Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych kartami

 • 1.  

  Jak mBank dba o bezpieczeństwo transakcji dokonywanych kartami płatniczymi?

   • Prowadzimy 24-godzinny monitoring transakcji korzystając z systemu wczesnego ostrzegania. Pozwala on wychwycić nieprawidłowości w użytkowaniu karty. W przypadku transakcji uznanych za nietypowe, skontaktujemy się z Tobą w celu ich potwierdzenia, aby zapobiec ewentualnym nadużyciom.
   • Stosujemy limity autoryzacyjne dla kart płatniczych, nad którymi masz kontrolę. Sprawdź na https://www.mbank.pl/pomoc/info/konta/limity-autoryzacyjne.html
   • Oferujemy usługę chargeback, w ramach której bank w imieniu klienta występuje o zwrot środków z tytułu kwestionowanej transakcji kartowej. Sprawdź na https://www.mbank.pl/pomoc/info/karty/usluga-chargeback.html
   • Oferujemy kartę wirtualną – przeznaczoną wyłącznie do płatności internetowych, niepowiązaną z saldem Twojego rachunku. Sprawdź na https://www.mbank.pl/indywidualny/karty/karty-debetowe/ekarta-wirtualna/ 
   • Jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę, abyś w razie potrzeby mógł zastrzec kartę poprzez mLinię lub serwis transakcyjny. Sprawdź na https://www.mbank.pl/pomoc/info/karty/zastrzezenie-karty.html
   • Oferujemy powiadomienia SMS o transakcjach, które zapewniają możliwość kontrolowania obciążeń na rachunku. Po wybranych transakcjach, otrzymasz wiadomość. Sprawdź na https://www.mbank.pl/indywidualny/uslugi/uslugi/powiadomienia-sms/
   • W mBanku odpowiedzialność posiadacza karty za nieautoryzowane transakcje jest ograniczona: w przypadku kart debetowych – do kwoty 150 EUR (zgodnie z Ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych); w przypadku transakcji zbliżeniowych – do kwoty 50 EUR (zgodnie z rekomendacją Narodowego Banku Polskiego); w przypadku kart kredytowych – całkowicie.
   • Dodatkowo mBank oferuje ubezpieczenie dla posiadaczy kart debetowych na wypadek strat z tytułu nieuprawnionego użycia karty. Sprawdź na https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-inne/ubezpieczenie-pakiet-bezpieczna-karta/

Bezpieczeństwo transakcji zbliżeniowych

 • 1.  

  Jak działają karty zbliżeniowe?

   • Karty zbliżeniowe obecne są w portfelach Polaków od 2008 roku i od tego czasu cieszą się rosnącą popularnością – NBP podaje, że na polskim rynku na koniec I kwartału 2015 r. w obiegu było ok. 26,6 mln kart z funkcją zbliżeniową (to 74,8 proc. wszystkich polskich kart płatniczych).
   • Popularność technologii zbliżeniowej przekłada się na jej ciągły rozwój. Poza płatnościami dokonywanymi za pomocą zegarków, breloków, naklejek i innych gadżetów, możliwe jest również płacenie telefonem z modułem NFC, w przypadku którego aplikacja płatnicza znajduje się na karcie SIM lub serwerach banku (w tzw. chmurze).
   • Powszechnie wiadomo, że do dokonania transakcji zbliżeniowej konieczna jest karta (lub inny nośnik, np. brelok) wyposażona w tę technologię oraz specjalny rodzaj terminala. Dzięki niewielkiej antenie, umieszonej w strukturze karty, po przyłożeniu jej do terminala dochodzi do wymiany danych (drogą radiową) potrzebnych do przeprowadzania transakcji.
   • Technologia zbliżeniowa oparta jest na bezpiecznym standardzie chipowym (EMV), który wykorzystuje zaawansowane rozwiązania kryptograficzne. To właśnie szyfrowanie danych zapewnia transakcjom zbliżeniowym ochronę, a mała odległość eliminuje możliwość przypadkowego dokonania transakcji. Dodatkowo, aby doszło do transakcji, sprzedawca musi zainicjować cały proces w terminalu, który wcześniej jest nieaktywny. O dokonaniu transakcji informuje nas napis na wyświetlaczu, sygnał dźwiękowy oraz zapalenie kolorowych diod na terminalu. Dlatego nie jest możliwe przypadkowe dokonanie płatności lub dwukrotne obciążenie karty tą samą płatnością. Terminal automatycznie przerwie też transakcję w sytuacji, gdy w polu jego sygnału znajdzie się więcej niż jedna karta – osoby posiadające w portfelu więcej niż jedną kartę zbliżeniową mogą więc płacić spokojnie!
   • Obowiązujący w Polsce standard określa, że transakcje do kwoty 50 zł nie wymagają potwierdzenia, natomiast płatności powyżej 50 zł muszą zostać potwierdzone kodem PIN (nie wymaga to jednak fizycznego kontaktu karty z terminalem).
 • 2.  

  Co w sytuacji, gdy karta zbliżeniowa zostanie skradziona lub zagubiona

   • W przypadku kradzieży lub zagubienia karty w pierwszej kolejności powinniśmy ją zastrzec w banku. Sprawdź na https://www.mbank.pl/pomoc/info/karty/zastrzezenie-karty.html.
    Od tego momentu odpowiedzialność za wszystkie transakcje przejmuje mBank.
   • W sytuacji nieautoryzowanych transakcji, dokonanych przed zastrzeżeniem karty, odpowiedzialność jej posiadacza jest ograniczona: dla kart debetowych z funkcją zbliżeniową – do kwoty 50 EUR (zgodnie z rekomendacją Narodowego Banku Polskiego); dla kart kredytowych – całkowicie. Posiadacze kart debetowych mogą się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością do 50 EUR, wykupując dodatkowe ubezpieczenie.
 • 3.  

  Pytania i odpowiedzi dotyczące transakcji zbliżeniowych

  • Czy proces autoryzowania transakcji zbliżeniowych, realizowanych bez PIN-u (do kwoty 50 zł) jest dokonywany online (co oznacza, że każda transakcja zbliżeniowa wymaga sprawdzanie salda na rachunku, do którego wydano kartę) czy offline?

   • Poza kartami prepaid, gadżetami zbliżeniowymi (naklejka, brelok, zegarek) oraz kartami służącymi do płatności z wykorzystaniem telefonów, wszystkie karty zbliżeniowe mBanku umożliwiają płatności offline i online.
   • Transakcje bezgotówkowe na niskie kwoty mogą być realizowane w trybie offline ponieważ znacznie przyspiesza to ich wykonanie – płatność obywa się w ciągu zaledwie kilku sekund.
 • 4.  

  Na czym polegają transakcje zbliżeniowe offline?

   • Z terminem offline wiąże się sposób autoryzacji transakcji, mówimy wtedy o tzw. autoryzacji offline czy też autoryzacji z wykorzystaniem procesora, bez udziału systemu bankowego. Jeśli posiadana przez nas karta oraz terminal umożliwiają dokonywanie transakcji offline, to autoryzacja odbywa się bez konieczności kontaktu z bankiem (terminal nie przesyła zapytania autoryzacyjnego do banku, tak jak ma to miejsce w przypadku autoryzacji online). W tego typu przypadkach nie jest zakładana blokada autoryzacyjna (która zwyczajowo poprzedza zaksięgowanie transakcji na rachunku). Blokada nie jest więc widoczna w historii operacji w serwisie transakcyjnym, a sama płatność rozliczana jest po kilku dniach od jej dokonania (w momencie przesłania zestawienia transakcji przez punkt handlowo-usługowy).
 • 5.  

  Czy możliwe jest przekroczenie salda na karcie zbliżeniowej?

   • Podczas dokonywania transakcji offline, nie jest weryfikowane dostępne saldo na rachunku powiązanym z kartą. Użytkownik powinien więc zadbać o wystarczające saldo na rachunku na poczet przyszłego rozliczenia dokonanej transakcji.
 • 6.  

  Czy limity dzienne transakcji, ustawione na karcie, obowiązują dla transakcji offline?

   • Limity autoryzacyjne dotyczą tylko transakcji procesowanych online. Limity mają więc wpływ na transakcje zbliżeniowe autoryzowane w banku.
   • Dodatkowo, na karcie funkcjonuje ustawiony przez bank limit transakcji offline (zarówno dla transakcji zbliżeniowych, jak i kontaktowych). Decyduje on o łącznej kwocie transakcji offline, których można dokonać zanim karta poprosi o połączenie z bankiem. Wartości tych limitów ustawiane są przez bank zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i są niejawne. Po ich przekroczeniu następna transakcja jest procesowana online.
 • 7.  

  Czy mBank umożliwia wyłączenie funkcji zbliżeniowej na karcie?

   • Klient banku może podjąć decyzję czy chce zablokować całkowicie możliwość dokonywania transakcji zbliżeniowych, czy jedynie chce wyłączyć funkcję płatności zbliżeniowych offline. W drugim przypadku oznacza to, że nadal będzie mógł płacić zbliżeniowo, ale wszystkie transakcje będą autoryzowane online.
   • Aby zablokować transakcje zbliżeniowe i/lub funkcjonalność offline, należy skontaktować się z mLinią. Konsultant przyjmie dyspozycję i wyjaśni zasady aktywacji blokady. Dyspozycja będzie dotyczyć wyłącznie konkretnej, wskazanej przez klienta karty. Blokada jest nieodwracalna, a więc na konkretnym egzemplarzu karty nie będzie można ponownie uruchomić funkcji zbliżeniowych.

Zastrzeganie karty

 • 1.  

  Zastrzeganie zagubionej lub skradzionej karty płatniczej

  • Jeśli zgubisz kartę lub zostanie Ci ona skradziona, nie panikuj. Pamiętaj, by szybko ją zastrzec!

   Możliwości zastrzeżenia karty:

   • zadzwoń na mLinię (tel. 801 300 800 lub 42 6 300 800 ) i zastrzeż kartę w czasie rozmowy z operatorem, wcześniej wybierając tonalnie 3 w automatycznym teleserwisie,
   • lub zaloguj się do serwisu transakcyjnego,
   • lub zaloguj się do banku za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

   Zastrzeganie karty w serwisie transakcyjnym

   Zaloguj się do serwisu transakcyjnego i wybierz zakładkę „Moje Finanse” – menu „Karty”. Następnie wybierz interesującą Cię kartę, np. debetową. Po najechaniu kursorem myszy na tę pozycję na liście (czyli interesującą Cię kartę), należy ją wybrać, klikając na nią. Dzięki temu otworzą się szczegóły karty, wśród nich pozycja „Status karty”, gdzie wystarczy kliknąć w przycisk „Zastrzeż kartę”. Postępuj zgodnie z dalszymi komunikatami wyświetlanymi w serwisie.

   Zastrzeganie karty w aplikacji mobilnej

   Zaloguj się do aplikacji mobilnej na swoim urządzeniu, podając kod PIN. W lewym górnym rogu ekranu znajdź przycisk wywołujący menu (przycisk w kształcie poziomych kresek). Otworzy się boczny panel menu – znajdź tam pozycję „Karty”. Wybierz interesującą Cię kartę, klikając na nią. Otworzy się ekran ze szczegółami karty – na jego dole znajdziesz duży przycisk „Zastrzeż kartę”. Wybierz go, aby dokończyć czynność.

   Pamiętaj! Po zastrzeżeniu swojej karty od razu możesz zamówić nową!

Limity autoryzacyjne

 • 1.  

  Limity autoryzacyjne transakcji

  • Limity autoryzacyjne określają wartość oraz liczbę możliwych transakcji Twoją kartą. Dotyczą zarówno transakcji bezgotówkowych, jak i transakcji gotówkowych. Ze względów bezpieczeństwa, w momencie wydania Twojej karty, nie wszystkie limity autoryzacyjne są zdefiniowane do udostępnianego przez mBank maksimum.

   Limity transakcji korespondencyjnych i telefonicznych (MO/TO)

   Limity transakcji korespondencyjnych i telefonicznych (tak zwane transakcje MO/TO) oraz transakcji internetowych – zarówno dla kart kredytowych, jak i debetowych – ustawione są na 0 zł. Aby móc dokonywać tego typu płatności, należy zmienić limity autoryzacyjne dla tych płatności w serwisie transakcyjnym lub korzystając z pomocy operatora mLinii.

   Dobrym zwyczajem jest przywracanie limitów autoryzacyjnych dla transakcji internetowych oraz MO/TO do poziomu 0 zł po dokonaniu transakcji.

   Limit transakcji gotówkowych (wypłaty w bankomacie)

   W przypadku karty kredytowej limit dla wypłat gotówkowych wynosi maksymalnie 50 proc. przyznanego kredytu. Należy pamiętać, że dla wypłat gotówki z karty kredytowej nie obowiązuje okres bezodsetkowy – oznacza to, że odsetki są naliczane od dnia dokonania wypłaty do dnia spłaty całości zadłużenia.

   W przypadku kart debetowych, limity wypłat gotówkowych są uzależnione do typu karty.

 • 2.  

  Jak sprawdzić aktualne limity autoryzacyjne dla mojej karty?

   • Limity autoryzacyjne można sprawdzić oraz zmodyfikować logując się do serwisu transakcyjnego.
   • Wybierając zakładkę „Moje Finanse” oraz menu „Karty”, należy wybrać interesującą nas kartę, np. debetową. Po najechaniu kursorem myszy na tę pozycję na liście kart w serwisie transakcyjnym, należy wybrać przycisk „Limity”. Alternatywnie – po najechaniu kursorem myszy na tę pozycję na liście (czyli interesującą nas kartę), należy ją wybrać, klikając na nią. Dzięki temu otworzą się szczegóły karty, wśród nich pozycja „Limity autoryzacyjne karty” (Zobacz szczegóły na https://www.mbank.pl/pomoc/info/konta/limity-autoryzacyjne.html).
   • Pojawią się dwa okna dotyczące limitów autoryzacyjnych: pierwsze z nich z kwotowymi limitami autoryzacyjnymi, drugie z ilościowymi limitami autoryzacyjnymi. W każdej z tych tabel znajdują się informacje na temat rodzaju limitu, obecnego limitu dziennego/miesięcznego oraz maksymalnego limitu dziennego/miesięcznego.
 • 3.  

  Jak zmienić aktualne limity autoryzacyjne dla mojej karty?

   • Aby zmienić interesujące Cię limity kwotowe lub ilościowe, kliknij w przycisk „Modyfikuj”. Uwaga! Jeżeli zmieniasz np. limit dzienny dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych, zwróć uwagę, czy limit miesięczny wynosi co najmniej tyle, co wprowadzony przez Ciebie limit dzienny.
   • Po wprowadzeniu nowych wartości limitów autoryzacyjnych, kliknij „Dalej” oraz zatwierdź operację zmiany limitów hasłem SMS-owym.

Uwaga na skimming

 • 1.  

  Skimming czyli przechwycenie danych karty płatniczej

  • Czy wiesz, że przestępcy są w stanie przejąć dane zapisane na kartach płatniczych i za ich pomocą dokonać zakupów lub wypłaty gotówki bez wiedzy posiadacza karty? Przechwycenie danych karty fachowo określa się jako skimming. Polega on na skopiowaniu danych (takich jak numer karty i jej data ważności) zapisanych na pasku magnetycznym karty płatniczej.

 • 2.  

  Jak działają przestępcy?

   • Do przechwycenia danych przestępcy mogą wykorzystać urządzenie o nazwie skimmer, które montowane jest na bankomatach różnych operatorów wraz z mikro-kamerą lub nakładką na klawiaturę. W ten sposób złodzieje przechwytują informacje z karty wraz z wprowadzonym przez użytkownika numerem PIN.
   • Do mniej powszechnych należy skimming w punkcie handlowo-usługowym, w ramach którego z racji trudności z zainstalowaniem odpowiedniej kamery, kopiowane są wszystkie dane karty zapisane na pasku magnetycznym, ale nie kod PIN (jak wiadomo nie jest on na naszym „plastiku” zapisany; samodzielnie również nie wolno go tam zapisywać!).
   • Warto podkreślić, że w przypadku kart chipowych (w technologii EMV) wydawanych obecnie przez mBank, nie ma możliwości skopiowania danych zawartych na mikroprocesorze – zjawisko skimmingu dotyczy więc jedynie paska magnetycznego. Musi się on znajdować na naszych kartach ze względu na terminale i bankomaty zagraniczne, które ciągle nie są w pełni przystosowane do obsługi mikroprocesora na karcie.
 • 3.  

  Jak uchronić się przed skimmingiem?

  • Aby uchronić się przed skopiowaniem danych karty w bankomacie, należy pamiętać o elementarnych zasadach bezpieczeństwa.

   • Przed skorzystaniem z bankomatu zwróć uwagę czy na urządzeniu nie znajdują się obco wyglądające listwy, nakładki lub pojemniki na ulotki reklamowe. Dodatkowo, przyjrzyj się szczelinie służącej do wkładania kart – tam przestępcy mogą założyć nakładkę „czytającą” karty. Klawiatura urządzenia powinna być płaska, bez wyraźnie odstających elementów.
   • Wprowadzając PIN, zasłoń klawiaturę drugą ręką, co utrudni ewentualną rejestrację tego momentu (mikrokamera zainstalowana przez przestępcę może być skierowana na klawiaturę).
   • W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, przerwij transakcję i spokojnie odejdź od bankomatu (zainstalowane skimmery znajdują się najczęściej pod obserwacją osób, które je zainstalowały). W drugiej kolejności skontaktuj się z mBankiem w celu zgłoszenia swojego podejrzenia i ewentualnego zamknięcia karty. Następnie zawiadom właściciela bankomatu, np. telefonicznie (numer telefonu do operatora maszyny znajduje się na każdym urządzeniu).
   • Dokonując transakcji w punkcie handlowo-usługowym pod żadnym pozorem nie należy tracić karty z oczu (nawet jeśli jest to znana i lubiana restauracja…). Pracownik punktu powinien podejść z terminalem płatniczym i umożliwić wykonanie transakcji przy posiadaczu karty. Zabezpiecza to przed ewentualnym spisaniem danych z naszego „plastiku”. Oczywiście także w tym przypadku obowiązują podobne, uniwersalne zasady bezpieczeństwa – jak wspomniane już zasłanianie klawiatury podczas wprowadzania kodu PIN.

   Sam mBank w celu jak najlepszej ochrony interesów swoich Klientów dokłada maksymalnych starań co do tego, aby zapobiec oraz zminimalizować skutki wystąpienia skimmingu.

   mBank dokłada starań, aby zapobiec i zminimalizować skutki skimmingu. Służy do tego monitoring autoryzacji prowadzony w trybie ciągłym (24 godziny na dobę, 365 dni w roku) oraz ścisła wymiana informacji z Policją, bankami i innymi instytucjami.

Bezpieczny bankomat

 • 1.  

  Bezpieczne korzystanie z bankomatów

   • Bankomaty dają dostęp do gotówki przez całą dobę – klienci mBanku mogą bezprowizyjnie korzystać z tysięcy maszyn, zlokalizowanych na terenie Polski, obsługiwanych przez Euronet, BZ WBK i Planet Cash. Dodatkowo posiadacze wybranych rachunków, mogą wypłacać bezpłatnie pieniądze ze wszystkich bankomatów w Polsce.
   • Korzystanie z bankomatu nie jest skomplikowane. Urządzenie posiada oznaczone miejsce, w które należy wsunąć kartę. Na monitorze maszyny pojawiają się wskazówki jak postępować dalej, aby wypłacić określoną sumę pieniędzy. Stosując się do nich nie będziesz mieć problemu z pobraniem odpowiedniej kwoty.
 • 2.  

  Jak bezpiecznie używać bankomatu?

   • Starannie wprowadź numer PIN swojej karty. PIN składa się z czterech cyfr, ale niektóre bankomaty wymagają podania sześciu znaków – w takiej sytuacji wprowadź na początek dwa zera, a następnie swój PIN („00XXXX”). Jeżeli trzykrotnie wprowadzisz błędny PIN, bankomat może zatrzymać Twoją kartę!
   • Wprowadzając PIN, zasłoń klawiaturę drugą ręką, co utrudni ewentualną rejestrację tego momentu przez przestępców (którzy mogą instalować na bankomatach kamery).
   • Zwracaj uwagę, czy bankomat nie różni się wyglądem od tych, z których dotychczas korzystałeś – a więc czy na klawiaturze lub na szczelinie do wkładania karty nie ma nietypowych nakładek. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, przerwij transakcję i odejdź od bankomatu Więcej na ten temat na https://www.mbank.pl/pomoc/info/karty/uwaga-na-skimming.html.
   • Nie wahaj się powiadomić właściciela bankomatu, jeśli zauważysz coś niepokojącego. Numery telefonów podane są na maszynach.
   • Pamiętaj, aby nigdy nie ujawniać PIN-u swojej karty! Nie wolno go zapisywać na karcie lub nosić wraz z nią!
   • Nie wahaj się zadzwonić na mLinię, jeśli masz jakieś problemy z kartą.
   • Przed odejściem od bankomatu upewnij się, czy masz: swoją kartę płatniczą, wypłacone oraz ewentualnie wydruk potwierdzający wypłatę.

Bezpieczny wpłatomat

 • 1.  

  Bezpieczne korzystanie z wpłatomatów

   • Wpłatomat umożliwia wpłatę pieniędzy na konto w mBanku bez prowizji o dowolnej porze dnia i nocy. Do skorzystania z urządzenia wystarczy karta debetowa – dzięki niej wpłacisz środki na konto, do którego wydana jest karta. Jeżeli wpłacasz pieniądze kartą kredytową, pieniądze zostaną zaksięgowane na Twoim rachunku.
   • Gotówka wpłacona na konto w mBanku przy użyciu bankomatu depozytowego mBanku, znajdzie się na Twoim koncie do czterech godzin od momentu dokonania wpłaty.
 • 2.  

  Jak poprawnie dokonać wpłaty gotówki we wpłatomacie?

   • Przelicz dokładnie przygotowaną gotówkę zanim rozpoczniesz wpłatę. W trakcie dokonywania wpłaty możesz nie zdążyć (urządzenie czeka na pieniądze określony czas).
   • Upewnij się, że banknoty nie są zniszczone, spięte gumką lub spinaczem lub czy nie znajdują się wśród nich inne bilety, paragony, wydruki z bankomatów itp.
   • Zawsze wkładaj banknoty do maszyny, używając szczeliny wejściowej – przed rozpoczęciem transakcji upewnij się, gdzie umieszcza się gotówkę.
   • Włóż banknoty do maszyny w odpowiedni sposób (w zależności od typu maszyny banknoty należy wkładać „wzdłuż” lub ”w poprzek”).
   • Nigdy nie wkładaj w jednym pliku więcej banknotów, niż jest to wskazane na ekranie maszyny.
   • Nigdy nie wpłacaj w jednej transzy wszystkich środków, jakimi dysponujesz – w razie awarii maszyny i czasowego zablokowania środków, nie zabraknie Ci pieniędzy do czasu rozwiązania reklamacji.
   • Nie przytrzymuj pieniędzy, które maszyna stara się od Ciebie „odebrać”.
   • W razie informacji o zwrocie gotówki, sprawdź dokładnie, czy banknoty zostały zwrócone i koniecznie odbierz je w sposób sprawny i szybki. Przy większej liczbie wpłacanych banknotów maszyna może je oddać w dwóch transzach.
   • Zawsze zabieraj potwierdzenie dokonania wpłaty, jak również wydruki z transakcji nieudanych, które ułatwiają złożenie ewentualnej reklamacji.
   • Pamiętaj o odebraniu karty po zakończeniu operacji! Wydanie karty jest ostatnim elementem operacji. Następuje ono po wpłacie lub odebraniu nierozpoznanych banknotów oraz wydruku. W placówkach mBanku nie ma możliwości odzyskania pozostawionej we wpłatomacie karty.