Szyfrowanie i certyfikat - mBank CompanyNet

Połączenie z systemem CompanyNet jest zabezpieczone protokołem TLS ze 128 bitowym kluczem szyfrującym. To gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych wymienianych między bankiem i Klientem, pod warunkiem, że Klient rzeczywiście połączył się z bankiem. Każdorazowo, przed zalogowaniem do systemu należy sprawdzić certyfikat strony logowania, aby mieć pewność, że połączenie zostało nawiązane ze stroną Banku.


Certyfikat strony https://companynet.mbank.pl

Po wyświetleniu szczegółów certyfikatu należy sprawdzić następujące pozycje:

1. „Ogólne” - należy sprawdzić czy certyfikat jest w terminie ważności.

2. „Szczegóły”– należy zwrócić uwagę na Odcisk palca/Odcisk SHA1. Pole to powinno mieć wartość: db 60 49 c2 1a d8 d5 84 16 01 63 44 76 57 44 c4 88 fc df 7a.

3. “Ścieżka certyfikacji” – należy sprawdzić czy ścieżka ma wartość: https://companynet.mbank.pl.


Wyświetlenie szczegółów certyfikatu w przeglądarce Internet Explorer 9 i wyższej:
Dane o certyfikacie prezentowane są w przeglądarce Internet Explorer 8 lub wyższej w pasku adresu strony w postaci kłódki. Po kliknięciu na kłódkę należy zweryfikować czy certyfikat wystawiony jest dla mBanku. Aby wyświetlić szczegóły certyfikatu należy otworzyć przeglądarkę w trybie Desktop, przejść na stronę https://companynet.mbank.pl oraz:

1. Kliknąć kłódkę certyfikatu.
2. Wybrać opcję „Wyświetl certyfikaty”:3. Przejść na zakładkę „Szczegóły”.
4. Zweryfikować zawartość pola „Odcisk palca”:


Wyświetlenie szczegółów certyfikatu w przeglądarce Mozilla Firefox:

Dane o certyfikacie prezentowane są w przeglądarce Mozilla Firefox w pasku adresu strony w postaci kłódki. Po kliknięciu na kłódkę należy zweryfikować czy certyfikat wystawiony jest dla mBanku. Aby wyświetlić szczegóły certyfikatu należy otworzyć przeglądarkę w trybie Desktop, przejść na stronę https://companynet.mbank.pl oraz:

1. Kliknąć kłódkę certyfikatu
2. Wybrać >, a następnie opcję „Więcej informacji”:

 

 

3. Wybrać opcję „Wyświetl certyfikat”:


4. Zweryfikować zawartość pola Odcisk SHA1:

 

Wyświetlenie szczegółów certyfikatu w przeglądarce Google Chrome:

Dane o certyfikacie prezentowane są w przeglądarce Google Chrome w pasku adresu strony w postaci kłódki. Po kliknięciu na kłódkę należy przejść na zakładkę „Połączenie” i zweryfikować czy certyfikat wystawiony jest dla mBanku. Aby wyświetlić szczegóły certyfikatu należy otworzyć przeglądarkę w trybie Desktop, przejść na stronę https://companynet.mbank.pl oraz:

1. Kliknąć ikonę „trzykropki” w prawym górnym rogu przeglądarki, rozwinąć menu „Więcej narzędzi”, następnie wybrać opcję „Narzędzia dla programistów”:lub użyć skrótu klawiszowego Shift + Ctrl + i (w systemach Windows lub Linux).

2. W nowo otwartym panelu wybrać zakładkę „Security”:


3. Wybrać opcję „View certificate”.

4. Przejść na zakładkę „Szczegóły”.

5. Zweryfikować zawartość pola „Odcisk palca”:

 

Certyfikat strony https://m.companynet.mbank.pl/lite/
Po wyświetleniu szczegółów certyfikatu należy sprawdzić następujące pozycje:

1. „Ogólne” - należy sprawdzić czy certyfikat jest w terminie ważności.
2. „Szczegóły”– należy zwrócić uwagę na Odcisk palca/Odcisk SHA1. Pole to powinno mieć wartość: 5f 0b 7d 82 b4 5d 0a 49 d9 c0 7d ce a2 8d 11 d3 6e 40 2d d8.


3. “Ścieżka certyfikacji” – należy sprawdzić czy ścieżka ma wartość: https://m.companynet.mbank.pl/lite/.


Przykład szczegółów certyfikatu strony https://m.companynet.mbank.pl/lite/ w przeglądarkach Internet Explorer oraz Google Chrome:

 

 

Przykład szczegółów certyfikatu strony https://m.companynet.mbank.pl/lite/ w przeglądarce Mozilla Firefox: