Najwyższej jakości rozwiązania dotyczące gromadzenia, pomnażania i zabezpieczania majątku

Istotą doradztwa inwestycyjnego jest profesjonalne budowanie portfeli aktywów, poprzedzone dokładnym badaniem potrzeb i celów klientów, a także akceptowanego poziomu ryzyka. Portfele budowane są z zastosowaniem fundamentalnych zasad dotyczących:

  •  

    strategicznej i taktycznej alokacji aktywów

  •  

    dywersyfikacji aktywów pomiędzy różnych asset managerów, klasy aktywów, branże, regiony etc.

  •  

    aktywnego zarządzania alokacją portfeli w zależności od sytuacji rynkowej, przy czym zmiany alokacji nie mają charakteru spekulacyjnego

Doradztwo inwestycyjne w tej formie to usługa dla klientów dysponujących aktywami min. 2 mln zł przeznaczonymi do zainwestowania w ramach usługi.

Centrum informacji

Adres do korespondencji

mBank S.A.
Private banking
ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Znajdź oddział

Zapraszamy do kontaktu:

Centrum telefoniczne private banking oraz zastrzeganie kart płatniczych: