdziesz do okna ustalania hasła dostępu do serwisu transakcyjnego, po wpisaniu dwukrotnie hasła należy je zatwierdzić przyciskiem "Zatwierdź". Po ustaleniu nowego hasła, zostanie podany nowy identyfikator, który należy zapisać
 • po wpisaniu i zatwierdzeniu hasła system zaproponuje Ci ustalenie Telekodu potrzebnego w kontaktach z mLinią. Należy wpisać dwukrotnie ten sam kod a potem go zatwierdzić przyciskiem "Zatwierdź"

Po wykonaniu powyższych czynności wyloguj się z serwisu transakcyjnego oraz zaloguj się ponownie podając nowy identyfikator i nowe hasło.

Jeżeli mBank otrzymał we wniosku Twój aktualny numer telefonu komórkowego, masz pełny dostęp do konta. Wszystkie transakcje wymagające autoryzacji zatwierdzisz hasłem smsowym, które automatycznie otrzymasz na swoją komórkę.

Jeżeli mBank nie ma Twojego numeru komórkowego, a przesłał już do Ciebie pierwszą listę haseł jednorazowych, możesz ją teraz aktywować.

 

Kto otrzymuje pakiet aktywacyjny?

Pakiet aktywacyjny otrzymują wszyscy nowi Klienci mBanku, otwierający swój pierwszy rachunek. Przesyłany jest on wraz z przygotowaną przez mBank Umową i potwierdzeniem otwarcia konta.
Otrzymują go także Pełnomocnicy rodzajowi do dysponowania rachunkiem oraz Przedstawiciele ustawowi (w przypadku izzyKONTA), po uzyskaniu przez mBank kompletu podpisanych dokumentów (Umowy, Pełnomocnictwa), a także Pełnomocnicy szczególni aby dokonać przez mLinię aktywacji karty oraz ustalenia dla niej numeru PIN.

 

Jak przebiega aktywacja przez mLinię?

Aby przy pomocy pakietu aktywacyjnego dokonać aktywacji kanałów dostępu do rachunków poprzez mLinię, wykonaj następujące czynności:

 • z telefonu z wybieraniem tonowym połącz się z mLinią, dzwoniąc pod numer 801 300 800 lub +48 42 6 300 800
 • po wysłuchaniu automatycznych komunikatów lektora wybierz „1”
 • kiedy lektor poprosi Cię o podanie identyfikatora, wpisz na klawiaturze aparatu podany na Twoim pakiecie aktywacyjnym tymczasowy identyfikator (7 cyfr) i zatwierdź „krzyżykiem” (znak # na klawiaturze telefonu)
 • kiedy lektor poprosi Cię o podanie wybranych cyfr telekodu - wpisz na klawiaturze aparatu wskazane przez niego cyfry z podanego na Twoim pakiecie aktywacyjnym tymczasowego telekodu do Teleserwisu (mLinii)
 • następnie zostaniesz połączony z Operatorem mLinii, który zweryfikuje Twoją tożsamość i poprowadzi Cię przez dalszy proces aktywacji kanałów dostępu
 • Operator mLinii poda Ci Twój swój stały identyfikator klienta (8 cyfr), który jest niezbędny do korzystania z mBanku - zapisz go! Identyfikator klienta jest niezbędny przy wszelkich kontaktach z mBankiem
 • Operator mLinii przekieruje połączenie do automatycznego systemu mLinii (automatyczny teleserwis), wówczas lektor poprosi Cię o wpisanie z klawiatury aparatu telefonicznego wymyślonego przez Ciebie telekodu (musi mieć 6 cyfr)
 • aby aktywować internet musisz wybrać z klawiatury telefonu, wysłuchując komunikatów automatycznego lektora, odpowiednio 1... 1... 1..., a następnie musisz podać swoje hasło dostępu do internetu składające się z 8 do 20 cyfr. Tego hasła użyjesz tylko do pierwszego logowania do serwisu transakcyjnego w internecie
  Uwaga! Po pierwszym zalogowaniu w internetowym serwisie transakcyjnym system zażąda od Ciebie wprowadzenia nowego hasła dostępu do internetu - powinno mieć od 8 do 20 znaków, w tym co najmniej jedną cyfrę i jedną literę. Będzie to już hasło, które będzie można wykorzystywać wielokrotnie
 • aby dokonać aktywacji listy haseł jednorazowych musisz ponownie połączyć się z Operatorem mLinii

 

Nie jestem nowym klientem, czy mogę zamówić pakiet aktywacyjny?

Możesz zamówić go u Operatora mLinii, ale tylko w szczególnych przypadkach, czyli:

 • gdy nastąpi zablokowanie dostępu do internetu i Teleserwisu (mLinii)
 • gdy zapomnisz haseł dostępu do internetu i Teleserwisu (mLinii)
 • gdy zapomnisz swój ośmiocyfrowy identyfikator klienta

Zostanie wysłany do Ciebie pakiet aktywacyjnyw formie papierowej. Zamówienie pakietu aktywacyjnego powoduje automatyczne zablokowaniem kanałów internet i Teleserwis (mLinia). Jeżeli posiadasz aktywny dostęp do internetu i aktywną listę haseł jednorazowych lub dostęp do mLinii, wówczas możesz odblokować dowolne kanały samodzielnie, bez potrzeby zamawiania pakietów aktywacyjnych.

 

Czym  różni się aktywacja kanałów przez Posiadaczy i Współposiadaczy, Pełnomocników rodzajowych, Pełnomocników szczególnych oraz Przedstawicieli ustawowych?

Różnica w aktywacji przy pomocy pakietów aktywacyjnych dotyczy tylko Pełnomocników szczególnych oraz Przedstawicieli ustawowych (do rachunków izzyKONTO). Mają oni możliwość aktywowania jedynie kanału Teleserwis (mLinia) i mogą tego dokonać tylko poprzez mLinię.

Ograniczenia spowodowane są tym, że:

 • pełnomocnictwo szczególne uprawnia wyłącznie do posługiwania się kartą płatniczą. Aktywacja i ustanowienie PINu do karty może zostać wykonane jedynie poprzez mLinię po uprzedniej aktywacji tego kanału (ustanowieniu telekodu)
 • przedstawiciel ustawowy jest uprawniony do odwołania zgody na prowadzenie rachunku izzyKONTO na rzecz osoby nieletniej, nad którą sprawuje opiekę, oraz powinien uaktualniać swoje dane. Operacje te mogą zostać wykonane jedynie poprzez mLinię po uprzedniej aktywacji tego kanału (ustanowieniu telekodu)