Kto może przystąpić do programu?

Do Programu PAYBACK w mBanku mogą przystąpić posiadacze rachunków indywidualnych oraz kart do kont:

  • eKonto
  • eKonto mobilne
  • eKonto mobilne plus
  • eKonto z taryfą standard
  • eKonto z taryfą plus

Z uczestnictwa w Programie wyłączone są konta z usługą „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” oraz z usługą "Pakiet".

 

Liczba miejsc w Programie PAYBACK dla obecnych klientów jest ograniczona i wynosi 10 000.

Aktualna liczba dostępnych miejsc w Programie: 0

 

Aby przystąpić do programu, będąc Klientem mBanku, zaloguj się do serwisu transakcyjnego i złóż wniosek w Pasażu.

Przystąpienie do Programu oznacza zmianę miesięcznej opłaty za kartę na 2 zł (bez możliwości zwolnienia z opłaty).
Sprawdź aktualną taryfę prowizji i opłat.

Główne korzyści:

  • Zbierasz punkty PAYBACK za codzienne zakupy kartą mBanku
  • Wymieniasz punkty na nagrody na sklep.payback.pl
  • Punktami możesz również płacić u partnerów np. za paliwo, energię, doładowania telefonu oraz inne.

 

Sprawdź aktualną listę partnerów PAYBACK

 

Program obowiązuje od 01.12.2016 roku i trwa do odwołania.

Szczegóły w regulaminie Programu dla kart debetowych wydawanych przez mBank S.A. umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Program dla kart debetowych wydawanych przez mBank S.A. (Program) umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK obowiązuje od 01.12.2016 roku i trwa do odwołania. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie znajdują się w Regulaminie Programu dla kart debetowych wydawanych przez mBank S.A. umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK, dostępnym na www.mBank.pl/pomoc/serwisy/program-dla-kart-debetowych. Szczegółowe informacje dotyczące Programu PAYBACK w tym zasady przyznawania punktów PAYBACK znajdują się w Regulaminie Payback dostępnym na www.payback.pl/regulamin. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i kartami debetowymi są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku, dostępnych na www.mBank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna. Bank będzie przyznawał Punkty PAYBACK Uczestnikom Programu, którzy spełnią łącznie następujące warunki: Dla nowych klientów: zawrą z mBank SA umowę o prowadzenie rachunku eKonto z taryfą standard wraz z Kartą debetową poprzez stronę www.payback.pl; na wniosku podadzą 10 cyfrowy numer połączony z Kontem Payback; wyrażą zgody wymagane do udziału w Programie, w tym zgodę na przekazywanie Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. danych objętych tajemnicą bankową oraz złożą oświadczenie o akceptacji Regulaminu Programu. Dla obecnych Klientów Banku którzy: złożą wniosek o przystąpienie do Programu poprzez stronę www.payback.pl lub poprzez serwis transakcyjny Banku; na wniosku podadzą 10 cyfrowy numer połączony z Kontem Payback; złożą oświadczenia o wyrażeniu zgód wymaganych do udziału w Programie, w tym zgodę na przekazywanie Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. danych objętych tajemnicą bankową oraz złożą oświadczenie o akceptacji Regulaminu Programu. Szczegółowe informacje o możliwości złożenia wniosku i typach rachunków, które mogą wziąć udział w Programie, znajdują się na www.mBank.pl/pomoc/serwisy/program-dla-kart debetowych. Bank zastrzega sobie możliwość udostępnienia przystąpienia do Programu dla 10 000 obecnych Klientów Banku. O możliwości przystąpienia do Programu, Bank poinformuje za pośrednictwem strony www.payback.pl, a dla obecnych Klientów Banku także w systemie transakcyjnym Banku. Informacja o aktualnej liczbie obecnych Klientów Banku, którzy mogą przystąpić do Programu będzie publikowana na stronie www.mbank.pl/pomoc/serwisy/program-dla-kart-debetowych i aktualizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku do godz. 16:00. W Programie nie mogą wziąć udziału Klienci otwierający lub posiadający rachunek wspólny.

Bank będzie przyznawał: 1 Punkt za każde 2 zł liczone od sumy wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, liczone od dnia przystąpienia do Programu i w okresie kolejnych sześciu miesięcy kalendarzowych, liczonych od miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do Programu. Wskazany przelicznik przyznawania Punktów przysługuje Uczestnikowi Programu tylko raz. 1 Punkt za każde 4 zł liczone od sumy wartości Transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, w kolejnych miesiącach. W ciągu miesiąca kalendarzowego Uczestnik Programu może zebrać łącznie nie więcej niż: 1 000 Punktów PAYBACK za transakcje kartą debetową, w okresie sześciu miesięcy kalendarzowych, liczonych od miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do Programu, 500 Punktów PAYBACK za transakcje dokonane kartą debetową, w kolejnych miesiącach kalendarzowych. Uczestnik Programu może wymienić Punkty zgromadzone na swoim Koncie PAYBACK na nagrody. Wykaz nagród znajduje się na www.sklep/payback.pl.