Przelew do Urzędu Skarbowego z mBanku

Przelewy do Urzędu Skarbowego są jedną z podstawowych funkcji konta firmowego. Urzędy Skarbowe wymagają realizacji zobowiązań w formie przelewu bankowego o specjalnym formacie. Serwis mBanku pozwala wykonywać przelew do tej instytucji zarówno przez internet, jak i korzystając z pomocy Operatora mLinii. mBank nie wykorzystuje faktu, że klient musi wykonywać niektóre operacje bankowe i nie obciąża go kosztami niezbędnych przelewów. Przelewy do Urzędu Skarbowego wykonywane przez internet są w mBanku bezpłatne.

mBank oferuje nowy formularz realizacji przelewów do Urzędów Skarbowych zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Umożliwia również realizację przelewów do innych niż Urzędy Skarbowe organów podatkowych. Przelewy tego typu mogą być realizowane jak zwykłe przelewy zewnętrzne, jednak może to powodować problemy związane z pełną weryfikacją przez beneficjenta osoby dokonującej przelew. Realizowanie takich przelewów z naszego formularza zapewnia pełną identyfikację zleceniodawcy, dlatego zachęcamy do korzystania z tej możliwości.

Wybierz typ przelewu podatkowego wskazując czy chcesz wykonać przelew na rachunek Urzędu Skarbowego, czy na rachunek innego organu podatkowego. Aby dokonać płatności z tytułu podatku akcyzowego wybierz opcję przelewu do Urzędu Skarbowego.

Numer rachunku organu podatkowego to numer rachunku bankowego Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego, na który przekażesz swoje pieniądze.

Jeżeli nie wiesz, na jaki rachunek powinieneś przekazać pieniądze, skontaktuj się ze swoim Urzędem Skarbowym.
Listę Urzędów Skarbowych wraz z ich danymi teleadresowymi możesz znaleźć m.in. w internetowym serwisie Ministerstwa Finansów.

Uwaga: mBank nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną serwisu internetowego Ministerstwa Finansów i zawarte w nim informacje.

Imię i nazwisko nadawcy, Adres nadawcy (ulica), Miejscowość nadawcy to dane adresowe osoby / firmy dokonującej płatności.

Typ identyfikatora wybierz z listy.

Identyfikator płatnika - wpisz tutaj numer identyfikatora uzupełniającego zgodnie z wyborem dokonanym powyżej. Identyfikator należy wpisywać bez żadnych odstępów i znaków rozdzielających. Jeżeli wybrałeś numer dowodu osobistego lub paszportu, pamiętaj także o podaniu ich serii.
Przykładowe identyfikatory uzupełniające:

  • 5215514856 - NIP
  • 273835294 - REGON
  • 52061293534 - PESEL
  • AB3573481, AAD374924 - dowód osobisty
  • AB6746857 - paszport
  • Inny dokument

 

Aby zrezygnować z realizacji przelewu do organu podatkowego wybierz przycisk "Powrót". Aby kontynuować zlecenie przelewu do organu podatkowego wybierz przycisk "Dalej".