Gromadzenie, pomnażanie i zabezpieczenie Twojego majątku

Bądź pewien, że znamy wartość pieniędzy i wiemy, jak dużą rolę w ich pomnażaniu odgrywa strategia. Partnerska współpraca oraz doświadczenie naszych doradców inwestycyjnych, pomogą w dopasowaniu jej do Twoich oczekiwań. Proces budowanie portfeli aktywów poprzedzi dokładne badanie Twoich potrzeb i celów, a także ustalenie akceptowanego przez Ciebie poziomu ryzyka.

Portfele budowane są z zastosowaniem fundamentalnych zasad dotyczących:

  •  

    strategicznej i taktycznej alokacji aktywów

  •  

    dywersyfikacji aktywów pomiędzy różnych asset managerów, klasy aktywów, branże, regiony etc.

  •  

    aktywnego zarządzania alokacją portfeli w zależności od sytuacji rynkowej, przy czym zmiany alokacji nie mają charakteru spekulacyjnego

Doradztwo inwestycyjne w tej formie jest dla Ciebie, jeśli dysponujesz aktywami o wartość min. 4 mln zł, przeznaczonymi do zainwestowania w ramach usługi.

Centrum informacji

Adres do korespondencji

mBank S.A.
Private banking
ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Znajdź oddział

Zapraszamy do kontaktu:

Centrum telefoniczne private banking oraz zastrzeganie kart płatniczych: