Poznaj szczegóły

 

Ubezpieczenie na życie

  • ochrona na wypadek śmierci
  • zabezpiecz finansowo swoich bliskich do 300 000 zł
więcej na temat Ubezpieczenie na życie
 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera

  • ochrona na wypadek zdarzeń losowych
  • świadczenie za śmierć do 150 000 zł
więcej na temat Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera
 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka

  • zwrócimy koszty leków
  • dostęp do lekarzy i badań w razie choroby Twojego dziecka
więcej na temat Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka
 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

  • pokrycie kosztów za wizyty u onkologa
  • wypłata świadczenia do 150 000 zł za zdiagnozowany nowotwór złośliwy
więcej na temat Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz AXA Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Promocja trwa w dniach 21.10-2.12.2019 r.

Promocja „Ubezpieczenia życia i zdrowia ze zwrotem 75 PLN” skierowana jest do klientów mBanku S.A., którzy spełnią w trakcie trwania Promocji łącznie następujące warunki: są stroną umowy o indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy; złożą wniosek o zawarcie umów ubezpieczenia dotyczących minimum 3 ubezpieczeń  z pakietu ubezpieczeń  życia i  zdrowia; wniosek o zawarcie umów ubezpieczeń złożą w serwisie transakcyjnym, aplikacji mobilnej, na stronie www.mBank.pl lub przez telefon, nie odstąpią od żadnej z umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Po spełnieniu ww. warunków Uczestnik Promocji otrzyma jednorazowy zwrot w wysokości 75 PLN za zakup  minimum 3 ubezpieczeń z oferty ubezpieczeń życia i zdrowia. Regulamin Promocji określa ubezpieczenia biorące udział w Promocji i ilość umów, które powinny być zawarte.

Promocja nie dotyczy osób, które przed datą rozpoczęcia Promocji  odstąpiły lub wypowiedziały umowę ubezpieczenia: na życie, na wypadek nowotworu, następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera lub następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka. Promocja nie dotyczy osób, które w okresie ostatnich  6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia Promocji posiadały następujące ubezpieczenia: Terminowe ubezpieczenie na Życie 24h Klientów mBanku S.A.,  Ubezpieczenie  na wypadek nowotworu mWaleczni lub NNW „Ochrona 24h” dla Posiadaczy rachunków BRE Banku SA otwartych i prowadzonych przez mBank lub NNW Moja Ochrona dla Posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych MultiKonto.

Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „Ubezpieczenia życia i zdrowia ze zwrotem 75 PLN” dostępnym na   www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/

Ubezpieczenie na życie

Maksymalna Suma Ubezpieczenia 300 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie – indeks 2019/05 w wariancie premium w przypadku śmierci. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie – indeks 2019/05 na stronie www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-na-zycie

Ubezpieczenie NNW dla Ciebie i Partnera
Maksymalna Suma Ubezpieczenia 150 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera – indeks 2019/05 w wariancie premium w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera – indeks 2019/05 na stronie www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nnw/

Ubezpieczenie NNW dla dziecka

Maksymalny limit świadczeń zwrotu kosztów leków 2 razy max. 300 zł za zdarzenie wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka – indeks 2019/05 w wariancie premium. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka – indeks 2019/05 na stronie  www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nnw-dziecko/

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

Maksymalna Suma Ubezpieczenia 150 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na wypadek nowotworu – indeks 2019/05 w wariancie premium i przysługuje po zdiagnozowaniu nowotworu złośliwego typu I, czyli każdego nowotworu złośliwego opisanego kodami rozpoznania od C00 do C97, z wyjątkiem nowotworów złośliwych typu II. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności dostępne są w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na wypadek nowotworu – indeks 2019/05 na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nowotwor/

 

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach życia i zdrowia, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dostępne są na  www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/