Limit aktywacji

Wartość limitu aktywacji jest z reguły wynikiem analizy technicznej wykresu akcji, a przy zleceniach sprzedaży dodatkowo dochodzi subiektywny czynnik akceptacji wysokości straty.

 

Stop Loss i Stop Limit

Zlecenie STOP LOSS jest to zlecenie z limitem aktywacji bez określonego limitu wykonania (PKC).

Zlecenie STOP LIMIT jest zleceniem z limitem aktywacji z określonym limitem wykonania zlecenia.

 

Zasady składania zleceń kupna z limitem aktywacji

Limit aktywacji w zleceniu kupna musi być:

  • wyższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda w momencie, kiedy zlecenie trafia do systemu giełdowego). Jeśli jest równe lub mniejsze zostaje odrzucone przez giełdę (status w eMAKLERZE – NIEZREALIZOWANE I ZAMKNIĘTE)
  • równy lub niższy limitowi wykonania zlecenia (tę relacje sprawdza system mBanku nie pozwalając złożyć zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentując odpowiednie komunikaty)

 

Zasady składania zleceń sprzedaży z limitem aktywacji

Limit aktywacji w zleceniu sprzedaży musi być:

  • niższy od ostatniego kursu giełdowego (tę relację sprawdza giełda w momencie, kiedy zlecenie trafia do systemu giełdowego). Jeśli jest równe lub większe zostaje odrzucone przez giełdę (status w eMAKLERZE – NIEZREALIZOWANE I ZAMKNIĘTE)
  • równy lub wyższy limitowi wykonania zlecenia (tę relacje sprawdza system mBanku nie pozwalając złożyć zlecenia z niepoprawnymi parametrami i prezentując odpowiednie komunikaty)

 

Przykłady

Zlecenie kupna z limitem aktywacji

Ostatni kurs spółki XXX na giełdzie wynosi 14,25 zł.

Inwestor zamierza złożyć zlecenie kupna z limitem aktywacji.

Przykładowe możliwości:

kupno XXX Po Każdej Cenie z limitem aktywacji 14,40 zł (STOP LOSS)

kupno XXX Po Każdej Cenie z limitem aktywacji 16,20 zł (STOP LOSS)

kupno XXX z limitem 15,30 zł z limitem aktywacji 14,40 zł (STOP LIMIT)

kupno XXX z limitem 16,25 zł z limitem aktywacji 16,20 zł (STOP LIMIT).

 

Zlecenie sprzedaży z limitem aktywacji

Ostatni kurs spółki XXX na giełdzie wynosi 63,50 zł.

Inwestor zamierza złożyć zlecenie sprzedaży z limitem aktywacji.

Przykładowe możliwości:

sprzedaż XXX Po Każdej Cenie z limitem aktywacji 62,00 zł (STOP LOSS)

sprzedaż XXX Po Każdej Cenie z limitem aktywacji 59,50 zł (STOP LOSS)

sprzedaż XXX z limitem 56,00 zł z limitem aktywacji 62,00 zł (STOP LIMIT)

sprzedaż XXX z limitem 59,00 zł z limitem aktywacji 59,50 zł (STOP LIMIT).