Opłaty i prowizje dla kart kredytowych

Visa Classic

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za wydanie karty głównej i nowej w miejsce zastrzeżonej

30 zł

2. Opłata za wydanie karty dodatkowej

0 zł

3. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty głównej 

(Obowiązuje do 28.02.2022 r.)

70 zł

Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub liczba transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum:

12 000 zł lub 240 transakcji

3. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty głównej 

(Obowiązuje od 01.03.2022 r.)

 

100 zł 

a) dla kart kredytowych, których oprocentowanie kredytu, zgodnie z umową, nie zależy od iloczynu wysokości stopy lombardowej NBP i wskaźnika z tej umowy

Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość transakcji bezgotówkowych (włączając przelewy ze wszystkich kart wydanych do rachunku danej karty kredytowej) za ostatnie 12 miesięcy wyniesie minimum:

12 000 zł 

 b) dla kart kredytowych, których oprocentowanie kredytu, zgodnie z umową, zależy od iloczynu wysokości stopy lombardowej NBP i wskaźnika z tej umowy

210 zł 

4. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty dodatkowej

0 zł

5. Opłata za duplikat karty

0 zł

6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

0 zł

7. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych

5%, min. 10 zł

8. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych (usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w kasie)

5%, min. 10 zł

9. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych 

5%, min. 10 zł

10. Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków zagranicznych  (usługa dostępna w oddziałach banków umożliwiających wypłatę gotówki w kasie)

5%, min. 10 zł

11. Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego (usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda)

5 zł

12. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej

7%, min. 6 zł

13. Opłata za przelew z rachunku karty w ramach płatności z wykorzystaniem usługi mTransfer

0 zł

14. Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu podatkowego

3,5%, min. 6 zł

15. Prowizja od transakcji w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

 4%

16. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

25 zł

17. Prowizja za podwyższenie limitu karty

1% kwoty podwyższenia

18. Opłata za powiadomienie mailowe i/lub komunikat w serwisie transakcyjnym dotyczące zadłużenia przeterminowanego 

8 zł

19. Opłata za wyciąg papierowy

7,5 zł

20. Awaryjna wypłata gotówki 

Równowartość 175 USD

21. Opłata za wydanie karty zastępczej 

250 USD

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF