Poznaj szczegóły

 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

  • wsparcie finansowe oraz pomoc w przypadku zdiagnozowania nowotworu
  • wypłata świadczenia do 150 000 zł za zdiagnozowany nowotwór złośliwy
więcej na temat Ubezpieczenie na wypadek nowotworu
 

Ubezpieczenie NNW dla Twojego dziecka

  • ochrona na wypadek zdarzeń losowych np. złamań, urazów i oparzeń
  • dostęp do lekarzy i badań w razie choroby
więcej na temat Ubezpieczenie NNW dla Twojego dziecka
 

Ubezpieczenie na życie

  • ochrona na wypadek śmierci
  • zabezpiecz finansowo swoich bliskich do 300 000 zł
więcej na temat Ubezpieczenie na życie
 

Ubezpieczenie NNW dla Ciebie i Partnera

  • ochrona na wypadek zdarzeń losowych
  • świadczenie za śmierć do 150 000 zł
więcej na temat Ubezpieczenie NNW dla Ciebie i Partnera

Nota prawna

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz AXA życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. promocja trwa od 01.12.2020 roku do 26.02.2021  roku do 23:59 włącznie.

Promocja „Ubezpieczenia życia i zdrowia ze zwrotem 100 PLN za wariant optymalny lub premium” skierowana jest do klientów mBanku S.A., którzy spełnią w trakcie trwania Promocji łącznie następujące warunki: są stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na ich rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych polskich; złożą wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia dotyczący minimum 3  ubezpieczeń  z pakietu ubezpieczeń  życia i  zdrowia w wariancie optymalnym lub premium; wniosek o zawarcie umów ubezpieczeń złożą za pośrednictwem strony internetowej www.mbank.pl,serwisu transakcyjnego, aplikacji mobilnej, kanału call center, placówki  i nie odstąpią od żadnej z umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Po spełnieniu ww. warunków Uczestnik Promocji otrzyma jednorazowy zwrot w wysokości 100 PLN za zakup minimum 3 ubezpieczeń z oferty ubezpieczeń życia i zdrowia w wariancie optymalnym lub premium. Regulamin Promocji określa ubezpieczenia biorące udział w Promocji.

Promocja nie dotyczy osób, które przed dniem rozpoczęcia Promocji odstąpiły lub wypowiedziały umowę ubezpieczenia: na życie, na wypadek nowotworu, następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera lub następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci.  Promocja nie dotyczy osób, które w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia Promocji posiadały następujące ubezpieczenia: Terminowe ubezpieczenie na Życie 24h dla Klientów mBanku S.A., Ubezpieczenie na wypadek nowotworu mWaleczni lub NNW „Ochrona 24h” dla Posiadaczy rachunków BRE Banku SA otwartych i prowadzonych przez mBank lub NNW Moja Ochrona dla Posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych Multikonto.

 

Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „Ubezpieczenia życia i zdrowia ze zwrotem 100 PLN za wariant optymalny lub premium” dostępnym na: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/ubezpieczenia/regulamin-promocji-ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia-ze-zwrotem-100pln-od-01.12.2020-do-26.02.2021.pdf

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach życia i zdrowia, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dostępne są na:  https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/

 

Podana zniżka 10% jest przeznaczona dla Klientów, którzy:

1. nie posiadają żadnego ubezpieczenia w ramach oferty Ubezpieczeń życia i zdrowia i składając wniosek o Ubezpieczenia życia i zdrowia zakupią – w tym samym momencie - co najmniej dwa ubezpieczenia. Zniżka naliczana jest wówczas wg poniższych zasad:

a) na wszystkie ubezpieczenia z wyjątkiem jednego z najwyższą Składką;

b) jeśli wszystkie ubezpieczenia mają taką samą składkę Zniżka naliczana jest na wszystkie z wyjątkiem jednego z tych ubezpieczeń;

c) jeśli co najmniej dwa ubezpieczenia mają taką samą składkę, wyższą niż pozostałe ubezpieczenia to Zniżka naliczana jest na wszystkie ubezpieczenia z wyjątkiem jednego spośród tych z taką samą najwyższą Składką.

2. mają już co najmniej jedno ubezpieczenie w ramach Ubezpieczeń życia i zdrowia i składają wniosek o kolejne Ubezpieczenie życia i zdrowia. Zniżka naliczana jest na każde kolejne ubezpieczenie zakupione w ramach Ubezpieczeń życia i zdrowia.

3. W przypadku zakończenia umowy ubezpieczenia (tj. odstąpienia, wypowiedzenia lub jej rozwiązania w związku z brakiem płatności wymaganych składek), a w odniesieniu do Klientów o których mowa w pkt 2 powyżej w przypadku zakończenia ostatniej umowy ubezpieczenia, na której nie była naliczona Zniżka, następuje ponowne przeliczenie Zniżek. W wyniku przeliczenia:

a) Klient traci prawo do Zniżki, jeśli pozostało tylko jedno ubezpieczenie, tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą naliczane bez Zniżki;

b) jeśli pozostało więcej niż jedno ubezpieczenie, a składki są różnej wysokości klient traci prawo do Zniżki do jednego z ubezpieczeń z najwyższą składką; tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą naliczane bez Zniżek;

c) jeśli pozostało więcej niż jedno ubezpieczenie, a składki są tej samej wysokości klient traci prawo do Zniżki do jednego z tych ubezpieczeń, tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą  naliczane bez Zniżek.

Pozostałe Zniżki pozostają w mocy.

Propozycja tylko dla posiadaczy rachunku bankowego w mBanku. Szczegółowe informacje na temat zniżek, znajdują się w Regulaminie programu zniżkowego dla Klientów mBanku S.A. na stronie www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/