Przelewy zagraniczne w mBanku


Przelew walutowy możesz wykonać z rachunku złotówkowego eKonto i mKonto Aquarius oraz mBiznes konto oraz rachunku walutowego prowadzonego w CHF, USD, GBP i EUR. Przelew może być wykonany w walucie: euro, funcie szterlingu, franku szwajcarskim, dolarach: amerykańskim, australijskim, kanadyjskim, w koronach: czeskiej, duńskiej, szwedzkiej, norweskiej oraz w forincie węgierskim i jenie japońskim.

Aby wykonywać przelewy walutowe, musisz posiadać jeden z rachunków:

  • eKonto, mKonto, mKonto Aquarius, mBiznes konto
  • eMax walutowy
  • mBiznes max walutowy

Decydując się na przelew walutowy w mBanku możesz zalogować się do na swoje konto lub skorzystać pomocy Operatora mLinii. W przypadku tej pierwszej opcji:

1. Po poprawnym zalogowaniu kliknij w zakładkę "Przelewy" w górnym menu i wybierz interesującą Cię opcję – „Do osoby lub firmy”

2. Przejdź do opcji „Na rachunek poza Unią Europejską”

3. Wypełnij dane odbiorcy i wpisz Numer BIC/SWIFT banku odbiorcy (jeśli go nie znasz, wniosek spyta Cię o kraj, bank i oddział, do którego chcesz wysłać przelew), następnie podaj numer rachunku odbiorcy, adres oraz kwotę i tytuł przelewu. Pamiętaj o wybraniu rodzaju przelewu SWIFT – „Płacisz Ty i odbiorca (oznacza to, iż koszty wykonania przelewu są dzielone, czyli prowizję banku zleceniodawcy pokrywa zlecający przelew, natomiast ewentualne koszty banków pośredniczących pokrywa odbiorca przelewu. Jeśli waluta rachunku, z którego zlecany jest przelew jest inna niż waluta przelewu, to kwota kosztów zostanie przeliczona i pobrana w walucie rachunku) lub „Płacisz tylko Ty” (oznacza to, iż koszty banków pośredniczących i prowizję banku zleceniodawcy pokrywa w całości zlecający przelew. Jeśli waluta rachunku, z którego zlecany jest przelew jest inna niż waluta przelewu, to kwota kosztów zostanie przeliczona i pobrana w walucie rachunku)

W kolejnym etapie zobaczysz podsumowanie przelewu.
Po weryfikacji danych wprowadź hasło SMS-owe, które otrzymasz na telefon komó Kliknij „Wyślij przelew”. Twój przelew został zrealizowany.

 

Jeśli w trakcie zlecania przelewu zaznaczyłeś opcję wysłania e-maila z potwierdzeniem – otrzymasz potwierdzenie wysłania przelewu zagranicznego.

 

Pamiętaj, za wykonanie przelewu zagranicznego pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. - obecnie opłata wynosi 0,35% kwoty przelewu min 25 PLN, max 200 PLN.

W przypadku przelewów z rachunku złotówkowego jest dokonywane przewalutowanie zgodnie z tabelą kursów walut mBanku SA. W przypadku przelewu z rachunku walutowego na inny rachunek w tej samej walucie, nie jest dokonywane przewalutowanie środków.

Zwróć szczególna uwagę na sposób wypełnienia wniosku o przelew. W przypadku błędnych lub niezgodnych danych bank docelowy pobierze z kwoty przelewu opłatę a na rachunek mBanku zwróci pomniejszoną kwotę. Opłaty te mogą sięgać nawet kilkudziesięciu EURO.

Przelewy przychodzące do mBanku

  • za przelew walutowy przychodzący mBank nie pobiera żadnych opłat
  • jeśli przelew kierowany jest na rachunek walutowy i wykonywany w walucie rachunku docelowego, nie jest dokonywane przewalutowanie środków,
  • jeśli przelew walutowy jest kierowany na rachunek eKonto, środki są przeliczane na złotówki zgodnie z tabelą kursów walut mBanku S.A.


Tabela kursów walut


Jak zaadresować przelew do mBanku z zagranicy?

numer rachunku:
PL CC 11402004 0000 CCDD XXXX XXXX
imię i nazwisko odbiorcy:
JAN WIRTUALNY lub nazwa firmy w przypadku przelewu na rachunek firmowy
adres odbiorcy:
ul. POZIOMKOWA 10 A,
12-300 ŁOMŻA
tytuł przelewu:
REFUNDACJA KONFERENCJI
nazwa i adres banku odbiorcy: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2
kod BIC/SWIFT mBanku:
BREXPLPWMBK

 

SWIFT - jak to kiedyś banki zorganizowały?

 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej zostało założone w 1973 r. przez 239 banków z 15 krajów świata w celu koordynacji wymiany informacji miedzy bankami. Obecnie SWIFT pośredniczy w transakcjach między bankami, domami maklerskimi, giełdami i innymi instytucjami finansowymi zrzeszając 8332 instytucje finansowe z 208 krajów.

Wymiana informacji o przelewach w ramach SWIFT odbywa się za pośrednictwem depesz - komunikatów MT - o ustalonej strukturze. W obrębie SWIFT nie ma jednego banku centralnego, ani wspólnego dla całej organizacji agenta rozliczeniowego. Struktura SWIFT przypomina raczej pajęczą sieć, gdzie każdy bank może być pośrednikiem na trasie przelewu do innego banku, pod warunkiem tylko, że ma konto nostro lub loro banku nadawcy i odbiorcy przelewu u siebie. Często trudno jest znaleźć taki bank i droga przelewu wydłuża się, gdyż trzeba szukać dodatkowej instytucji pośredniczącej.

W efekcie przelew może dotrzeć praktycznie do każdego banku na świecie, ale nie ma do końca pewności ile potrwa ta "podróż", ani jakie będą finalne koszty przelewu. To drugie zależy od liczby banków korespondentów danego przelewu, ich indywidualnych taryf opłaty za pośrednictwo oraz opłat pobieranych przez bank odbiorcę przelewu. Sytuację komplikuje dodatkowo sposób pokrycia koszów przelewu.

SWIFT umożliwia nadawcy podjęcie dwóch decyzji:
a) pokrycie przez nadawcę wszystkich kosztów przelewu (opcja OUR) - oznacza to, że po jakimś czasie Klientowi przyjdzie zapłacić za koszty przedstawione przez banki uczestniczące w przelewie, niezależnie od prowizji za przelew, którą już zapłacił w swoim banku (standardowo ok. kilkadziesiąt dolarów extra),
b) podział kosztów przelewu pomiędzy nadawcę i odbiorcę (opcja SHA) - oznacza to, każda ze stron pokrywa koszty przelewu swojego banku.
W przypadku przelewów w walucie EUR do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego stosuje się wyłącznie opcję SHA.


SEPA - odpowiedź na wysokie koszty i długie terminy realizacji SWIFT

 

Wady konstrukcji komunikacji SWIFT legły u podstaw koncepcji przelewów SEPA na gruncie UE, której fundamentem, jak wiadomo, jest swoboda przepływu towarów i usług pomiędzy krajami członkowskimi. Dla realizacji tego celu niezbędny jest sprawny i niedrogi sposób transferowania środków finansowych.
SEPA jest inicjatywą Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC) wspieranej przez Radę Europy oraz Europejski Bank Centralny (EBC). Ramy prawne dla SEPA konstytuuje dyrektywa o usługach płatniczych (dyrektywa PSD, 2007/64/EC).

W celu realizacji przelewów SEPA, stowarzyszenie skupiające banki strefy Euro, The Euro Banking Association (EBA) powołało europejskiego agenta rozliczeniowego Pan-European Automated Clearing House (PE-ACH), który jest odpowiednikiem polskiego KIR-u dla obszaru Unii Europejskiej. System komunikacji i rozliczania przelewów SEPA jest więc scentralizowany, a niezbędnym elementem na drodze każdego przelewu jest EBA. Nie ma klasycznych banków pośredniczących, ani kosztów z nimi związanych. Poza opłatą ryczałtową za uczestnictwo w systemie, która obciążą banki po obu stronach transakcji, banku nadawca uiszcza ustaloną, z góry znaną opłatę za każde 1000 wysłanych przelewów SEPA. Z tej perspektywy jest to rozwiązanie analogiczne do rodzimego ELIXIR-u. Nic więc dziwnego, że opłata za przelew SEPA pobierana przez banki polskie jest znacznie nisza od opłat za realizację przelewu SWIFT.


Funkcjonujący w mBanku przelew SEPA to tzw. SCT - SEPA Credit Transfer. W przyszłości przewidywane jest także wdrożenie europejskiego polecenia zapłaty (SDD – SEPA Direct Debit) oraz objęcie SEPA płatności kartowych (SEPA Cards Framework).

Warunkami niezbędnymi do skutecznej realizacji przelewów SEPA jest:

a) uczestnictwo banków: odbiorcy i nadawcy przelewu w SEPA. Dla skutecznego oznaczenia banku odbiorcy konieczne jest podanie identyfikatorów IBAN i BIC. To, czy dany bank należy do SEPA, można sprawdzić na stronie internetowej,
b) wyrażenie waluty transakcji w EURO,
c) podział kosztów przelewu w opcji SHA (nadawca i odbiorca pokrywają koszty swojego banku),
d) termin realizacji 1 dzień

Nie ma znaczenia waluta rachunku, z jakiego i na jaki realizowany jest przelew. Nie ma limitów transakcji. Zasadą, usankcjonowaną również przez Dyrektywę o Usługach Płatniczych, jest, że bank dokonuje transferu pełnej kwoty na rachunek beneficjenta - obowiązuje zakaz dokonywania jakichkolwiek potrąceń z kwoty przelewu, co było praktyką banków do tej pory.

Warunkami niezbędnymi do skutecznej realizacji przelewów SEPA jest:
a) uczestnictwo banków: odbiorcy i nadawcy przelewu w SEPA. Dla skutecznego oznaczenia banku odbiorcy konieczne jest podanie identyfikatorów IBAN i BIC. To, czy dany bank należy do SEPA, można sprawdzić na stronie internetowej (należy wybrać przycisk „+” w celu otwarcia dokumentu z listą banków).