Wygodna forma oszczędzania ​​​​​​​na co dzień

Z rachunkiem oszczędnościowym łatwo rozdzielisz i odłożysz pieniądze zachowując przy tym elastyczny dostęp do swoich środków.

  •  

    do 99 999,99 PLN - 0,40% nadwyżka ponad 99 999,99 PLN - 0,70%

  •  

    możliwość indywidualnych negocjacji oprocentowania

  •  

    wypłaty bez utraty odsetek

 
Dlaczego warto założyć rachunek oszczędnościowy

 

Łatwo oddzielisz swoje codzienne wydatki od oszczędności. Dzięki temu zachowasz porządek w swoich finansach i zapanujesz nad budżetem.

Po pieniądze zgromadzone na rachunku oszczędnościowym możesz sięgnąć w dowolnym momencie.

 

W razie potrzeby możesz wypłacić pieniądze z rachunku oszczędnościowego nie tracąc wypracowanych odsetek.

To nie jest oferta. Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat związane z rachunkiem oszczędnościowym, znajdziesz w: Taryfie prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. dla klientów Private Banking, Regulaminie rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabeli oprocentowania dla produktów z oferty Private Banking dostępnych na stronie https://www.mbank.pl/private-banking/uslugi-bankowe/konta/konto-oszczednosciowe/

 

W zależności od wysokości posiadanych aktywów w okresie sprawozdawczym klient obciążany jest prowizjami i opłatami zgodnie z przysługującą mu taryfą (STANDARD jeśli średnie aktywa w okresie sprawozdawczym nie przekraczają 1 000 000 zł lub równowartości w walutach obcych - lub EXCELLENT jeśli średnie aktywa w okresie sprawozdawczym wynoszą co najmniej 1 000 000 zł lub równowartość w walutach obcych).

 

 

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.