Weź kredyt gotówkowy na prostych zasadach:

  • teraz oprocentowanie tylko 7,99% (RRSO 16,15%)
  • gotówka na dowolny cel
  • umowa napisana zrozumiałym językiem
  • 0 zł za zmianę warunków nawet po zawarciu umowy

Oprocentowanie i wybrane opłaty

  

Oprocentowanie (nominalne w skali roku)

 7,99%

Prowizja za udzielenie kredytu

12,99% całkowitej kwoty kredytu

Opłata za udzielenie karencji

0 zł

Opłata za sporządzenie aneksu do umowy o kredyt

0 zł

Koszty restrukturyzacji umowy

0 zł

Opłata za zmianę parametrów kredytu

0 zł

Opłata za zmianę warunków umowy niewymagającej sporządzenia aneksu

0 zł

 

Koszty kredytu:

Reprezentatywny przykład dla kredytu gotówkowego: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 16,15%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 8 500 zł, całkowita kwota do zapłaty 11 111,35 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 7,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu 2611,35 zł (w tym: prowizja 1104,15 - 12,99%, odsetki 1507,20 zł), 44 miesięczne raty równe w wysokości po 252,53 zł, ostatnia rata: 252,56 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.04.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Nota prawna:

RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt w mBanku lub zmienić warunki jego spłaty. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem gotówkowym znajdziesz w: Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Warunkach udzielania kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” oraz w Regulaminie kredytu gotówkowego dostępnych na dostępnych na: www.mbank.pl/kg  

 

Maksymalna kwota kredytu gotówkowego udzielona na podstawie umowy zawartej w formie elektronicznej przez dotychczasowych klientów mBanku bez możliwości skorzystania z Oferty specjalnej wynosi maksymalnie 50 000 zł brutto. Udzielenie kredytu gotówkowego osobie nie będącej klientem mBanku S.A. lub będącej klientem mBanku, do którego nie została skierowana informacja o wstępnie wyliczonej zdolności kredytowej w ramach Oferty specjalnej uzależnione jest od udokumentowania uzyskiwanego wynagrodzenia zaświadczeniem o zarobkach (z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło/ zlecenia, kontraktu zawodowego) lub pełną historią operacji pobraną z rachunku klienta za okres ostatnich pełnych 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, potwierdzającą wpływ wynagrodzenia na dany rachunek. Może ona zostać wygenerowana bezpośrednio z serwisu internetowego banku prowadzącego rachunek wnioskodawcy i przesłana w formie skanu (plik typu PDF) załączonego do odpowiedzi na maila ze wstępną decyzją kredytową.

 

Nota prawna – oferta specjalna kredytu gotówkowego

Oferta specjalna to indywidualna propozycja kredytowa przygotowana na podstawie dotychczasowej współpracy klienta z mBankiem – skierowana do klientów, których zdolność kredytowa zbadana przez bank umożliwia przyznanie wnioskowanego limitu kredytowego. Limit ten może ulec zmianie, ponieważ jego wysokość jest aktualizowana na bieżąco. Jeśli  klient pozostaje w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej, kredyt powyżej 70 000 zł brutto (wraz z kredytowanymi kosztami) wymaga zgody współmałżonka, którą podpisze w placówce.

 

Nota prawna – ubezpieczenie spłaty kredytu

Promocja Ubezpieczenia spłaty kredytu dla kredytobiorców mBanku „Pakiet Premium” „Rata pod ochroną” obowiązuje od 6.04.2017 r. do 4.10.2017 r. Z promocji może skorzystać osoba, która w okresie jej trwania złoży wniosek o kredyt gotówkowy na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą lub wniosku o kredyt na spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w innych bankach niezwiązanych z działalnością gospodarczą wraz z Ubezpieczeniem spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku „Pakiet Premium”. Uczestnik Promocji otrzyma obniżoną opłatę z tytułu Ubezpieczenia spłaty kredytu dla kredytobiorców Banku „Pakiet Premium” w wysokości opisanej w Regulaminie Promocji. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenie TUiR S.A. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Promocji „Lekka i wygodna rata” dostępnym na https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-kredytow/ubezpieczenie-splaty-kredytu-gotowkowego/