Stosowanie i łączenie oznaczeń ważności i warunków realizacji zleceń maklerskich na rynku kasowym i terminowym

Tabela warunków i oznaczeń

Żródło: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego

Oznaczenia:
Wielkość Standardowa - zlecenie bez warunku minimalnej wielkości wykonania (MWW) i bez warunku wielkości ujawnianej (WUJ)
MWW – warunek minimalnej wielkości wykonania
WUJ - warunek wielkości ujawnianej
D - oznaczenie ważności „Ważne na dzień bieżący”
WDD – oznaczenie ważności „Ważne do oznaczonego dnia”
WDA – oznaczenie ważności „Ważne na czas nieoznaczony”
WDC – oznaczenie ważności „Ważne do określonego czasu”
WNF – zlecenie z oznaczeniem „Ważne na fixing”
WNZ – oznaczenie ważności „Ważne na zamknięcie”
WIA - oznaczenie ważności „Wykonaj i anuluj”
WLA - oznaczenie ważności „Wykonaj lub anuluj”
cross - zlecenia LIMIT składane w celu realizacji w transakcji typu „cross”

Niedozwolone połączenia parametrów zlecenia blokowane bez względu na fazę sesji
 • LIM AKT – MWW
 • LIM AKT – WLA
 • LIM AKT – PCR
 • LIM AKT – WNF
 • LIM AKT – WNZ
 • LIM AKT – WIA
 • LIM AKT – WUJ
 • LIM AKT - PEG
 • WUJ – WIA
 • WUJ – WLA
 • WUJ – PKC
 • MWW – PKC
 • MWW – PEG
 • MWW – WLA
 • MWW – WNF
 • MWW – WNZ
 • WNF – PEG
 • WNZ – PEG
 • WIA – PEG
 • WLA – PEG
 • WUJ – PEG
 • WUJ – PCR