Gromadzenie, pomnażanie i zabezpieczenie Twojego majątku

Bądź pewien, że znamy wartość pieniędzy i wiemy, jak dużą rolę w ich pomnażaniu odgrywa strategia. Partnerska współpraca oraz doświadczenie naszych doradców inwestycyjnych, pomogą w dopasowaniu jej do Twoich oczekiwań. Proces budowania portfeli aktywów poprzedzi dokładne badanie Twoich potrzeb i celów, a także ustalenie akceptowanego przez Ciebie poziomu ryzyka.

 • Portfele budowane są z zastosowaniem fundamentalnych zasad dotyczących:
 • strategicznej i taktycznej alokacji aktywów
 • dywersyfikacji aktywów pomiędzy różnych asset managerów, klasy aktywów, branże, regiony etc.
 • aktywnego zarządzania alokacją portfeli w zależności od sytuacji rynkowej, przy czym zmiany alokacji nie mają charakteru spekulacyjnego

 

Ostateczna decyzja o zakresie wykorzystania rekomendacji należy do Ciebie.

Doradztwo

 • 1.  

  Doradztwo modelowe

  • Jeśli chcesz osobiście brać udział w budowaniu swojego portfela inwestycyjnego (przy ścisłej współpracy z osobistym doradcą), jako klient Wealth Management masz możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi doradztwa modelowego. Umożliwia ona kreowanie indywidualnego portfela inwestycyjnego o różnym, akceptowanych przez Ciebie poziomie ryzyka inwestycyjnego. To Ty decydujesz, jaką wartość aktywów przeznaczysz na inwestycje, a my dobieramy dla Ciebie portfel składający się z polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych prowadzony w złotych polskich lub walucie obcej (euro, dolar amerykański).

 • 2.  

  Doradztwo indywidualne

  • To rozwiązanie dla Ciebie, jeśli dysponujesz aktywami o wartości min. 4 mln zł do zainwestowania w ramach usługi. W modelu indywidualnym, obok doradcy private banking, współpracujesz z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym, który nie tylko przygotuje dla Ciebie spersonalizowaną strategię, ale również będzie na bieżąco monitorował Twój portfel i wskazywał kierunki działania. Przygotowywane indywidualnie strategie mogą zawierać szeroką paletę instrumentów: papiery wartościowe, ETF, instrumenty pochodne, waluty, fundusze inwestycyjne otwarte oraz zamknięte.

Wybraliśmy dla Ciebie

 

Asset management

 • profesjonalne lokowanie środków przez zespół ekspertów
więcej na temat Asset management
 

Sukcesja

 • zabezpieczenie i optymalne przekazanie zgromadzonego majątku
więcej na temat Sukcesja
 

Portfele modelowe

 • cztery strategie o zróżnicowanym poziomie ryzyka, dające możliwość łączenia ochrony ubezpieczeniowej z pomnażaniem kapitału
więcej na temat Portfele modelowe
 

Fundusze inwestycyjne

 • wybór ponad 700 funduszy inwestycyjnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych
więcej na temat Fundusze inwestycyjne

Centrum informacji

mBank S.A.
Private banking
ul. Wspólna 47/49 
00-684 Warszawa

Znajdź oddział

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się na stronie internetowej https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty-new/private-banking/wealth-managment/. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne klientów. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych (derywatów) strata może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni, mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, regulaminy świadczenia usług maklerskich, tabele opłat i prowizji i informacja o innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty-new/private-banking/wealth-managment/. mBank S.A. świadczy usługi maklerskie na podstawie zawieranej z klientem umowy oraz regulaminów, tabel opłat i prowizji, o których mowa powyżej. mBank S.A. oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz w zakresie usług powierniczych i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Niniejszy materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Senatorskiej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego mBanku. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.