Finansowanie innowacji produktowych i technologicznych,
a rola „sustainnovation”

 

Zapraszamy na cykl 3 spotkań, które mają na celu wskazanie kierunków i trendów odnośnie nowych materiałów, ale i technologii które wykorzystywane są do ich tworzenia. Tematyka będzie nawiązywać do priorytetów strategii EUROPA 2020 oraz inspirować do aktywnego i skutecznego uwzględniania w strategiach rozwoju firm, wsparcia unijnego w latach 2014-20.

 

Wierzymy, że udział w spotkaniach stanowić będzie bardzo cenne źródło inspiracji dla nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań oraz przyczyni się do podniesienia efektywności wykorzystania dostępnych środków unijnych.

 

Udział w konferencjach jest całkowicie bezpłatny