Kapitał wymaga opieki
 

Jego pomnażanie zależy od przemyślanych decyzji i trafnych inwestycji. Doskonale to rozumiemy. Majątek naszych klientów rośnie razem z nami. Tworzymy dla niego bezpieczne podstawy, już od ponad 20 lat, na GPW i giełdach zagranicznych.

 

Filary oferty Prywatnego Maklera:

  • Twój indywidulany makler - zawsze pod telefonem, zawsze kiedy tego potrzebujesz. Z nim przejdziesz przez wszystkie etapy współpracy. Zrealizujecie wspólnie zarówno kwestie techniczne (np. umowy, dyspozycje i przelewy), ale przede wszystkim codzienne, wyznaczone przez Ciebie zadania inwestycyjne.
  • Analizy fundamentalne, czyli materiały przygotowane przez bardzo wysoko oceniany i wielokrotnie nagradzany przez niezależne źródła zespół analityków fundamentalnych.
  • Analizy techniczne, czyli pakiet zawierający bardzo szeroką paletę opracowań obejmujących swym zakresem zarówno rynek kasowy, praw pochodnych, walut i indeksów giełdowych.
  • możliwości inwestycyjne na rynkach GPW i 4 giełdach zagranicznych – NYSE, NASDAQ, LSE i DB w walucie danej giełdy – USD, EUR, GBP – lub PLN

Porozmawiajmy poważnie o Twoim pomyśle inwestycyjnym.

 
Centrum informacji

mBank S.A.
Prywatny Makler
Dom Maklerski mBanku

ul. Prosta 18,
00-850 Warszawa,

Znajdź oddział

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się na stronie internetowej www.mBank.pl w zakładce „Inwestycje”.

 

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, regulaminy świadczenia usług maklerskich, tabele opłat i prowizji i informacja o innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdują się na stronie www.mBank.pl w zakładce „Inwestycje”.

 

mBank S.A. oświadcza, iż:

1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,

2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku.