Jak zdeponować papiery wartościowe?

W celu zdeponowania papierów wartościowych na rachunku eMakler, należy wypełnić Dyspozycję potwierdzenia świadectwa depozytowego, a następnie przesłać ją wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego nabycie tych papierów wartościowych (wystawionym przez podmiot pełniący rolę sponsora emisji lub inny podmiot, na którego koncie zapisane są te papiery wartościowe) na adres:

DM mBanku 
eMakler
Ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

DM mBanku nie przyjmuje dokumentów przekazywanych osobiście.