Private banking - ponad 25 lat doświadczenia

Jesteśmy jednym z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce, jednocześnie pionierem bankowości prywatnej. Od ćwierć wieku, współpracując z najbardziej zamożnymi klientami, łączymy nowoczesność z dojrzałością i profesjonalizmem. Przez ten czas osiągnęliśmy najwyższy standard bankowości prywatnej w Polsce. Nieustannie podnosimy nasze kompetencje oraz rozszerzamy ofertę produktów i usług.

To dobry moment na podsumowanie

Poznaj nas bliżej

liczy cały zespół private banking & wealth management

w całej Polsce

najdłuższa współpraca z klientem

to wiek naszego najstarszgo klienta

najwyższa stopa zwrotu z inwestycji klienta

to wartość naszej jednorazowej rekordowej transakcji 

suma aktywów, którymi zarządzamy

private banking znajdował się w Warszawie przy ulicy Kruczej

Każdego dnia pracujemy na nasz wspólny sukces. Wierzymy, że kolejne lata będą równie udane.