Jak zyskać zwrot 100 zł za zakup pakietu OC i AC w mBanku?

1. Kup ubezpieczenie OC i AC

2. Za zakup pakietu otrzymasz 100 zł zwrotu

3. Pieniądze otrzymasz na rachunek z którego pobraliśmy składkę. Pieniądze otrzymasz w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia obowiązywania zakupionego ubezpieczenia.

Zwrot trafi na Twój rachunek, z którego pobraliśmy składkę. Aby otrzymać zwrot musisz przystąpić do promocji między 01.03. a 15.04.2019 r.

100 zł zwrotu za zakup ubezpieczenia komunikacyjnego i nieruchomości

 

Jeżeli kupiłeś ubezpieczenie komunikacyjne w terminie 1.02.-28.02.2019 r. to możesz zyskać dodatkowe 100 zł! Wystarczy, że dokupisz ubezpieczenie nieruchomości do 31.03.2019

Więcej informacji o ubezpieczeniu nieruchomości znajdziesz tutaj

Ubezpieczenie w pigułce

 

Poznaj bliżej nasze ubezpieczenie.

Wyjaśniliśmy jego zalety prostym językiem. Przekonaj się sam.

 

 

PRZECZYTAJ

 

Jak przebiega likwidacja szkody?

Zgłoś szkodę telefoniczniewięcej lub mailowo

Badamy pojazd w przypadku poważnej szkody

Zewnętrzny rzeczoznawca wycenia szkodę

Wydajemy decyzję na podstawie zebranych dokumentów (od 30 do 90 dni)

Wypłacamy odszkodowanie (maksymalnie do 90 dni)

 

Chcę zgłosić szkodę

Miałes wypadek i chcesz zgłosić szkodę? Odpowiedz na 2 pytania a my podpowiemy, jak to zrobić. Możesz też zamówić kontakt, a my oddzwonimy.

 

Dodatkowe ubezpieczenia dla Ciebie

 

Dodatkowe ubezpieczenia dla Twojego samochodu

Jak kupić ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC?

Online

W oddziale lub placówce

Znajdź placówkę

Jak kupić ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC? -

Znajdź placówkę

Zostaw kontakt, oddzwonimy

Skontaktuj się z doradcą

Jak kupić ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC? -

Skontaktuj się z doradcą

Przydatne dokumenty

To nie jest oferta.

Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne na stronie: https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/oc-ac/
Promocja „Ubezpieczenie samochodu i nieruchomości ze zwrotem 100 PLN”  rozpoczyna się w dniu 01.02.2019 roku trwa do 31.03.2019 roku. Promocja skierowana jest do Klientów Banku będących osobami fizycznymi zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki: 1) są posiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w złotych polskich, 2)w okresie od 01.02.2019 do 28.02.2019  dokonają zakupu Ubezpieczenia Komunikacyjnego OC lub OC+AC a następnie w okresie do 31.03.2019 r. dokonają zakupu Ubezpieczenia Nieruchomości lub w okresie od 01.02.2019 do 28.02.2019  dokonają zakupu Ubezpieczenia Nieruchomości a następnie w okresie do 31.03.2019 dokonają zakupu Ubezpieczenia Komunikacyjnego OC lub OC+AC, 3) Uczestnik Promocji nie skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji, spełnił ww. warunki uczestnictwa w Promocji, otrzymuje jednorazowy zwrot w wysokości 100 zł. Zwrot, zostanie wypłacony na rachunek Uczestnika Promocji, z którego została pobrana składka za ubezpieczenie, w terminie do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło pobranie składki ubezpieczeniowej bądź pierwszej raty składki z tytułu drugiego z ubezpieczeń. Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „Ubezpieczenie samochodu i nieruchomości ze zwrotem 100 PLN” dostępnym na https://www.mbank.pl/pdf/promocje/ubezpieczenia/ubezpieczenie-samochodu-i-nieruchomosci-ze-zwrotem-100-pln.pdf Twoja indywidualna składka może różnić się od podanej w reklamie.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne na https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/oc-ac/
Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek

Promocja „Promocja OC i AC ze zwrotem 100 PLN przez Internet” rozpoczyna się w dniu 01.03.2019 roku trwa do 15.04.2019 roku. Promocja skierowana jest do Klientów Banku będących osobami fizycznymi zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki: 1) są stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na ich rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich, 2) nie skorzystają z przysługującego im prawa do odstąpienia od umowy ubezpieczenia OC i AC w ciągu 30 dni od jej zawarcia 3)    Z promocji wyłączone są ubezpieczenia zawierane na samochody, które w ostatnich 12 miesiącach były ubezpieczone za pośrednictwem mBanku w ramach ubezpieczenia OC i/lub AC 4) w okresie trwania Promocji (rozstrzygające znaczenie ma data i godzina rejestracji wniosku o zawarcie wniosków w systemie informatycznym Banku) poprzez Serwis Transakcyjny dokonają zakupu Ubezpieczenia komunikacyjnego  OC i AC. Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji, spełnił ww. warunki uczestnictwa w Promocji, otrzymuje jednorazowy zwrot w wysokości 100 zł za zakup Ubezpieczenia komunikacyjnego w Pakiecie OC i AC. Za zakup ww. Ubezpieczenia uznaje się złożenie wniosku. Zwrot zostanie wypłacony na rachunek Uczestnika Promocji, z którego została pobrana składka za ubezpieczenie Pakietu OC i AC, w terminie do końca drugiego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa.  Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „Pakiet OC i AC ze zwrotem 100 PLN przez Internet” dostępnym na www.mbank.pl/pdf/promocje/ubezpieczenia/regulamin-promocji-pakiet-oc-i-ac-ze-zwrotem-100-pln-przez-internet-obowiazuje-od-01-03-2019-do-15-04-2019-r.pdf  Twoja indywidualna składka może różnić się od podanej w reklamie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne na https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/oc-ac/