Regularne oszczędzanie

Największą barierą w oszczędzaniu jest brak motywacji do odkładania określonych kwot oraz niewystarczająca ilość wolnych funduszy. Teraz dzięki innowacyjnemu programowi Regularnego oszczędzania, gromadzenie środków staje się bardzo proste i nieodczuwalne. W ramach programu oferujemy dwa produkty: mSaver oraz mSaver plus, które mogą funkcjonować rozłącznie oraz wspólnie.

 

mSaver to konto oszczędnościowe na którym są odkładane drobne kwoty które trafiają tam po wybranych transakcjach realizowanych z eKonta lub po operacjach kartami płatniczymi mBanku. W ramach produktu można oszczędzać wybierając dla siebie najdogodniejszą metodę, w tym: kwot zaokrąglonych po wykonanych transakcjach , stały procent od wartości transakcji, stałą kwotę miesięcznie czy wybraną, dowolną kwotę po wykonaniu transakcji.


mSaver plus to sposób na długofalowe oszczędzanie.

W  ramach produktu możesz inwestować samodzielnie wybierając maksymalnie 5 z dostępnej puli Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK). Dodatkowo masz możliwość skorzystania z pomocy dostosowanej do indywidualnych potrzeb i Twojego poziomu akceptacji ryzyka. Swój wybór funduszy możesz oprzeć o:

- strategię portfeli inwestycyjnych na podstawie profilu inwestycyjnego i planowanego czasu trwania inwestycji zostanie zaproponowany modelowy portfel inwestycyjny zarządzany przez zespół specjalistów mWealth Management.

- strategię opartą o model Markowitza (noblisty w dziedzinie ekonomii): na podstawie historycznych danych rynkowych oraz profilu inwestycyjnego zostanie zaproponowana optymalna struktura podziału składki pomiędzy klasy aktywów oraz poszczególne fundusze.

 

Podstawowe informacje o produkcie   

 

  mSaver mSaver plus

Jak założyć:

serwis transakcyjny

+

+

mLinia

+

+

punkty naziemne

+

+

Ilość posiadanych produktów:

 

1

5

Sposoby oszczędzania:

zaokrąglenie wydawanych kwot

+

-

stały procent

+

-

dowolna kwota

+

-

stała kwota miesięcznie

+

-

inwestowanie w Ubezpieczeniowe Fundusze Inwestycyjne (UFK)

-

+

Dostępne moduły pomocy:

strategia oparta o model Markowiza (noblista w dziedzinie ekonomii)

-

+

strategia modelowych portfeli inwestycyjnych

-

+

Rozszerzenie:

o mSaver

-

+

o mSaver plus

+

-

Zakończenie:

rezygnacja w każdym momencie bez ponoszenia opłat

+

-

w okresie do 5 lat przewidywana jest opłata za zamkniecie produktu, zawarta w

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

-

+

  

INFORMACJE DODATKOWE:

  • Językiem właściwym dla umowy ubezpieczenia jest język polski.
  • Świadczenia z umowy ubezpieczenia w zakresie określonym przez przepisy prawa gwarantowane są w części przez  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
  • Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo polskie.