Polityka prywatności

Szanowni Klienci,

informujemy, że mBank S.A. dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z bankowych serwisów internetowych. Tym samym przekazujemy ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez mBank S.A. informacji o użytkownikach serwisu internetowego mBanku (www.mBank.pl).

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.) i przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego mBanku (www.mBank.pl).

mBank S.A. informuje, że przetwarza dane osobowe Klientów, jak również Klientów potencjalnych w celu bieżącego wykonywania czynności bankowych, jak również w celu oferowania własnych usług lub produktów bankowych (tzw. marketing bezpośredni).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie art. 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.) dane osobowe naszych Klientów mogą zostać przekazane: do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe.

Dotyczące Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z Grupy Kapitałowej mBank S.A. oraz partnerom akcji promocyjnych mBank S.A. jedynie w sytuacji, gdy uprzednio wyrażą oni na to swoją zgodę oraz wyłącznie dla celów wskazanych w zgodzie. Lista podmiotów należących do Grupy Kapitałowej mBank S.A. jest dostępna na stronie internetowej www.mbank.pl

mBank S.A. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo kontroli przetwarzania dotyczących Państwa danych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia danych, w przypadku, gdy cel dla którego zostały pozyskane ziścił się oraz zezwalają na to przepisy a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bardzo prosimy kierować pytania na adres mailowy kontakt@mbank.pl

 

Polityka wykorzystywania plików „cookies” w serwisach internetowych mBanku

Serwisy internetowe mBanku mogą używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu mBanku, oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na pomiar skuteczności reklam oraz dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać serwisy internetowe mBanku tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.

Pliki cookies stosowane w serwisach mBanku nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników, które pozwoliłyby na ich jednoznaczną identyfikację jako Klientów mBanku bądź indywidualne osoby.

Pliki cookies wykorzystywane przez podmioty współpracujące z mBankiem (zwane dalej: „partnerami”) – Google Inc., Gemius SA, OMG Poland, TotalMoney – przez spółki Grupy Kapitałowej mBank S.A. oraz inne podmioty trzecie legitymują się własną polityką prywatności.

Partnerzy i podmioty trzecie wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

  • BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. – obsługa wniosków o produkt bądź usługę
  • Google Inc. – pomiar ruchu internetowego, dopasowanie przekazu reklamowego do konkretnej grupy odbiorców, pomiar skuteczności działań marketingowych,  przycisk +1

  • Gemius SA – pomiar ruchu internetowego
  • OMG Poland – analizowanie działań sprzedażowych w internecie
  • TOTALMONEY.PL Sp. z o.o - analizowanie działań sprzedażowych w internecie
  • Facebook Inc. - przycisk „Lubię to”
  • Adroll – świadczenie usług reklamowych

 

W serwisach mBanku stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

Dla poszczególnych serwisów mBanku wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 

Serwis https://www.mbank.pl

Nazwa cookies Rodzaj Cel zapisania pliku

__mpl-last-site

Stałe

Informuje z jakiej sekcji serwisu użytkownik korzystał ostatnio (indywidualny, firmy, itp.)

__mpl-psc

Dynamiczne

Jest to ciastko ustawiane na stronach, które wymagają wyrażenia zgody

__mpl-maw/p>

Dynamiczne

Zakładane jest przez widżet łapki do aplikacji mobilnej i ma ważność 30 dni.

__mpl-psc

Dynamiczne

Jest to ciastko ustawiane na stronach, które wymagają wyrażenia zgody

__mpl-ab

Stałe

Informuje, czy był zamykany pasek alertu

__mpl-eol

Sesyjne

Informuje, ile razy był wyświetlony widżet eksperta

showAll

Stałe

Informuje o rozwinięciu tabeli z funduszami

helper

Stałe

Informuje czy w funduszach ma być wyświetlana podpowiedź

mb-logout

Stałe

Steruje działaniem mechanizmu odpowiedzialnego za wyświetlanie reklam.

sfi_comp

Stałe

Przechowuje wartość alfanumeryczną. Pozwala zapamiętać wybór funduszu SFI „do porównania”.

sfi_fav

Stałe

Przechowuje wartość alfanumeryczną. Pozwala zapamiętać wybór „ulubionego” funduszu SFI.

sfi_rem

Sesyjne

Przechowuje wartość alfanumeryczną. Zapamiętuje ostatni „widok” tabeli SFI.

__mpl-lg

Stałe

Przechowuje wartość tekstową. Odpowiedzialne za wyświetlanie strony głównej oraz strony z wyborem serwisu transakcyjnego.

adsClient

Stałe

Steruje działaniem mechanizmu odpowiedzialnego za wyświetlanie reklam.

__mpl-ci

Stałe

Steruje mechanizmem odpowiedzialnym za wyświetlanie komunikatu dotyczącego polityki plików cookies.

__mpl-fs

Stałe

Odpowiedzialne za prawidłowe działanie stopki serwisu.

__mpl-ses

Stałe

Niezbędne do poprawnego działania serwisu www.mBank.pl

__mpl-mrc

Stałe

Odpowiedzialne za zapamiętywanie wyboru karty w programie rabatowym.

__mpl-pmd

Dynamiczne

Odpowiadzialne za określenie daty wyświetlenia wiadomości w skrzynce wiadomości

__mb-poll

Stałe

Niezbędne do poprawnego działania mechanizmu ankiet.

__mpl-rtt

Stałe

Niezbędne do poprawnego wyświetlania treści na www.mBank.pl

acid

Stałe

Niezbędne do poprawnego działania serwisu www.mBank.pl

 

Serwis https://www.mbank.com.pl

Nazwa cookies Rodzaj Cel zapisania pliku

mBank1

Sesyjne

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Niezbędne do poprawności działania serwisu transakcyjnego.

mBankLang1140

Stałe

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Niezbędne do poprawności działania serwisu transakcyjnego.

mBank2

Sesyjne

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Niezbędne do poprawności działania serwisu transakcyjnego.


Serwis https://online.mbank.pl

Nazwa cookies Rodzaj Cel zapisania pliku

mBank1

Sesyjne

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Niezbędne do poprawności działania serwisu transakcyjnego.

mBank2

Sesyjne

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Niezbędne do poprawności działania serwisu transakcyjnego.

__t

Sesyjne

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Niezbędne do poprawności działania serwisu transakcyjnego.

fileDownload

Tymczasowe

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Niezbędne do poprawności działania serwisu transakcyjnego.


Serwis https://companynet.mbank.pl/mt/

Nazwa cookies Rodzaj Cel zapisania pliku

JSESSIONID

Sesyjne

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z serwisem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Niezbędne do poprawnego działania mecha-nizmu logowania i pracy w sys-temie.

SMSESSION

Sesyjne

Zakładane w momencie zalo-gowania do systemu bankowe-go. Niezbędne do poprawnego działania systemu.

DWRSESSIONID

Sesyjne

Zakładane tylko w momencie rozpoczęcia pracy w mPlatfor-mie walutowej (funkcjonalność Rapid/Info FX). Niezbędne do ich poprawnego działania.

ROUTEID

Sesyjne

Zakładane tylko w momencie rozpoczęcia pracy w mPlatfor-mie walutowej (funkcjonalność Rapid/Info FX). Niezbędne do ich poprawnego działania.

CUID

Sesyjne

Zakładane w momencie zalo-gowania do systemu bankowe-go. Niezbędne do poprawnego działania systemu.

 

Serwis https://news.ibre.com.pl

Nazwa cookies Rodzaj Cel zapisania pliku

JSESSIONID

Sesyjne

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z serwisem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Niezbędne do poprawnego działania w sys-temie.

LFR_SESSION_STATE

Sesyjne

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z serwisem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Niezbędne do poprawnego działania w systemie.

ARTICLES

Sesyjne

Przechowuje informacje o wyświetlonych artykułach prasowych.

GUEST_LANGUAGE_ID

Stałe

Przechowanie preferencji języ-kowych użytkownika.

COOKIE_SUPPORT

Stałe

Informacja czy ciasteczka są włączone w przeglądarce klien-ta.

HINT_COOKIE

Stałe

Przechowuje informacje czy pokazywać komunikaty po-mocnicze w systemie.

 

Serwis https://form.mbank.com.pl

Nazwa cookies Rodzaj Cel zapisania pliku

UWniosekCookie

Sesyjne

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Niezbędne do poprawności działania wniosku o produkt bądź usługę.

ossp

Stałe

Plik przechowuje informację o ostatniej witrynie partnera mBanku, jaką odwiedzał użytkownik przed złożeniem wniosku o produkt.

 

Serwis https://m.mbank.pl

Nazwa cookies Rodzaj Cel zapisania pliku

profile

Sesyjne

Przechowuje wartość alfanumeryczną. Zapamiętuje profil urządzenia mobilnego – dotykowy bądź tekstowy.

loginsession

Stałe

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Niezbędne do poprawnego działania mechanizmu logowania.

session

Sesyjne

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Niezbędne do poprawnego działania mechanizmu logowania.

 

Serwis https://moj.multibank.pl/

Nazwa cookies Rodzaj Cel zapisania pliku

MultiBank1

Sesyjne

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bakiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany podczas operacji logowania

ossp

Sesyjne

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bakiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta.

 

Serwis https://m.companynet.mbank.pl/lite/

Nazwa cookies Rodzaj Cel zapisania pliku

JSESSIONID

Sesyjne

Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z serwisem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Niezbędne do poprawnego działania mecha-nizmu logowania i pracy w sys-temie.

csfcfc

Sesyjne

Zakładane w momencie zalo-gowania do systemu bankowe-go. Niezbędne do poprawnego działania systemu.

 

Serwis https://form.multibank.pl

Nazwa cookies Rodzaj Cel zapisania pliku

UWniosekCookie

Sesyjne

Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do zachowania spójności wypełnianego wniosku. Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bakiem szyfrowane jest protokołem SSL.

 

mBank S.A. za pośrednictwem stron internetowych swoich partnerów: www.bankier.pl , www.ebroker.pl , www.interia.pl , www.inwestycje.pl , www.money.pl , www.o2.pl , www.onet.pl , www.mbank.net.pl , www.totalmoney.pl , www.wp.pl , www.najlepszekonto.pl instaluje następujące pliki cookies:

Nazwa cookies Rodzaj Cel zapisania pliku

ossp

Stałe

Plik przechowuje informację o ostatniej witrynie partnera mBanku, jaką odwiedzał użytkownik przed złożeniem wniosku o produkt.

 

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych.Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu bądź serwisów internetowych mBanku. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.