Harmonogram sesji notowań

W trakcie sesji wyróżnia się kilka faz, które, w zależności od tego, jakiego papieru i systemu notowań dotyczą, mogą się różnić czasem rozpoczęcia i zakończenia.

  • faza przed otwarciem – w tej fazie przyjmowane są przez Giełdę zlecenia na otwarcie najbliższej sesji
  • otwarcie – w tej fazie następuje ustalenie i ogłoszenie kursu otwarcia akcji danej spółki oraz zrealizowane zostają wcześniej złożone zlecenia, których parametry na to pozwalają
  • faza notowań ciągłych – jest to zasadnicza część sesji, odbywają się w tym czasie notowania i zawierane są transakcje na podstawi złożonych zleceń
  • faza przed zamknięciem - w tej fazie przyjmowane są przez Giełdę zlecenia na zamknięcie bieżącej sesji
  • zamknięcie - w tej fazie następuje ustalenie i ogłoszenie kursu zamknięcia akcji danej spółki oraz zrealizowane zostają wcześniej złożone zlecenia, których parametry na to pozwalają
  • dogrywka – w tej fazie zawierane są transakcje kupna i sprzedaży po ustalonym na zamknięciu (lub otwarciu, w przypadku notowań jednolitych) kursie

 

Notowania w systemie notowań ciągłych z wyłączeniem instrumentów pochodnych oraz obligacji

godz. 8.30 - 9.00 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
godz. 9.00 Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)
godz. 9.00 - 16.50 Faza notowań ciągłych
godz.16.50 - 17.00 Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
godz. 17.00 Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)
godz. 17.00 - 17.05 Dogrywka

 

Notowania w systemie notowań ciągłych – instrumenty pochodne

godz. 8.30 - 8.45 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
godz. 8.45 Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)
godz. 8.45 – 16.50 Faza notowań ciągłych
godz. 16.50-17.00 Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
godz. 17.00 Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)
godz. 17.00 - 17.05 Dogrywka

 

Notowania w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego

godz. 8.30 - 11.00 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
godz. 11.00 Otwarcie (określanie kursu jednolitego)
godz. 11.00 - 11.30 Dogrywka
godz. 11.30 - 15.00 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
godz. 15.00 Otwarcie (określanie kursu jednolitego)
godz. 15.00 - 15.30 Dogrywka
godz. 15.30 - 17.05 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji)

 

 

Więcej na ten temat znajdziesz w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.