Żyj spokojnie

Twoje dni pełne są przygód i aktywności. Wiemy jednak że, od życia rodzinnego oczekujesz spokoju. Dlatego proponujemy sprawdzone rozwiązania, które pozwolą zabezpieczyć Twój majątek i przekazać go w optymalny sposób, bez dodatkowych obciążeń podatkowych.

Proces sukcesyjny warto zaplanować właściwie, zwłaszcza jeśli:

  • zamierzasz przekazać jak najwyższą kwotę wskazanym beneficjentom z jak najmniejszym opóźnieniem
  • chcesz mieć pewność, że majątek zostanie podzielony zgodnie z Twoim życzeniem, jak również, że spełnione zostaną potrzeby każdego beneficjenta

 

Proces sukcesyjny

Etap przygotowawczy:

- Audyt sukcesyjny - analiza sytuacji wyjściowej klienta i jego rodziny na wypadek wystąpienia nagłych zdarzeń losowych, w tym śmierci właściciela firmy. Efektem audytu jest raport sukcesyjny, który ma na celu wskazanie ryzyka prawnego związanego z zaistnieniem takich zdarzeń oraz kierunki dalszego działania.

- Audyt prawnopodatkowy - identyfikacja potencjalnych zagrożeń, zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności prowadzonego przedsiębiorstwa.

Etap wdrożeniowy:

- stworzenie planu sukcesji, testamentu, umowy majątkowej partnerskiej czy konstytucji rodzinnej

- przekształcenia prowadzonej działalności gospodarczej, zakładanie spółek celowych czy fundacji prywatnych

- podjęcie działań zmierzających do sprzedaży przedsiębiorstwa (jeżeli zajdzie taka konieczność)

Etap powdrożeniowy:

- zarzadzanie aktywami płynnymi

- bieżące doradztwo prawne, podatkowe i księgowe

- koordynowania relacji z bankami i administratorami spółek z zagranicznych jurysdykcji, w których ulokowane zostały aktywa

- finansowe i biznesowe due diligence, czyli analiza kondycji podmiotów na potrzeby finansowania, zbycia lub akwizycji

- analiza korzyści i czynników podnoszących wartość (value drivers) biznesów i spółek

Korzyści procesu sukcesyjnego:

- zwiększenie bezpieczeństwa posiadanych aktywów - asset protection

- zabezpieczenie interesu rodziny

- zapewnienie ciągłości przedsiębiorstwa rodzinnego

- uregulowanie relacji rodzinnych i biznesowych

- uporządkowanie struktury prowadzonej działalności

Wybraliśmy dla Ciebie

 

Asset management

  • profesjonalne lokowanie środków przez zespół ekspertów
więcej na temat Asset management
 

Sukcesja

  • zabezpieczenie i optymalne przekazanie zgromadzonego majątku
więcej na temat Sukcesja
 

Portfele modelowe

  • cztery strategie o zróżnicowanym poziomie ryzyka, dające możliwość łączenia ochrony ubezpieczeniowej z pomnażaniem kapitału
więcej na temat Portfele modelowe
 

Fundusze inwestycyjne

  • wybór ponad 700 funduszy inwestycyjnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych
więcej na temat Fundusze inwestycyjne

Centrum informacji

mBank S.A.
Private banking
ul. Prosta 18,
00-850 Warszawa,

Znajdź oddział