Konta - oprocentowanie

Konta oszczędnościowo-rozliczeniowe

  Oprocentowanie nominalne
w skali roku (zmienna stopa procentowa)
Efektywna roczna stopa oprocentowania
eKONTO 0,00% 0,00%
eKONTO dla młodych 0,00% 0,00%
eKONTO z darmowymi bankomatami 0,00% 0,00%
mKONTO Multi 0,00% 0,00%
mKONTO Aquarius 0,00% 0,00%
mKONTO Aquarius Intensive 0,00% 0,00%
Saldo debetowe 10,00%

 

Konto oszczędnościowo - rozliczeniowe, dla osób które ukończyły 13 rok życia

  Oprocentowanie nominalne
w skali roku (zmienna stopa procentowa)
Efektywna roczna stopa oprocentowania
izzyKONTO 0,70% 0,70%
Saldo debetowe 10,00%

 

Konto oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzone w walucie obcej

  Oprocentowanie nominalne
w skali roku (zmienna stopa procentowa)
Efektywna roczna stopa oprocentowania
eMAX walutowy CHF 0,00% 0,70%
eMAX walutowy EUR 0,10% 0,60%
eMAX walutowy USD 0,30% 0,50%
eMAX walutowy GBP 0,30% 0,60%
Saldo debetowe 10,00%

 

 Konto rozliczeniowe

  Oprocentowanie nominalne
(w skali roku (zmienna stopa procentowa)
Efektywna roczna stopa procentowa
Konto transakcyjne do usługi maklerskiej  0,00% 0,00% 

 

Konto oszczędnościowe z kartą debetową

  Oprocentowanie nominalne
(w skali roku (zmienna stopa procentowa)
Efektywna roczna stopa procentowa
eMAX 0,20% 0,40%
Saldo debetowe  10,00%

 

Konto oszczęsnościowe bez karty debetowej

   Oprocentowanie nominalne
(w skali roku (zmienna stopa procentowa)
 Efektywna roczna stopa procentowa
eMAX plus  
do 49 999,99 PLN 0,50% 1,31%
od 50 000 PLN do 99 999,99 PLN 0,65% 1,61%
od 100 000 PLN do 199 999,99 PLN 0,80% 1,92%
od 200 000 PLN 1,00% 2,22%
Saldo debetowe  10,00% 

 

Konto oszczędnościowe umożliwiające  regularne oszczędzanie

Konta indywidualne Oprocentowanie nominalne
(w skali roku (zmienna stopa procentowa)
Efektywna roczna stopa oprocentowania
mSaver:
standard od 3 000 PLN1 0,50% 1,81% 
premium do 3 000 PLN2 1,40% 2,01% 
Saldo debetowe 10,00% 
  1. Oprocentowanie standardowe naliczane jest gdy różnica pomiędzy średnim saldem na koniec poprzedniego miesiąca a średnim saldem z miesiąca wcześniejszego jest mniejsza niż 100 zł lub gdy całkowite saldo rachunku przekroczy kwotę 19999,99 zł (dotyczy miesiąca kalendarzowego).
  2. Oprocentowanie premium naliczane jest w pierwszym miesiącu od otwarcia rachunku mSaver oraz gdy różnica pomiędzy średnim saldem na koniec poprzedniego miesiąca a średnim saldem z miesiąca wcześniejszego jest większa niż 100 zł oraz gdy całkowite saldo rachunku jest mniejsze bądź równe 19999,99 zł (dotyczy miesiąca kalendarzowego).

IKE Lokata

   Oprocentowanie nominalne
(w skali roku (zmienna stopa procentowa)
 Efektywna roczna stopa oprocentowania
 IKE Lokata 1,75% 2,63%