Od 21 maja br. Dom Maklerski mBanku S.A. włączony został w struktury organizacyjne mBanku.

Co nie uległo zmianie:

 • warunki i ceny produktów oraz usług oferowanych dotychczas przed Dom Maklerski
 • sposób działania systemów informacyjnych, transakcyjnych oraz aplikacji mobilnych, z których korzystali dotychczas klienci spółki
 • sposób logowania do serwisów transakcyjnych i aplikacji mobilnych
 • numer rachunku maklerskiego
 • numery telefonów, adresy oddziałów biura maklerskiego oraz adres korespondencyjny
 • sposób kontaktu z maklerem oraz jego dostępności dla klienta
 • pełnomocnictwa i umowy - w mocy pozostały wszystkie ustalenia zawarte w podpisanych dotychczas przez mWealth Management dokumentach. Oznacza to brak konieczności podpisywania kolejnych dokumentów. Z dniem połączenia stroną umowy stał się automatycznie mBank S.A.

Co się zmieniło:

 • nazwa i logo: nazwa Dom Maklerski mBanku oraz jej skrót mDM nadal jest używana m.in. na stronie informacyjnej oraz w materiałach marketingowych. Zmianie uległa natomiast firma świadcząca usługi maklerskie – przed włączeniem był to Dom Maklerski mBanku S.A., po włączeniu jest  mBank S.A. Logo mBanku zastąpiło także znak graficzny spółki, który może być prezentowany w różnych wersjach kolorystycznych oraz z różnymi ikonami, często z dopiskiem Dom Maklerski
Dotychczasowe logo  Przykłady logo po zmianie
       
   

 

 • oddziały: obsługa klientów odbywa się w dotychczasowych lokalizacjach, które oznaczone są jednak nową nazwą „punkt usług maklerskich”, zastępującą  POK. Logo spółki, które widniało dotychczas na oznakowaniu POK-ów, zastąpione zostało logo mBanku
 • adres e-mail pracowników: adresy e-mailowe z zakończeniem @mdm.pl zostały zmienione na adresy z zakończeniem @mbank.pl. Wszystkie maile przesłane na poprzedni adres są automatycznie przesyłane
 • adresy kontaktowe: adres e-mail do centrum obsługi klientów Domu Maklerskiego zmieniono z kontakt@mdm.pl na mdm@mbank.pl, a adres kontakt@mforex.pl na mforex@mbank.pl. Wszystkie maile przesłane na poprzedni adres są automatycznie przekierowane na nowy
 • nazwy produktów i dokumentów: drobnym modyfikacjom uległy regulaminy oraz wygląd dokumentów. Wynika to ze zmiany podmiotu świadczącego usługi maklerskie z Domu Maklerskiego mBanku S.A. na mBank S.A oraz nazw jednostek obsługujących klientów. Zmienione zostało także dotychczasowe logo pojawiające się na tych dokumentach
 • administrator danych: nowym administratorem danych jest mBank S.A
 • profile w social media: profil Domu Maklerskiego na Facebooku i Google+ oraz kanał na YouTube zostaną niebawem wyłączone. Treści dotyczące działalności Domu Maklerskiego mBanku będą publikowane na fanpage’u mBanku oraz stronie mBanku na YouTube. O terminie wyłączenia poinformujemy klientów na dotychczasowych profilach
 • wygląd strony mdm.pl i www.mforex.pl: w pierwszym okresie po włączeniu spółki do mBanku nadal funkcjonować będą oddzielne strony informacyjne mDM. Niewielkiej zmian uległ natomiast ich wygląd, przede wszystkim w zakresie prezentowanego logo
 • eMakler: zmianie uległ podmiot wykonujący zlecenia w ramach usługi eMakler. Dotychczas była nim spółka zależna Dom Maklerski mBanku S.A. Po połączeniu dyspozycje  wykonuje mBank S.A.- zmiana ma charakter formalny i nie wymaga od klientów podpisywania żadnych nowych dokumentów
 • dane do faktury:  zmianie uległy dane do wystawienia faktur dla Domu Maklerskiego mBanku. Nowe dane to:

  mBank S.A.
  ul. Prosta 18,
  00-850 Warszawa,

  NIP  5260215088

Wygląd strony mdm ze zmienionym logotypem

Najczęściej zadawane pytania

Czy po włączeniu Domu Maklerskiego mBanku do mBanku muszę podpisać nową umowę?

Nie. Wszystkie umowy pozostają w mocy. Zmiana oznacza jedynie, że stroną każdej umowy zawartej z klientem przez Dom Maklerski mBanku S.A. staje się mBank S.A.

więcej pytań i odpowiedzi

Czy po włączeniu Domu Maklerskiego mBanku do mBanku zmieni się numer mojego rachunku maklerskiego?

Nie. Numer rachunku pozostaje taki sam.

więcej pytań i odpowiedzi

Mam eMaklera, czy połączenie wiąże się z jakimiś zmianami w warunkach korzystania z tej usługi?

Usługa eMaklera świadczona będzie na tych samych warunkach. Zmianie ulegnie natomiast podmiot wykonujący zlecenia. Obecnie jest nim spółka zależna Dom Maklerski mBanku S.A. Po połączeniu to mBank stanie się podmiotem wykonującym dyspozycje.

Zmiana ma charakter formalny i nie wymaga od klientów podpisywania żadnych nowych dokumentów.

więcej pytań i odpowiedzi

Czy po włączeniu Domu Maklerskiego mBanku do mBanku zmienił się serwis transakcyjny?

Działanie serwisu nie uległo zmianie. Jedyne modyfikacje dotyczyły szaty graficznej serwisu – logo spółki zastąpiono logo mBanku.

więcej pytań i odpowiedzi