Gromadzenie, pomnażanie i zabezpieczenie Twojego majątku

Bądź pewien, że znamy wartość pieniędzy i wiemy, jak dużą rolę w ich pomnażaniu odgrywa strategia. Partnerska współpraca oraz doświadczenie naszych doradców inwestycyjnych, pomogą w dopasowaniu jej do Twoich oczekiwań. Proces budowania portfeli aktywów poprzedzi dokładne badanie Twoich potrzeb i celów, a także ustalenie akceptowanego przez Ciebie poziomu ryzyka.

 • Portfele budowane są z zastosowaniem fundamentalnych zasad dotyczących:
 • strategicznej i taktycznej alokacji aktywów
 • dywersyfikacji aktywów pomiędzy różnych asset managerów, klasy aktywów, branże, regiony etc.
 • aktywnego zarządzania alokacją portfeli w zależności od sytuacji rynkowej, przy czym zmiany alokacji nie mają charakteru spekulacyjnego

 

Ostateczna decyzja o zakresie wykorzystania rekomendacji należy do Ciebie.

 
Doradztwo

 • 1.  

  Doradztwo modelowe

  • Jeśli chcesz osobiście brać udział w budowaniu swojego portfela inwestycyjnego (przy ścisłej współpracy z osobistym doradcą), jako klient Wealth Management masz możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi doradztwa modelowego. Umożliwia ona kreowanie indywidualnego portfela inwestycyjnego o różnym, akceptowanych przez Ciebie poziomie ryzyka inwestycyjnego. To Ty decydujesz, jaką wartość aktywów przeznaczysz na inwestycje, a my dobieramy dla Ciebie portfel składający się z polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych prowadzony w złotych polskich lub walucie obcej (euro, dolar amerykański).

 • 2.  

  Doradztwo indywidualne

  • To rozwiązanie dla Ciebie, jeśli dysponujesz aktywami o wartości min. 4 mln zł do zainwestowania w ramach usługi. W modelu indywidualnym, obok doradcy private banking, współpracujesz z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym, który nie tylko przygotuje dla Ciebie spersonalizowaną strategię, ale również będzie na bieżąco monitorował Twój portfel i wskazywał kierunki działania. Przygotowywane indywidualnie strategie mogą zawierać szeroką paletę instrumentów: papiery wartościowe, ETF, instrumenty pochodne, waluty, fundusze inwestycyjne otwarte oraz zamknięte.

Jak złożyć wniosek?

Złóż wniosek w serwisie transakcyjnym. Umowę zaakceptujesz smsem lub mobilną autoryzacją.

Umowę podpiszesz w oddziale.

Znajdź najbliższy oddział PB

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem private banking, złóż wniosek kontaktowy.

Wybraliśmy dla Ciebie

 

Asset management

 • profesjonalne lokowanie środków przez zespół ekspertów
więcej na temat Asset management
 

Sukcesja

 • zabezpieczenie i optymalne przekazanie zgromadzonego majątku
więcej na temat Sukcesja
 

Portfele modelowe

 • cztery strategie o zróżnicowanym poziomie ryzyka, dające możliwość łączenia ochrony ubezpieczeniowej z pomnażaniem kapitału
więcej na temat Portfele modelowe
 

Fundusze inwestycyjne

 • wybór ponad 700 funduszy inwestycyjnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych
więcej na temat Fundusze inwestycyjne

Centrum informacji

mBank S.A.
Private banking
ul. Prosta 18,
00-850 Warszawa,

Znajdź oddział

Nota prawna

To nie jest oferta.

Aby zawnioskować o usługi wealth management, należy posiadać rachunek bankowy private banking prowadzony przez mBank S.A. W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi znajdziesz w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych. Sprzedaż usług wealth management w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.

 

Szczegółowe informacje, w tym warunki udostępniania i świadczenia usług wealth management oraz przewidywane opłaty i koszty z nimi związane znajdziesz w: Regulaminie świadczenia wybranych usług maklerskich dla Klientów Wealth Management w Biurze Maklerskim mBanku, Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Biurze Maklerskim mBanku oraz w Informacji o Biurze Maklerskim mBanku i świadczonych usługach maklerskich, które udostępniamy na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/private-banking/wealth-management/uslugi-wealth-management/.

 

Usługi wealth management świadczymy w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej –Biura Maklerskiego mBanku, na podstawie zawartej z klientem umowy, w której regulujemy podstawowe prawa i obowiązki oraz zasady świadczenia danej usługi. Przed zawarciem właściwej umowy zwracamy się do klienta z prośbą o podanie informacji pozwalających na dokonanie oceny jego wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, nastawienia do ryzyka, sytuacji finansowej oraz celu i horyzontu inwestycyjnego. Na podstawie tej oceny określamy, czy nabywane instrumenty są zgodne z celami, cechami i potrzebami klienta oraz czy strategia inwestycyjna w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelem instrumentów finansowych jest dla klienta odpowiednia. Nie zawieramy umów obejmujących nieodpowiednie strategie inwestycyjne.

 

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych strata może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, tabel i taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni, mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe, nastawienie do ryzyka oraz sytuację finansową i cel oraz horyzont inwestycyjny.

 

Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych i szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe, znajdziesz w wymieniowych dokumentach dostępnych na naszej stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Oświadczamy, że posiadamy stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz w zakresie usług powierniczych i jesteśmy nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego.