6-podstawowe-miary.html
miernik (KPI) kamień milowy (KM) / miernik (M) 2016 2017 2018 2019 2020
wyniki badania Zaangażowania Pracowników (ocena satysfakcji ze środowiska pracy) M >100% z poprzedniego okresu >100% z poprzedniego okresu >100% z poprzedniego okresu >100% z poprzedniego okresu >100% z poprzedniego okresu