Opłaty i prowizje dla kart kredytowych

 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Obowiązuje od 28.05.2020 r.

 World Mastercard

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za wydanie karty głównej i nowej w miejsce

zastrzeżonej

30 zł

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej

0 zł

3. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty głównej

200 zł  / 350 zł 

 

Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub liczba transakcji bezgotówkowych (włączając przelewy ze wszystkich kart wydanych do rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum:

18 000 zł lub 240 transakcji

4. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty dodatkowej

0 zł

5. Opłata za duplikat karty

0 zł

6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

0 zł

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych

5%, min. 10 zł

8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych (usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających

 wypłatę gotówki w kasie)

5%, min. 10 zł

9. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych 

5%, min. 10 zł

10. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków zagranicznych 

(usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w kasie)

5%, min. 10 zł

11. Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego (usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda)

5 zł

12. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej

5%, min. 4 zł

13. Opłata za przelew z rachunku karty w ramach płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer

0 zł

14. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu podatkowego

2,5%, min. 4 zł

15. Ubezpieczenie  na życie i od innych zdarzeń (ubezpieczenie dobrowolne)

0,35% x  miesięcznie od salda zadłużenia( nie mniej niż 1 zł)

16. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

25 zł

17. Prowizja za podwyższenie limitu karty

1% kwoty podwyższenia

18. Opłata za powiadomienie mailowe i/lub komunikat w serwisie transakcyjnym dotyczące zadłużenia przeterminowanego 

8 zł

19. Opłata za wyciąg papierowy

7,5 zł

20. Awaryjna wypłata gotówki 

Równowartość 175 USD

 

 
Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF