Oprocentowany rachunek VAT w mBanku

 • Start – 1 lipca 2018 r.
 • 2% do końca roku
 • Oferta dla wszystkich klientów korporacyjnych
 • Stawkę oprocentowania rachunku VAT ustala bank
 • Ofercie podlega jeden rachunek VAT
 • Oprocentowaniu podlega saldo do kwoty 200 000 zł

Oprocentowanie rachunków VAT

Pierwszy rachunek VAT

 • Standardowe oprocentowanie salda do wysokości 200 000 PLN włącznie jest zmienne i w skali roku wynosi 0,3%
 • Dodatkowe oprocentowanie salda do wysokości 200 000 PLN włącznie, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r., w skali roku wynosi 1,7%
 • Standardowe oprocentowanie salda powyżej 200 000 PLN jest zmienne i w skali roku wynosi 0%

Kolejne rachunki VAT

 • Standardowe oprocentowanie jest zmienne i w skali roku wynosi 0%

Informacje dodatkowe:

 • Kapitalizacja odsetek następuje w okresach miesięcznych
 • Odsetki są wypłacane na rachunek bieżący lub pomocniczy powiązany z rachunkiem VAT
 • Zmiana standardowego oprocentowania rachunku VAT następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu otwierania, prowadzenia i zamykania zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A. lub Regulaminu otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w mBanku S.A., w zależności od rodzaju zawartej z bankiem umowy rachunku bankowego

Wybierz mBank. Wskazuj swoim kontrahentom rachunek rozliczeniowy w mBanku i korzystaj z oprocentowania.

Czym jest mechanizm płatności podzielonej?

Mechanizm płatności podzielonej ma zastosowanie w rozliczeniach pomiędzy przedsiębiorstwami. Dotyczy on wyłącznie przelewów. Nie podlegają mu rozliczenia kartami płatniczymi ani gotówką. Przy realizacji płatności podzielonej, kwota podatku VAT trafia na wyodrębniony rachunek VAT sprzedającego. Nabywca, wybierając sposób rozliczenia, decyduje:

 • czy kwota brutto z faktury trafi na rachunek rozliczeniowy sprzedającego, albo
 • czy kwota netto z faktury trafi na rachunek rozliczeniowy sprzedającego a kwota podatku VAT wpłynie na rachunek VAT

Oferta bankowości korporacyjnej dla firm prowadzących pełną księgowość.