Funkcja Maksymalna kwota w rachunku transakcyjnym powiązanym z eMaklerem - nowy mBank

Funkcja „Maksymalna kwota” ma na celu uniknięcie sytuacji, w której środki ze sprzedaży akcji, anulacji zlecenia kupna, dywidendy pozostają na rachunku transakcyjnym i zasilają depozyt zabezpieczający, jeśli inwestor trzyma niekorzystne dla siebie pozycje na kontraktach terminowych (uzupełnienie depozytu zabezpieczającego odbywa się automatycznie przez pobranie przez mDM środków z rachunku transakcyjnego).

Maksymalna kwota może być wykorzystywana przez inwestorów w celu uniknięcia strat na kontraktach ponad założoną wcześniej kwotę. Ustawienie odpowiedniej kwoty maksymalnej spowoduje, że środki przekazane z mDM zostaną przelane na eKonto i jeśli podczas próby uzupełnienia depozytu przez mDM okaże się, że środki są niewystarczające, niekorzystne pozycje na kontraktach zostaną zamknięte (w liczbie pozwalającej na uzupełnienie depozytu). Jeśli kwota maksymalna nie zostanie ustawiona, wówczas nie będą realizowane żadne automatyczne przelewy na eKonto.

Aby ustanowić maksymalną kwotę na rachunku transakcyjnym należy wybrać funkcję „Maksymalna kwota” znajdującą się oboku numeru rachunku transakcyjnego…

Funkcja maksymalna kwota w rachunku transakcyjnym mBanku

wpisać wartość maksymalnej kwoty i wybrać Dalej

Ustanowienie maksymalnej kwoty w rachunku transakcyjnym mBanku krok 1

a następnie zatwierdzić operację hasłem SMS.

Ustanowienie maksymalnej kwoty w rachunku transakcyjnym mBanku krok 2

Minimalna maksymalna kwota to 0,01 zł. Ustawienie maksymalnej kwoty równej 0zł, oznacza brak maksymalnej kwoty i automatycznie przelewy nie będą wykonywane.

Jak stosować „Maksymalna kwotę” na rachunku transakcyjnym powiązanym z eMaklerem?

Załóż sobie wartość akceptowanej przez Ciebie kwoty, jaką możesz stracić na aktualnie otwartych pozycjach na kontraktach terminowych. Na przykład 500 zł. Utrzymuj na rachunku transakcyjnym tę kwotę.

Jeśli spodziewasz się przelewu z mDM np. z rozliczenia należności ze sprzedaży, anulacji zlecenia kupna, zwrotu z przydziału akcji i nie chciałbyś, żeby te środki zostały wykorzystane na uzupełnienie depozytu zabezpieczającego, jeśli rynek pójdzie w kierunku niekorzystnym w stosunku do Twoich pozycji na kontraktach terminowych, ustaw maksymalną kwotę na poziomie nieco niższym niż akceptowana kwota straty, np. 450 zł.

Jeśli przed rozliczeniem sesji zostaną przelane z mDM na rachunek transakcyjny jakiekolwiek środki, zostaną one automatycznie przelane na eKonto, a na rachunku transakcyjnym pozostanie tylko kwota 500 zł. Jeśli po rozliczenie sesji, okaże się, że musisz uzupełnić depozyt o 350zł, środki te zostaną pobrane przez mDM i pozycje na kontraktach terminowych pozostaną w Twoim portfelu.

Jeśli jednak po rozliczeniu sesji Twój depozyt będzie wymagał uzupełnienia o 600 zł, wtedy zostaną podjęte następujące kroki:

1. Z rachunku transakcyjnego zostanie pobrane 500 zł.

2. Otrzymasz komunikat do serwisu transakcyjnego (a także SMS jeśli masz ustawione powiadomienie SMS) informujący o konieczności uzupełnienia depozytu o 100 zł. Możesz na niego zareagować przelewając do godziny 5:45 następnego dnia 100 zł lub nie wykonując żadnego przelewu.

3. Jeśli o godzinie 5:45 na rachunku transakcyjnym wciąż będzie za mało środków, zostaną anulowane wszystkie aktywne zlecenia na kontrakty, w celu ewentualnego zwolnienia środków.

4. Jeśli anulacja nic nie da, zostaną wystawione zlecenia PKC zamykające taką liczbę Twoich pozycji, która umożliwi uzupełnienie depozytu do wymaganego poziomu.

Decyzja, co zrobić z pozostałymi pozycjami na następnej sesji, należy do Ciebie.

Pamiętaj!

Przelew z innego rachunku niż rachunek mDM nie powoduje przelania na eKonto nadwyżki ponad maksymalną kwotę.