Indywidualne rozwiązania w zakresie zabezpieczenia
i optymalnego przekazania majątku

 

Proponujemy sprawdzone rozwiązania, które pozwalają zabezpieczyć zgromadzony majątek i przekazać go w optymalny sposób, bez dodatkowych obciążeń podatkowych.

Istnieje wiele przyczyn, dla których należy właściwie zaplanować proces sukcesyjny, w szczególności jeżeli inwestor:

  •  

    zamierza przekazać jak najwyższą kwotę wskazanym beneficjentom z jak najmniejszym opóźnieniem

  •  

    chce mieć pewność, że majątek zostanie podzielony zgodnie z jego życzeniem, jak również, że spełnione zostaną potrzeby każdego beneficjenta

Przy współpracy z partnerami oferujemy sprawdzone rozwiązania zapewniające zrealizowanie zakładanych celów w tym zakresie.

Proces sukcesyjny

Etap przygotowawczy:

- Audyt sukcesyjny - analiza sytuacji wyjściowej klienta i jego rodziny na wypadek wystąpienia nagłych zdarzeń losowych, w tym śmierci właściciela firmy. Efektem audytu jest raport sukcesyjny, który ma na celu wskazanie ryzyka prawnego związanego z zaistnieniem takich zdarzeń oraz kierunki dalszego działania.

- Audyt prawnopodatkowy - identyfikacja potencjalnych zagrożeń, zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności prowadzonego przedsiębiorstwa.

Etap wdrożeniowy:

- stworzenie planu sukcesji, testamentu, umowy majątkowej partnerskiej czy konstytucji rodzinnej

- przekształcenia prowadzonej działalności gospodarczej, zakładanie spółek celowych czy fundacji prywatnych

- podjęcie działań zmierzających do sprzedaży przedsiębiorstwa (jeżeli zajdzie taka konieczność)

Etap powdrożeniowy:

- zarzadzanie aktywami płynnymi

- bieżące doradztwo prawne, podatkowe i księgowe

- koordynowania relacji z bankami i administratorami spółek z zagranicznych jurysdykcji, w których ulokowane zostały aktywa

- finansowe i biznesowe due diligence, czyli analiza kondycji podmiotów na potrzeby finansowania, zbycia lub akwizycji

- analiza korzyści i czynników podnoszących wartość (value drivers) biznesów i spółek

Korzyści procesu sukcesyjnego:

- zwiększenie bezpieczeństwa posiadanych aktywów - asset protection

- zabezpieczenie interesu rodziny

- zapewnienie ciągłości przedsiębiorstwa rodzinnego

- uregulowanie relacji rodzinnych i biznesowych

- uporządkowanie struktury prowadzonej działalności

Centrum informacji

Adres do korespondencji

mBank S.A.
Private banking
ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Znajdź oddział

Zapraszamy do kontaktu:

Centrum telefoniczne private banking oraz zastrzeganie kart płatniczych: