Kroki notowań

Od dnia 3.01.2018 r. obowiązują na GPW nowe kroki notowań (inaczej mówiąc - zaokrąglenia limitu ceny i limitu aktywacji w zleceniach kupna i sprzedaży) dla notowanych instrumentów, w szczególności dla akcji. Zmiana jest bardzo znaczna, ponieważ notowane akcje zostały podzielone na kilka grup, z których każda ma inne kroki notowań. Aby sprawdzić, z jakim limitem (lub opcjonalnie z limitem aktywacji) złożyć poprawnie zlecenie, należy w dostępnej poniżej tabeli kroków notowań dla akcji z rynku regulowanego i NewConnect odszukać nazwę interesującego nas waloru (Ctrl+F i wpisać nazwę) i sprawdzić kroki notowań w ostatniej kolumnie zestawienia.

 

Przykład:

Chcę złożyć zlecenie na Amikę. Otwieram plik z krokami notowań dla akcji na rynku regulowanym i NewConnect, następnie Ctrl+F, wpisuje Amica. W ostatniej kolumnie sprawdzam, że krok notowań dla tej spółki wynosi obecnie 0,2 zł czyli mogę złożyć zlecenia z limitem będącym wielokrotnością 0,2 zł, np. 132,60 zł lub 133,00 zł, ale przy limicie np. 132,50 zł lub 133,90, zlecenie nie zostanie przyjęte. Na formatce zlecenia serwis wyświetli komunikat "Limit ceny został niepoprawnie zaokrąglony." Te same zasady dotyczą limitu aktywacji.

 

Krok notowań dla kontraktów terminowych na WIG20 1 pkt.
Krok notowań dla obligacji 0,01 pkt. %
Krok notowań dla certyfikatów inwestycyjnych 0,01 zł
Kroki notowań dla ETF'ów
0 - 100 zł 0,01 zł
pow. 100 zł 0,1 zł
Kroki notowań dla certyfikatów strukturyzowanych
0 - 50 zł 0,01 zł
50 - 100 zł 0,05 zł
pow. 100 zł 0,1 zł

Tabela kroków notowań dla akcji z rynku regulowanego i NewConnect