W jaki sposób zapisać się na emisję z prawem poboru?

1. Aby w serwisie transakcyjnym mBanku złożyć dyspozycję zapisu na akcje nowej emisji w ramach wykonania prawa poboru należy, po zalogowaniu się do serwisu, wybrać ścieżkę Moje Finanse> Inwestycje>Giełda> Emisja z prawem poboru.

Zostanie wyświetlona lista aktualnie trwających emisji z prawem poboru prezentująca kod papieru, nazwę papieru w nowej emisji, cenę emisyjną oraz daty zakończenia terminu podstawowego i terminu dodatkowego. Należy wybrać odpowiednią emisję klikając w nazwę papieru.

2. Wyświetlona zostanie formatka dyspozycji zapisu prezentująca podstawowe informacje o emisji, a także informację, czy klient jest uprawniony do złożenia zapisu dodatkowego. Na formatce należy wybrać rodzaj zapisu (podstawowy lub dodatkowy). Wpisać liczbę akcji w zapisie, która nie może być większa niż liczba podana w wierszu „Maksymalna liczba zapisu” oraz zapoznać się z oświadczeniem i zaznaczyć pole w wierszu „Oświadczenie”. Zwracamy uwagę, że podczas składania dyspozycji należy mieć na rachunku powiązanym z usługą maklerską pełne pokrycie wartości zapisu w środkach finansowych. Brak pełnego pokrycia będzie skutkował redukcją zapisu lub odrzuceniem zapisu, jeśli na rachunku powiązanym z usługą maklerską nie będzie pokrycia nawet na minimalny zapis. Należności ze sprzedaży akcji nie mogą stanowić pokrycia zapisu. Aby przejść do następnego kroku dyspozycji należy wybrać przycisk „Dalej”

3. Zostanie wyświetlona strona prezentująca podstawowe dane dyspozycji.
Aby zatwierdzić dyspozycję należy wprowadzić hasło (chyba, że wcześniej zostało wyłączone potwierdzanie operacji hasłem) i wybrać przycisk „Zatwierdź”.

4. Zarejestrowanie dyspozycji zostanie potwierdzone komunikatem

5. Dyspozycja będzie prezentowana w „Historii zapisów” w trybie online (od dnia złożenia dyspozycji do dnia przydziału) i offline (od następnego dnia po złożeniu dyspozycji).

Uwaga! Zapis podstawowy, czyli w pierwszym terminie może złożyć wyłącznie inwestor posiadający w chwili składania dyspozycji zapisu odpowiednią liczbę praw poboru danych akcji na prawach własności, czyli rozliczonych w KDPW. Przypominam, że termin rozliczenia dla PP to D+2.

Zapis dodatkowy, czyli w drugim terminie, może złożyć wyłącznie inwestor, który w dniu ustalenia prawa poboru posiadał na prawach własności przynajmniej 1 (jedną) akcje danej spółki.

Przypominamy.
O trwających emisjach z PP możesz dowiedzieć się w aktualnościach usługi maklerskiej. O zapisach poinformujemy Cię także w serwisie transakcyjnym prezentując termin zapisów obok posiadanych przez Ciebie praw poboru na stronie Posiadane instrumenty finansowe.