Zlecenie WLA z oznaczeniem ważności wykonaj lub anuluj

Zasady składania zlecenia

Zlecenie z oznaczeniem WLA jest ważne do momentu zawarcia na jego podstawie transakcji (jednej lub więcej, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w wielu transakcjach), przy czym zlecenie to musi być zrealizowane w całości albo nie jest realizowane w ogóle.
Zlecenie z oznaczeniem WLA może być złożone na giełdę tylko w fazie notowań ciągłych oraz w fazie dogrywki.
Jeżeli po przyjęciu zlecenia z oznaczeniem WLA w arkuszu zleceń brak jest zleceń przeciwstawnych z limitem ceny umożliwiającym zawarcie transakcji po kursie zgodnym z ograniczeniami wahań kursów, zlecenie z oznaczeniem WLA traci ważność.

 

Składanie zlecenia w serwisie transakcyjnym

 • wybierz ścieżkę: Logowanie>Inwestycje(lewe menu)>Papiery wartościowe>Wejdż online>Kupno/Sprzedaż papierów(lewe menu)
 • w polu „Nazwa papieru” nazwę spółki podpowiada system jeśli wpiszesz 1, 2 lub 3 pierwsze litery nazwy
 • następnie wpisz liczbę akcji, jaką chcesz kupić lub sprzedać
 • w wierszu „Limit ceny” wybierz jedną opcję
 • wybierz ważność zlecenia WLA. (możesz wybrać tylko jedną opcję w tym wierszu)
 • wpisz ewentualnie dodatkowy warunek MWW, który jednak nie jest wymagany
 • wybierz „Dalej” i na następnej stronie, jeśli wszystkie dane się zgadzają, potwierdź zlecenie
   

Przykłady

1. Zlecenie kupna z limitem z ważnością WLA w trakcie notowań ciągłych.

W danym momencie w arkuszu zleceń jest następująca sytuacja

Kupno  Sprzedaż 
Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
100 51 52 230
120 50 53 300
200 49 54 500

 

Wpada zlecenie kupna 500 akcji z limitem 52,5 zł z ważnością WLA.

Kupno  Sprzedaż 
Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
500 52,5 (WLA)    
100 51 52 230
120 50 53 300
200 49 54 500

 

Ponieważ w arkuszu nie ma zleceń sprzedaży umożliwiających całkowitą realizacje zlecenia, nie zostaje ono zrealizowane i traci ważność.

Arkusz pozostaje bez zmian.

Kupno  Sprzedaż 
Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
100 51 52 230
120 50 53 300
200 49 54 500

 

2. Zlecenie sprzedaży z limitem z ważnością WLA w trakcie notowań ciągłych.

Obecna sytuacja w arkuszu zleceń wygląda tak (kontynuacja poprzedniego arkusza):

Kupno  Sprzedaż 
Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
100 51 52 230
120 50 53 300
200 49 54 500

 

Wpada zlecenie sprzedaży 170 akcji z limitem 49,90 zł z ważnością WLA. 

Kupno  Sprzedaż 
Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
    49,90(WLA) 170
100 51 53 300
120 50 54 500
200 49    

 

Następuje całkowita realizacja tego zlecenia w dwóch transakcjach:

 • 100 akcji po 51 zł
 • 70 akcji po 50 zł

Arkusz po realizacji tego zlecenia wygląda tak:

Kupno  Sprzedaż 
Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
50 50 53 300
200 49 54 500