Skorzystaj z promocji!

 

Kup ubezpieczenie nieruchomości. Dokup do niego ubezpieczenie OC lub pakiet OC/AC.

 

Za zakup dwóch ubezpieczeń zwrócimy 100 zł na konto.

 

Promocja trwa od 01.02.2019 do 31.03.2019 r.

Więcej informacji o ubezpieczeniu komunikacyjnym znajdziesz tutaj.


Podstawowe informacje

Ubezpieczenie od większości ryzyk

Suma ubezpieczenia

Składkę pobierzemy z Twojego konta

 

Ubezpieczenie w pigułce

 

Poznaj bliżej nasze ubezpieczenie.

Wyjaśniliśmy jego zalety prostym językiem. Przekonaj się sam.

 

 

PRZECZYTAJ

Zakres ubezpieczenia

To, czy możesz ubezpieczyć dany przedmiot bądź ryzyko dodatkowe, zależy od wybranego pakietu oraz specyfiki nieruchomości (formy własności, sposobu użytkowania i wartości).

Wariant od wszystkich ryzyk Wariant Optymalny Wariant Ekonomiczny Wariant„Pod kredyt"
Pożar, zalanie, silny wiatr i inne zdarzenia
Kradzież ruchomości
Kradzież elementów stałych
OC w życiu prywatnym Do wyboru
Assistance domowy Do wyboru
Do wyboru
Powódź Do wyboru
Do wyboru
Do wyboru Do wyboru
Szyby i elementy szklane Do wyboru
Przepięcie Do wyboru
Dewastacja Do wyboru
Ubezpieczenie mienia w garażu/piwnicy Do wyboru
Szkody mrozowe Do wyboru
Koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody Do wyboru
Przedmioty wartościowe Do wyboru
OC najemcy Do wyboru
Do wyboru
Elementy na posesji (dotyczy tylko domu) Do wyboru
Do wyboru
Kradzież zwykła
Graffiti
Rażące niedbalstwo

 

Jak pobieramy składkę?

  • Jednorazowo lub w miesięcznych ratach (2, 4 lub 12)
    Jeżeli kupujesz ubezpieczenie do kredytu lub pożyczki hipotecznej, rozłożymy składkę na 12 miesięcznych rat.

Składkę wyliczamy indywidualnie. Jej wysokość zależy m.in. od wartości nieruchomości oraz wybranego wariantu ochrony.

 

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Zgłoś szkodę telefoniczniewięcej

Zewnętrzny rzeczoznawca wycenia szkodę

Wydajemy decyzję (ok. 30 dni)

Wypłacamy świadczenie osobom upoważnionym

Jak kupić ubezpieczenie?

Złóż wniosek online (w razie pytań skorzystaj z czatu) Kliknij teraz

To nie jest oferta.

Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne na stronie: https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/oc-ac/
Promocja „Ubezpieczenie samochodu i nieruchomości ze zwrotem 100 PLN” rozpoczyna się w dniu 01.02.2019 roku trwa do 31.03.2019 roku. Promocja skierowana jest do Klientów Banku będących osobami fizycznymi zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki: 1) są posiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w złotych polskich, 2)w okresie od 01.02.2019 do 28.02.2019 dokonają zakupu Ubezpieczenia Komunikacyjnego OC lub OC+AC a następnie w okresie do 31.03.2019 r. dokonają zakupu Ubezpieczenia Nieruchomości lub w okresie od 01.02.2019 do 28.02.2019 dokonają zakupu Ubezpieczenia Nieruchomości a następnie w okresie do 31.03.2019 dokonają zakupu Ubezpieczenia Komunikacyjnego OC lub OC+AC, 3) Uczestnik Promocji nie skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji, spełnił ww. warunki uczestnictwa w Promocji, otrzymuje jednorazowy zwrot w wysokości 100 zł. Zwrot, zostanie wypłacony na rachunek Uczestnika Promocji, z którego została pobrana składka za ubezpieczenie, w terminie do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło pobranie składki ubezpieczeniowej bądź pierwszej raty składki z tytułu drugiego z ubezpieczeń. Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „Ubezpieczenie samochodu i nieruchomości ze zwrotem 100 PLN” dostępnym na https://www.mbank.pl/pdf/promocje/ubezpieczenia/ubezpieczenie-samochodu-i-nieruchomosci-ze-zwrotem-100-pln.pdf Twoja indywidualna składka może różnić się od podanej w reklamie.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne na https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/oc-ac/
Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek