Zlecenie wykonaj i anuluj WIA (z oznaczeniem ważności od pierwszego wykonania)

Zasady składania zlecenia

Zlecenie z oznaczeniem WIA jest ważne do momentu zawarcia na jego podstawie pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w wielu transakcjach), przy czym niezrealizowana część zlecenia traci ważność.
Zlecenie z oznaczeniem WIA może być złożone na giełdę wyłącznie w fazie notowań ciągłych oraz w fazie dogrywki. 37
Jeżeli po przyjęciu zlecenia WIA w arkuszu zleceń brak jest zleceń przeciwstawnych z limitem ceny umożliwiającym zawarcie transakcji po kursie zgodnym z ograniczeniami wahań kursów, zlecenie z oznaczeniem WIA traci ważność.

 

Składanie zlecenia w serwisie transakcyjnym

  • wybierz ścieżkę: Logowanie>Inwestycje(lewe menu)>Papiery wartościowe>Wejdż online>Kupno/Sprzedaż papierów(lewe menu)
  • w polu „Nazwa papieru” nazwę spółki podpowiada system jeśli wpiszesz 1, 2 lub 3 pierwsze litery nazwy
  • następnie wpisz liczbę akcji, jaką chcesz kupić lub sprzedać
  • w wierszu „Limit ceny” wybierz jedną opcję
  • wybierz ważność zlecenia WIA. (możesz wybrać tylko jedną opcję w tym wierszu)
  • wpisz ewentualnie dodatkowe warunki (limit aktywacji, MWW), które jednak nie są wymagane
  • wybierz „Dalej” i na następnej stronie, jeśli wszystkie dane się zgadzają, potwierdź zlecenie

 

Przykłady

1. Zlecenie kupna z limitem z ważnością WIA w trakcie notowań ciągłych.

W danym momencie w arkuszu zleceń jest następująca sytuacja

Kupno  Sprzedaż 
Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
100 51 52 230
120 50 53 300
200 49 54 500

 

Wpada zlecenie kupna 500 akcji z limitem 52,5 zł z ważnością WIA.

Kupno  Sprzedaż 
Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
500 52,5 (WIA)    
100 51 52 230
120 50 53 300
200 49 54 500

 

Następuje częściowa realizacja tego zlecenia (zlecenia realizowane są po kursie równym limitowi zlecenia oczekującego):

  • 230 akcji po 52 zł.

Pozostała, niezrealizowana część traci ważność. Arkusz po realizacji tego zlecenia wygląda tak:

Kupno  Sprzedaż 
Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
100 51 53 300
120 50 54 500
200 49    

 

2. Zlecenie sprzedaży z limitem z ważnością WIA w trakcie notowań ciągłych.

Obecna sytuacja w arkuszu zleceń wygląda tak (kontynuacja poprzedniego arkusza):

Kupno  Sprzedaż 
Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
100 51 53 300
120 50 54 500
200 49    

 

Wpada zlecenie sprzedaży 170 akcji z limitem 49,90 zł z ważnością WIA.

Kupno  Sprzedaż 
Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
    49,90 (WIA) 170
100 51 53 300
120 50 54 500
200 49    

 

Następuje całkowita realizacja tego zlecenia w dwóch transakcjach:

  • 100 akcji po 51 zł
  • 70 akcji po 50 zł

Arkusz po realizacji tego zlecenia wygląda tak:

Kupno  Sprzedaż 
Liczba akcji Limit Limit Liczba akcji
50 50 53 300
200 49 54 500