Podstawowe informacje

zniżki na pakiet OC i AC przez internet

składka płatna jednorazowo lub w ratach

Ubezpieczenie w pigułce

 

Poznaj bliżej nasze ubezpieczenie.

Wyjaśniliśmy jego zalety prostym językiem. Przekonaj się sam.

 

 

PRZECZYTAJ

 

Jak przebiega likwidacja szkody?

Zgłoś szkodę telefoniczniewięcej lub mailowo

Badamy pojazd w przypadku poważnej szkody

Zewnętrzny rzeczoznawca wycenia szkodę

Wydajemy decyzję na podstawie zebranych dokumentów (od 30 do 90 dni)

Wypłacamy odszkodowanie (maksymalnie do 90 dni)

Chcę zgłosić szkodę

Miałes wypadek i chcesz zgłosić szkodę? Odpowiedz na 2 pytania a my podpowiemy, jak to zrobić. Możesz też zamówić kontakt, a my oddzwonimy.

Dodatkowe ubezpieczenia dla Ciebie

Ochrona prawna

Zapewniamy kierowcy pomoc prawnika w trudnych sytuacjach (w razie wypadku, kolizji, odebrania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego ubezpieczonego samochodu). Pokryjemy koszty związane z ochroną prawną - m.in. koszty adwokata czy procesu sądowego do 10 000 zł.

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia


Niezdolności do Pracy 

Gwarantujemy wypłatę świadczenia do 100 000 zł, jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego stwierdzono trwałą niezdolność do pracy.

Ubezpieczenie obejmuje niezdolność do pracy zarobkowej, która powstała wskutek nieszczęśliwego wypadku
związanego z:

  • ruchem pojazdu
  • wysiadaniem lub wsiadaniem do pojazdu
  • zatrzymaniem, postojem lub naprawą pojazdu
  • załadunkiem i rozładunkiem pojazdu
  • pożarem lub wybuchem pojazdu

 

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia

Pobyt w Szpitalu w Wyniku NNW

Wypłacamy do 150 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu  nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.

 

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia

 

Utraty Życia Posiadacza Pojazdu Wskutek NW

100.000 zł zostanie wypłacone dla Twoich bliskich w razie Twojej śmierci spowodowanej bezpośrednio nieszczęśliwym wypadkiem auta, który miał miejsce w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej.

 

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia

Dodatkowe ubezpieczenia dla Twojego samochodu

NNW Kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie obejmuje śmierć, czasowy uszczerbek na zdrowiu lub trwałe inwalidztwo kierowcy oraz pasażerów wskutek wypadku komunikacyjnego.

Masz do wyboru jedną z dwóch sum ubezpieczenia:

  • 10 000 zł
  • 20 000 zł

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia 

Ubezpieczenie szyb

Pęknięta lub wybita szyba w samochodzie? Zapłacimy za wymianę.

Sprawnie wymienimy w Twoim aucie szybę, która uszkodziła się wskutek wypadku czy działania sił przyrody. Gwarantujemy wsparcie na terenie całej Polski. Zgłoszenie nie spowoduje utraty zniżek w AXA Ubezpieczenia.

 

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia 


Ubezpieczenie opon

Przebita opona? Wymienimy ją lub odholujemy auto do warsztatu i pokryjemy koszt naprawy.

Gwarantujemy szybką pomoc na drodze.


Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia 


Pomoc Assistance

Awaria? Rozładowany akumulator? Przebita opona. To zawsze dodatkowy stresi kłopoty. Możesz go oszczędzić, wybierając dodatkowe ubezpieczenie.  Zapewniamy pomoc w Polsce i innych krajach Europy.

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia 


Samochód zastępczy

Samochód zastępczy to zawsze duże wsparcie i ulga po szkodzie. Zastanów się nad dodatkowym ubezpieczeniem, które występuje w dwóch wariantach:

  • samochód zastępczy na 7 dni
  • samochód zastępczy na 14 dni

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia 

 

Jak kupić ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC?

Online

W oddziale lub placówce

Znajdź placówkę

Jak kupić ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC? -

Znajdź placówkę

Zostaw kontakt, oddzwonimy

Skontaktuj się z doradcą

Jak kupić ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC? -

Skontaktuj się z doradcą

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.11.2018 roku do trwa do 30.11.2018 roku. Promocja „OC i/lub AC ze zwrotem do 200 PLN przez Internet”  skierowana jest do Klientów Banku zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki: 1) są stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na ich rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich, 2) w okresie trwania Promocji (rozstrzygające znaczenie ma data i godzina rejestracji wniosku o zawarcie wniosków w systemie informatycznym Banku) poprzez Serwis Transakcyjny dokonają zakupu Ubezpieczenia komunikacyjnego  OC lub OC i AC.
Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji, spełnił ww. warunki uczestnictwa w Promocji, otrzymuje jednorazowy zwrot w wysokości 110 zł za zakup Ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub zwrot 200 zł za zakup ubezpieczenia komunikacyjnego w pakiecie  OC i AC. Za zakup ww. Ubezpieczenia uznaje się złożenie wniosku. Zwrot zostanie wypłacony na rachunek Uczestnika Promocji, z którego została pobrana składka za ubezpieczenie OC lub OC i AC, w terminie do końca drugiego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa.
W przypadku odstąpienia przez Uczestnika Promocji od umowy Ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub OC i AC, w ciągu 30 dni od jej zawarcia, Uczestnik Promocji nie otrzymuje zwrotu. W Promocji nie mogą wziąć udziału Klienci, którzy są posiadaczami Ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub OC i AC  i w okresie trwania Promocji zawrą umowę w ramach tego samego ubezpieczenia. Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „OC i AC ze zwrotem do 200 PLN przez Internet” dostępnym na www.mbank.pl/pdf/promocje/ubezpieczenia/oc-ac-ze-zwrotem-200-pln-przez-internet-do-30-11-2018.pdf. Twoja indywidualna składka może różnić się od podanej w reklamie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne na https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/oc-ac/